Dự báo thời tiết Thị xã Cửa Lò - Nghệ An 5 ngày tới

Hiện tại
mây đen u ám
25°

mây đen u ám

Cảm giác như 26°

 • temperature
  Thấp/Cao
  21°/25.3°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  39.6%
 • Lượng mưa
  0.9 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  25.9°/21.5°
 • temperature
  Sáng/Tối
  21.8°/23.9°
 • pressure
  Áp suất
  1011 hPa
 • wind
  Gió
  3.86 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  06:29/17:53
T4 08/02
mưa nhẹ
26°

mưa nhẹ

Cảm giác như 27°

 • temperature
  Thấp/Cao
  21.8°/26.5°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  41.3%
 • Lượng mưa
  1.12 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  26.8°/22.2°
 • temperature
  Sáng/Tối
  22.4°/23.8°
 • pressure
  Áp suất
  1011 hPa
 • wind
  Gió
  4.87 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  06:28/17:54
T5 09/02
mưa nhẹ
25°

mưa nhẹ

Cảm giác như 26°

 • temperature
  Thấp/Cao
  22.8°/25.4°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  54.7%
 • Lượng mưa
  1.57 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  25.5°/22.6°
 • temperature
  Sáng/Tối
  22.9°/23.7°
 • pressure
  Áp suất
  1012 hPa
 • wind
  Gió
  4.23 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  06:28/17:54
T6 10/02
mây đen u ám
26°

mây đen u ám

Cảm giác như 26°

 • temperature
  Thấp/Cao
  22°/26.6°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  28.6%
 • Lượng mưa
  0.4 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  26.6°/22.1°
 • temperature
  Sáng/Tối
  22.3°/23.4°
 • pressure
  Áp suất
  1010 hPa
 • wind
  Gió
  3.94 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  06:28/17:55
T7 11/02
mây cụm
28°

mây cụm

Cảm giác như 31°

 • temperature
  Thấp/Cao
  22.8°/29°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  6.4%
 • Lượng mưa
  1 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  28.1°/24.1°
 • temperature
  Sáng/Tối
  22.9°/24.4°
 • pressure
  Áp suất
  1006 hPa
 • wind
  Gió
  4.84 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  06:27/17:55

Nhiệt độ và khả năng có mưa Thị xã Cửa Lò - Nghệ An 5 ngày tới

Lượng mưa Thị xã Cửa Lò - Nghệ An 5 ngày tới

Thời tiết Thị xã Cửa Lò

mây cụm

21°

mây cụm

Cảm giác như 22°

Bình minh/Hoàng hôn

06:29/17:53

Thấp/Cao

21°

/

25°

Độ ẩm

96%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.06 km/h

Điểm ngưng

20°

UV

0

Bình minh / Hoàng hôn

6:29 am
5:53 pm

Bản đồ thời tiết Windy Thị xã Cửa Lò