Dự báo thời tiết Huyện Hưng Nguyên - Nghệ An 5 ngày tới

Hiện tại
bầu trời quang đãng
38°

bầu trời quang đãng

Cảm giác như 39°

 • temperature
  Thấp/Cao
  26.9°/38°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  -0.9%
 • Lượng mưa
  0.2 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  38°/26.9°
 • temperature
  Sáng/Tối
  27.1°/29°
 • pressure
  Áp suất
  1003 hPa
 • wind
  Gió
  5.94 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  06:00/18:08
T5 23/03
bầu trời quang đãng
37°

bầu trời quang đãng

Cảm giác như 38°

 • temperature
  Thấp/Cao
  25.1°/38°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  2.5%
 • Lượng mưa
  0.9 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  37.7°/30.9°
 • temperature
  Sáng/Tối
  25.6°/31°
 • pressure
  Áp suất
  1002 hPa
 • wind
  Gió
  4.92 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:59/18:08
T6 24/03
bầu trời quang đãng
38°

bầu trời quang đãng

Cảm giác như 39°

 • temperature
  Thấp/Cao
  26.3°/39.1°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  3.6%
 • Lượng mưa
  1 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  38.7°/26.2°
 • temperature
  Sáng/Tối
  27.8°/30.4°
 • pressure
  Áp suất
  1004 hPa
 • wind
  Gió
  5 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:58/18:08
T7 25/03
mưa nhẹ
25°

mưa nhẹ

Cảm giác như 26°

 • temperature
  Thấp/Cao
  23.9°/25.5°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  39.8%
 • Lượng mưa
  1.19 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  25.9°/23.1°
 • temperature
  Sáng/Tối
  24.8°/24°
 • pressure
  Áp suất
  1009 hPa
 • wind
  Gió
  5.89 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:57/18:09
CN 26/03
mưa nhẹ
25°

mưa nhẹ

Cảm giác như 26°

 • temperature
  Thấp/Cao
  23.7°/25.3°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  80%
 • Lượng mưa
  2.55 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  25.4°/24°
 • temperature
  Sáng/Tối
  23.7°/23°
 • pressure
  Áp suất
  1010 hPa
 • wind
  Gió
  4.81 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:56/18:09

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Hưng Nguyên - Nghệ An 5 ngày tới

Lượng mưa Huyện Hưng Nguyên - Nghệ An 5 ngày tới

Thời tiết Huyện Hưng Nguyên

bầu trời quang đãng

27°

bầu trời quang đãng

Cảm giác như 28°

Bình minh/Hoàng hôn

06:00/18:08

Thấp/Cao

26°

/

38°

Độ ẩm

56%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió

2.2 km/h

Điểm ngưng

18°

UV

0.56

Bình minh / Hoàng hôn

6:00 am
6:08 pm

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Hưng Nguyên