Dự báo thời tiết Thị xã Cửa Lò - Nghệ An 5 ngày tới

Hiện tại
mây thưa
30°

mây thưa

Cảm giác như 35°

 • temperature
  Thấp/Cao
  24.8°/30.2°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  2.4%
 • Lượng mưa
  0.8 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  30.6°/26.5°
 • temperature
  Sáng/Tối
  24.5°/29.4°
 • pressure
  Áp suất
  1010 hPa
 • wind
  Gió
  3.6 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:47/17:45
T3 03/10
mây cụm
30°

mây cụm

Cảm giác như 35°

 • temperature
  Thấp/Cao
  24°/30.6°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  29.9%
 • Lượng mưa
  0.7 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  30°/26.8°
 • temperature
  Sáng/Tối
  24.3°/28°
 • pressure
  Áp suất
  1012 hPa
 • wind
  Gió
  3.52 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:48/17:44
T4 04/10
mưa nhẹ
30°

mưa nhẹ

Cảm giác như 36°

 • temperature
  Thấp/Cao
  25°/30.3°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  38.3%
 • Lượng mưa
  0.24 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  30°/26.1°
 • temperature
  Sáng/Tối
  25.8°/29.8°
 • pressure
  Áp suất
  1010 hPa
 • wind
  Gió
  3.73 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:48/17:44
T5 05/10
mưa nhẹ
30°

mưa nhẹ

Cảm giác như 36°

 • temperature
  Thấp/Cao
  25.2°/32°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  42.2%
 • Lượng mưa
  0.84 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  30.3°/27.1°
 • temperature
  Sáng/Tối
  25.4°/30.6°
 • pressure
  Áp suất
  1010 hPa
 • wind
  Gió
  3.93 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:48/17:43
T6 06/10
mưa nhẹ
30°

mưa nhẹ

Cảm giác như 35°

 • temperature
  Thấp/Cao
  26.2°/31°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  95.8%
 • Lượng mưa
  8.85 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  30.4°/26.5°
 • temperature
  Sáng/Tối
  26.2°/29.3°
 • pressure
  Áp suất
  1009 hPa
 • wind
  Gió
  3.95 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:48/17:42

Nhiệt độ và khả năng có mưa Thị xã Cửa Lò - Nghệ An 5 ngày tới

Lượng mưa Thị xã Cửa Lò - Nghệ An 5 ngày tới

Thời tiết Thị xã Cửa Lò

mây thưa

30°

mây thưa

Cảm giác như 34°

Bình minh/Hoàng hôn

05:47/17:45

Thấp/Cao

24°

/

30°

Độ ẩm

71%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió

3.6 km/h

Điểm ngưng

24°

UV

3.38

Bình minh / Hoàng hôn

5:47 am
5:45 pm

Bản đồ thời tiết Windy Thị xã Cửa Lò