Dự báo thời tiết Thị xã Cửa Lò - Nghệ An 20 ngày tới

temperature
Ngày/đêm

28°/26°

temperature
Sáng/tối

27°/27°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:46 am / 5:51 pm

Gió
3.92 km/h
Độ ẩm

90%

temperature
Ngày/đêm

27°/26°

temperature
Sáng/tối

26°/27°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:46 am / 5:51 pm

Gió
6.04 km/h
Độ ẩm

84%

temperature
Ngày/đêm

26°/26°

temperature
Sáng/tối

26°/26°

Áp suất

1006 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:46 am / 5:50 pm

Gió
6.89 km/h
Độ ẩm

94%

temperature
Ngày/đêm

27°/26°

temperature
Sáng/tối

26°/26°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:47 am / 5:49 pm

Gió
3.39 km/h
Độ ẩm

93%

temperature
Ngày/đêm

27°/26°

temperature
Sáng/tối

26°/27°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:47 am / 5:48 pm

Gió
2.71 km/h
Độ ẩm

88%

temperature
Ngày/đêm

28°/27°

temperature
Sáng/tối

27°/27°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:47 am / 5:47 pm

Gió
1.82 km/h
Độ ẩm

84%

temperature
Ngày/đêm

29°/27°

temperature
Sáng/tối

27°/28°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:47 am / 5:46 pm

Gió
2.01 km/h
Độ ẩm

81%

temperature
Ngày/đêm

30°/27°

temperature
Sáng/tối

27°/28°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:47 am / 5:45 pm

Gió
2.08 km/h
Độ ẩm

80%

temperature
Ngày/đêm

31°/27°

temperature
Sáng/tối

27°/28°

Áp suất

1006 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:48 am / 5:44 pm

Gió
2.08 km/h
Độ ẩm

78%

temperature
Ngày/đêm

31°/28°

temperature
Sáng/tối

27°/29°

Áp suất

1006 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:48 am / 5:44 pm

Gió
3.53 km/h
Độ ẩm

79%

temperature
Ngày/đêm

31°/27°

temperature
Sáng/tối

28°/28°

Áp suất

1006 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:48 am / 5:43 pm

Gió
3.29 km/h
Độ ẩm

78%

temperature
Ngày/đêm

31°/26°

temperature
Sáng/tối

27°/28°

Áp suất

1006 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:48 am / 5:42 pm

Gió
2.63 km/h
Độ ẩm

76%

temperature
Ngày/đêm

31°/26°

temperature
Sáng/tối

27°/28°

Áp suất

1006 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:48 am / 5:41 pm

Gió
2.65 km/h
Độ ẩm

72%

temperature
Ngày/đêm

31°/28°

temperature
Sáng/tối

27°/28°

Áp suất

1005 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:49 am / 5:40 pm

Gió
2.66 km/h
Độ ẩm

69%

temperature
Ngày/đêm

30°/26°

temperature
Sáng/tối

28°/28°

Áp suất

1004 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:49 am / 5:40 pm

Gió
5.99 km/h
Độ ẩm

75%

temperature
Ngày/đêm

25°/24°

temperature
Sáng/tối

25°/25°

Áp suất

1003 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:49 am / 5:39 pm

Gió
9.56 km/h
Độ ẩm

92%

temperature
Ngày/đêm

25°/25°

temperature
Sáng/tối

24°/25°

Áp suất

1002 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:49 am / 5:38 pm

Gió
9.56 km/h
Độ ẩm

95%

temperature
Ngày/đêm

26°/25°

temperature
Sáng/tối

25°/25°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:50 am / 5:37 pm

Gió
3.64 km/h
Độ ẩm

95%

temperature
Ngày/đêm

25°/25°

temperature
Sáng/tối

25°/25°

Áp suất

1011 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:50 am / 5:36 pm

Gió
3.96 km/h
Độ ẩm

95%

temperature
Ngày/đêm

26°/25°

temperature
Sáng/tối

25°/25°

Áp suất

1011 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:50 am / 5:36 pm

Gió
3.31 km/h
Độ ẩm

86%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Thị xã Cửa Lò - Nghệ An 20 ngày tới


Lượng mưa Thị xã Cửa Lò - Nghệ An 20 ngày tới

Thời tiết Thị xã Cửa Lò

mây đen u ám

25°

mây đen u ám

Cảm giác như 26°

Bình minh/Hoàng hôn

05:46/17:51

Thấp/Cao

25°

/

27°

Độ ẩm

93%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

8.126 km

wind

Gió

4.09 km/h

Điểm ngưng

24°

UV

1.4

Bình minh / Hoàng hôn

5:46 am
5:51 pm

Bản đồ thời tiết Windy Thị xã Cửa Lò