Thời tiết Huyện Tân Kỳ - Nghệ An theo giờ

Áp suất

999 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

5.03

dew_point
Điểm ngưng

16°

Gió
3.82 km/h
Độ ẩm

28%

Áp suất

999 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

2.15

dew_point
Điểm ngưng

17°

Gió
3.4 km/h
Độ ẩm

30%

Áp suất

999 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.46

dew_point
Điểm ngưng

18°

Gió
3.37 km/h
Độ ẩm

35%

Áp suất

1000 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
4.65 km/h
Độ ẩm

46%

Áp suất

1000 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
6.1 km/h
Độ ẩm

53%

Áp suất

1002 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
5.69 km/h
Độ ẩm

63%

Áp suất

1002 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
4.04 km/h
Độ ẩm

63%

Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
3.37 km/h
Độ ẩm

65%

Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

19°

Gió
3.1 km/h
Độ ẩm

64%

T6 24/03
Áp suất

1002 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

19°

Gió
2.8 km/h
Độ ẩm

63%

Áp suất

1002 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

18°

Gió
2.01 km/h
Độ ẩm

63%

Áp suất

1002 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

18°

Gió
1.01 km/h
Độ ẩm

63%

Áp suất

1002 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

18°

Gió
0.49 km/h
Độ ẩm

63%

Áp suất

1002 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

18°

Gió
1.83 km/h
Độ ẩm

63%

Áp suất

1002 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

18°

Gió
2.04 km/h
Độ ẩm

64%

Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

18°

Gió
1.86 km/h
Độ ẩm

65%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.57

dew_point
Điểm ngưng

19°

Gió
1.27 km/h
Độ ẩm

63%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

2.28

dew_point
Điểm ngưng

18°

Gió
0.89 km/h
Độ ẩm

54%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

5.2

dew_point
Điểm ngưng

18°

Gió
1.07 km/h
Độ ẩm

47%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

8.55

dew_point
Điểm ngưng

18°

Gió
0.39 km/h
Độ ẩm

42%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

11.33

dew_point
Điểm ngưng

17°

Gió
1.3 km/h
Độ ẩm

39%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

12.29

dew_point
Điểm ngưng

18°

Gió
1.76 km/h
Độ ẩm

41%

Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

11.2

dew_point
Điểm ngưng

18°

Gió
2.36 km/h
Độ ẩm

43%

Áp suất

1002 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

7.5

dew_point
Điểm ngưng

18°

Gió
2.57 km/h
Độ ẩm

45%

Áp suất

1001 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

4.47

dew_point
Điểm ngưng

19°

Gió
3.16 km/h
Độ ẩm

49%

Áp suất

1001 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

1.91

dew_point
Điểm ngưng

19°

Gió
4.08 km/h
Độ ẩm

54%

Áp suất

1001 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.39

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
5.05 km/h
Độ ẩm

63%

Áp suất

1002 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
4.43 km/h
Độ ẩm

76%

Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
4.82 km/h
Độ ẩm

81%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
0.8 km/h
Độ ẩm

78%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
1.33 km/h
Độ ẩm

78%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
0.9 km/h
Độ ẩm

80%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
3.37 km/h
Độ ẩm

84%

T7 25/03
Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
1 km/h
Độ ẩm

83%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
1.74 km/h
Độ ẩm

82%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
2.5 km/h
Độ ẩm

85%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
3.53 km/h
Độ ẩm

89%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
4.04 km/h
Độ ẩm

93%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
3.31 km/h
Độ ẩm

94%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
2.55 km/h
Độ ẩm

94%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.18

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
2.41 km/h
Độ ẩm

90%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.75

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
2.28 km/h
Độ ẩm

84%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

1.71

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
2.28 km/h
Độ ẩm

79%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

2.81

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
2.47 km/h
Độ ẩm

76%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

6.61

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
2.91 km/h
Độ ẩm

73%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

7.17

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
3.79 km/h
Độ ẩm

71%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

6.53

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
4.31 km/h
Độ ẩm

70%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

4.96

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
4.59 km/h
Độ ẩm

71%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Tân Kỳ - Nghệ An trong 12h tới

Thời tiết Huyện Tân Kỳ

bầu trời quang đãng

38°

bầu trời quang đãng

Cảm giác như 39°
dawn

Bình minh/Hoàng hôn

05:59/18:08

nhiệt độ

Thấp/Cao

26°

/

38°

Độ ẩm

28%

Áp suất

999 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió

3.82 km/h

Điểm ngưng

16°

UV

5.03

Bình minh / Hoàng hôn

5:59 am
6:08 pm

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Tân Kỳ