Dự báo thời tiết Huyện Hưng Nguyên - Nghệ An 10 ngày tới

temperature
Ngày/đêm

19°/14°

temperature
Sáng/tối

14°/16°

Áp suất

1020 hPa

Mặt trời mọc lặn

6:31 am / 5:49 pm

Gió
4.29 km/h
Độ ẩm

60%

temperature
Ngày/đêm

20°/17°

temperature
Sáng/tối

14°/18°

Áp suất

1016 hPa

Mặt trời mọc lặn

6:31 am / 5:49 pm

Gió
3.05 km/h
Độ ẩm

64%

temperature
Ngày/đêm

22°/20°

temperature
Sáng/tối

18°/21°

Áp suất

1014 hPa

Mặt trời mọc lặn

6:31 am / 5:50 pm

Gió
3.21 km/h
Độ ẩm

81%

temperature
Ngày/đêm

23°/20°

temperature
Sáng/tối

20°/21°

Áp suất

1014 hPa

Mặt trời mọc lặn

6:30 am / 5:50 pm

Gió
3.32 km/h
Độ ẩm

84%

temperature
Ngày/đêm

21°/21°

temperature
Sáng/tối

20°/21°

Áp suất

1012 hPa

Mặt trời mọc lặn

6:30 am / 5:51 pm

Gió
2.76 km/h
Độ ẩm

90%

temperature
Ngày/đêm

23°/22°

temperature
Sáng/tối

21°/23°

Áp suất

1011 hPa

Mặt trời mọc lặn

6:30 am / 5:52 pm

Gió
3.13 km/h
Độ ẩm

92%

temperature
Ngày/đêm

23°/21°

temperature
Sáng/tối

21°/22°

Áp suất

1011 hPa

Mặt trời mọc lặn

6:30 am / 5:52 pm

Gió
3.95 km/h
Độ ẩm

90%

temperature
Ngày/đêm

22°/20°

temperature
Sáng/tối

20°/21°

Áp suất

1013 hPa

Mặt trời mọc lặn

6:29 am / 5:53 pm

Gió
4.24 km/h
Độ ẩm

88%

temperature
Ngày/đêm

22°/20°

temperature
Sáng/tối

19°/21°

Áp suất

1013 hPa

Mặt trời mọc lặn

6:29 am / 5:53 pm

Gió
3.64 km/h
Độ ẩm

88%

temperature
Ngày/đêm

25°/21°

temperature
Sáng/tối

20°/23°

Áp suất

1011 hPa

Mặt trời mọc lặn

6:28 am / 5:54 pm

Gió
2.8 km/h
Độ ẩm

80%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Hưng Nguyên - Nghệ An 10 ngày tới

Lượng mưa Huyện Hưng Nguyên - Nghệ An 10 ngày tới

Thời tiết Huyện Hưng Nguyên

mây thưa

11°

mây thưa

Cảm giác như 10°

Bình minh/Hoàng hôn

06:31/17:49

Thấp/Cao

11°

/

18°

Độ ẩm

67%

Áp suất

1022 hPa

Tầm nhìn

10 km

wind

Gió

1.78 km/h

Điểm ngưng

UV

0

Bình minh / Hoàng hôn

6:31 am
5:49 pm

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Hưng Nguyên