Dự báo thời tiết Huyện Tân Kỳ - Nghệ An 5 ngày tới

Hiện tại
mưa vừa
25°

mưa vừa

Cảm giác như 26°

 • temperature
  Thấp/Cao
  22°/25.8°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  76.3%
 • Lượng mưa
  5.26 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  25.1°/21.5°
 • temperature
  Sáng/Tối
  21°/23.7°
 • pressure
  Áp suất
  1010 hPa
 • wind
  Gió
  4.64 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  06:29/17:53
T3 07/02
mưa nhẹ
25°

mưa nhẹ

Cảm giác như 26°

 • temperature
  Thấp/Cao
  21.4°/25.3°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  39.2%
 • Lượng mưa
  0.35 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  25°/22.6°
 • temperature
  Sáng/Tối
  21.7°/23°
 • pressure
  Áp suất
  1011 hPa
 • wind
  Gió
  4.12 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  06:29/17:53
T4 08/02
mưa nhẹ
25°

mưa nhẹ

Cảm giác như 26°

 • temperature
  Thấp/Cao
  21.5°/25.2°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  76.6%
 • Lượng mưa
  3.47 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  25.7°/22.9°
 • temperature
  Sáng/Tối
  22.8°/22.8°
 • pressure
  Áp suất
  1011 hPa
 • wind
  Gió
  4.49 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  06:28/17:54
T5 09/02
mưa nhẹ
25°

mưa nhẹ

Cảm giác như 26°

 • temperature
  Thấp/Cao
  22.4°/25.8°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  38%
 • Lượng mưa
  1.65 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  25.2°/22.7°
 • temperature
  Sáng/Tối
  22.9°/22.3°
 • pressure
  Áp suất
  1011 hPa
 • wind
  Gió
  3.92 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  06:28/17:54
T6 10/02
mưa nhẹ
26°

mưa nhẹ

Cảm giác như 26°

 • temperature
  Thấp/Cao
  22.5°/26.1°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  37.2%
 • Lượng mưa
  0.58 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  26°/23°
 • temperature
  Sáng/Tối
  22.7°/22.5°
 • pressure
  Áp suất
  1010 hPa
 • wind
  Gió
  4.1 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  06:28/17:55

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Tân Kỳ - Nghệ An 5 ngày tới

Lượng mưa Huyện Tân Kỳ - Nghệ An 5 ngày tới

Thời tiết Huyện Tân Kỳ

mây cụm

24°

mây cụm

Cảm giác như 25°

Bình minh/Hoàng hôn

06:29/17:53

Thấp/Cao

21°

/

25°

Độ ẩm

84%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió

4.49 km/h

Điểm ngưng

21°

UV

0

Bình minh / Hoàng hôn

6:29 am
5:53 pm

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Tân Kỳ