Dự báo thời tiết Huyện Hưng Nguyên - Nghệ An 3 ngày tới

Hiện tại
mưa nhẹ
24°

mưa nhẹ

Cảm giác như 24°

 • temperature
  Thấp/Cao
  21°/24.3°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  79.4%
 • Lượng mưa
  2.5 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  24.8°/22.8°
 • temperature
  Sáng/Tối
  21.6°/22.9°
 • pressure
  Áp suất
  1012 hPa
 • wind
  Gió
  3.12 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  06:30/17:52
T2 06/02
mưa nhẹ
25°

mưa nhẹ

Cảm giác như 26°

 • temperature
  Thấp/Cao
  21.7°/25.7°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  48%
 • Lượng mưa
  1.21 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  26°/21.3°
 • temperature
  Sáng/Tối
  21.8°/22.5°
 • pressure
  Áp suất
  1011 hPa
 • wind
  Gió
  4.14 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  06:29/17:53
T3 07/02
mây rải rác
25°

mây rải rác

Cảm giác như 26°

 • temperature
  Thấp/Cao
  21°/26.1°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  28.8%
 • Lượng mưa
  0.6 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  25.8°/21.2°
 • temperature
  Sáng/Tối
  20.3°/23.8°
 • pressure
  Áp suất
  1011 hPa
 • wind
  Gió
  3.91 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  06:29/17:53

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Hưng Nguyên - Nghệ An 3 ngày tới

Lượng mưa Huyện Hưng Nguyên - Nghệ An 3 ngày tới

Thời tiết Huyện Hưng Nguyên

mây đen u ám

22°

mây đen u ám

Cảm giác như 23°

Bình minh/Hoàng hôn

06:30/17:52

nhiệt độ

Thấp/Cao

21°

/

24°

Độ ẩm

93%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.84 km/h

Điểm ngưng

21°

UV

0

Bình minh / Hoàng hôn

6:30 am
5:52 pm

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Hưng Nguyên