Dự báo thời tiết Huyện Tân Kỳ - Nghệ An 5 ngày tới

Hiện tại
mưa nhẹ
31°

mưa nhẹ

Cảm giác như 36°

 • temperature
  Thấp/Cao
  25.1°/32.7°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  49.6%
 • Lượng mưa
  1.59 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  31.3°/27.5°
 • temperature
  Sáng/Tối
  25.5°/29.4°
 • pressure
  Áp suất
  1006 hPa
 • wind
  Gió
  5.28 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00
CN 19/05
mưa nhẹ
32°

mưa nhẹ

Cảm giác như 39°

 • temperature
  Thấp/Cao
  26.5°/34.5°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  79%
 • Lượng mưa
  2.09 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  32.4°/28.8°
 • temperature
  Sáng/Tối
  26.9°/31.6°
 • pressure
  Áp suất
  1003 hPa
 • wind
  Gió
  4.64 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00
T2 20/05
mưa vừa
28°

mưa vừa

Cảm giác như 33°

 • temperature
  Thấp/Cao
  25.7°/28.5°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  99.2%
 • Lượng mưa
  27.66 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  28.1°/25.7°
 • temperature
  Sáng/Tối
  25.4°/26.3°
 • pressure
  Áp suất
  1007 hPa
 • wind
  Gió
  5.68 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00
T3 21/05
mưa vừa
28°

mưa vừa

Cảm giác như 32°

 • temperature
  Thấp/Cao
  25.4°/28.3°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  99.8%
 • Lượng mưa
  17.75 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  28.3°/26.5°
 • temperature
  Sáng/Tối
  25.8°/28.5°
 • pressure
  Áp suất
  1009 hPa
 • wind
  Gió
  3.33 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00
T4 22/05
mưa nhẹ
28°

mưa nhẹ

Cảm giác như 32°

 • temperature
  Thấp/Cao
  25.7°/29.1°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  92.2%
 • Lượng mưa
  7.36 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  28.8°/26°
 • temperature
  Sáng/Tối
  26°/29.7°
 • pressure
  Áp suất
  1009 hPa
 • wind
  Gió
  3.41 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Tân Kỳ - Nghệ An 5 ngày tới

Lượng mưa Huyện Tân Kỳ - Nghệ An 5 ngày tới

Thời tiết Huyện Tân Kỳ

mây cụm

31°

mây cụm

Cảm giác như 36°

Bình minh/Hoàng hôn

5:00/18:00

Thấp/Cao

25°

/

32°

Độ ẩm

64%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.02 km/h

Điểm ngưng

24°

UV

8.21

Bình minh / Hoàng hôn

5:00 AM
6:00 PM

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Tân Kỳ