Dự báo thời tiết Thị xã Cửa Lò - Nghệ An 15 ngày tới

temperature
Ngày/đêm

33°/28°

temperature
Sáng/tối

27°/30°

áp suất
Áp suất

1006 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:58 am / 6:08 pm

sức gió
Gió
4.36 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

51%

temperature
Ngày/đêm

33°/25°

temperature
Sáng/tối

26°/28°

áp suất
Áp suất

1008 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:57 am / 6:09 pm

sức gió
Gió
3.46 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

59%

temperature
Ngày/đêm

27°/23°

temperature
Sáng/tối

24°/25°

áp suất
Áp suất

1011 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:56 am / 6:09 pm

sức gió
Gió
4.32 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

81%

temperature
Ngày/đêm

26°/23°

temperature
Sáng/tối

23°/24°

áp suất
Áp suất

1012 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:56 am / 6:09 pm

sức gió
Gió
3.81 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

80%

temperature
Ngày/đêm

27°/23°

temperature
Sáng/tối

23°/25°

áp suất
Áp suất

1011 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:55 am / 6:09 pm

sức gió
Gió
2.59 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

78%

temperature
Ngày/đêm

29°/24°

temperature
Sáng/tối

24°/27°

áp suất
Áp suất

1011 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:54 am / 6:09 pm

sức gió
Gió
2.64 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

74%

temperature
Ngày/đêm

28°/23°

temperature
Sáng/tối

24°/25°

áp suất
Áp suất

1011 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:53 am / 6:10 pm

sức gió
Gió
3.32 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

78%

temperature
Ngày/đêm

28°/24°

temperature
Sáng/tối

23°/25°

áp suất
Áp suất

1010 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:52 am / 6:10 pm

sức gió
Gió
2.62 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

77%

temperature
Ngày/đêm

30°/26°

temperature
Sáng/tối

24°/28°

áp suất
Áp suất

1007 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:51 am / 6:10 pm

sức gió
Gió
2.93 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

67%

temperature
Ngày/đêm

30°/26°

temperature
Sáng/tối

25°/27°

áp suất
Áp suất

1008 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:51 am / 6:10 pm

sức gió
Gió
2.69 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

74%

temperature
Ngày/đêm

29°/25°

temperature
Sáng/tối

26°/28°

áp suất
Áp suất

1009 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:50 am / 6:11 pm

sức gió
Gió
3.16 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

74%

temperature
Ngày/đêm

30°/26°

temperature
Sáng/tối

25°/28°

áp suất
Áp suất

1009 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:49 am / 6:11 pm

sức gió
Gió
2.84 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

64%

temperature
Ngày/đêm

31°/27°

temperature
Sáng/tối

26°/28°

áp suất
Áp suất

1008 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:48 am / 6:11 pm

sức gió
Gió
3.26 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

65%

temperature
Ngày/đêm

33°/28°

temperature
Sáng/tối

26°/31°

áp suất
Áp suất

1005 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:47 am / 6:11 pm

sức gió
Gió
3.84 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

55%

temperature
Ngày/đêm

33°/29°

temperature
Sáng/tối

27°/31°

áp suất
Áp suất

1004 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:46 am / 6:11 pm

sức gió
Gió
4.07 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

54%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Thị xã Cửa Lò - Nghệ An 15 ngày tới

Lượng mưa Thị xã Cửa Lò - Nghệ An 15 ngày tới

Thời tiết Thị xã Cửa Lò

bầu trời quang đãng

33°

bầu trời quang đãng

Cảm giác như 37°
mặt trời mọc lặn

Bình minh/Hoàng hôn

05:58/18:08

nhiệt độ

Thấp/Cao

25°

/

36°

độ ẩm

Độ ẩm

49%

áp suất

Áp suất

1001 hPa

tầm nhìn

Tầm nhìn

10 km

wind

Gió

6.16 km/h

điểm ngưng

Điểm ngưng

21°

uv

UV

4.73

Bình minh / Hoàng hôn

5:58 am
6:08 pm

Bản đồ thời tiết Windy Thị xã Cửa Lò