Dự báo thời tiết Huyện Tân Kỳ - Nghệ An 10 ngày tới

temperature
Ngày/đêm

18°/17°

temperature
Sáng/tối

17°/17°

Áp suất

1020 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

Gió
5.25 km/h
Độ ẩm

86%

temperature
Ngày/đêm

23°/21°

temperature
Sáng/tối

18°/22°

Áp suất

1016 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

Gió
2.89 km/h
Độ ẩm

79%

temperature
Ngày/đêm

29°/24°

temperature
Sáng/tối

21°/26°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

Gió
4.19 km/h
Độ ẩm

65%

temperature
Ngày/đêm

31°/25°

temperature
Sáng/tối

24°/28°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

Gió
4.19 km/h
Độ ẩm

55%

temperature
Ngày/đêm

31°/24°

temperature
Sáng/tối

24°/26°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

Gió
3.71 km/h
Độ ẩm

59%

temperature
Ngày/đêm

24°/21°

temperature
Sáng/tối

23°/23°

Áp suất

1013 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

Gió
4.37 km/h
Độ ẩm

85%

temperature
Ngày/đêm

26°/23°

temperature
Sáng/tối

21°/24°

Áp suất

1012 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

Gió
3.02 km/h
Độ ẩm

79%

temperature
Ngày/đêm

28°/23°

temperature
Sáng/tối

22°/25°

Áp suất

1011 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

Gió
3.04 km/h
Độ ẩm

76%

temperature
Ngày/đêm

26°/23°

temperature
Sáng/tối

23°/25°

Áp suất

1013 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

Gió
3.89 km/h
Độ ẩm

82%

temperature
Ngày/đêm

28°/24°

temperature
Sáng/tối

22°/26°

Áp suất

1013 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

Gió
3.25 km/h
Độ ẩm

71%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Tân Kỳ - Nghệ An 10 ngày tới

Lượng mưa Huyện Tân Kỳ - Nghệ An 10 ngày tới

Thời tiết Huyện Tân Kỳ

mây đen u ám

15°

mây đen u ám

Cảm giác như 15°

Bình minh/Hoàng hôn

5:00/18:00

Thấp/Cao

15°

/

16°

Độ ẩm

79%

Áp suất

1023 hPa

Tầm nhìn

10 km

wind

Gió

3.08 km/h

Điểm ngưng

12°

UV

1.58

Bình minh / Hoàng hôn

5:00 AM
6:00 PM

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Tân Kỳ