Dự báo thời tiết Huyện Anh Sơn - Nghệ An 5 ngày tới

Hiện tại
mưa nhẹ
24°

mưa nhẹ

Cảm giác như 24°

 • temperature
  Thấp/Cao
  21.3°/24.1°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  79.5%
 • Lượng mưa
  2.72 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  24.5°/22.6°
 • temperature
  Sáng/Tối
  21°/22.1°
 • pressure
  Áp suất
  1012 hPa
 • wind
  Gió
  3.12 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  06:30/17:52
T2 06/02
mưa nhẹ
25°

mưa nhẹ

Cảm giác như 26°

 • temperature
  Thấp/Cao
  21.4°/25°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  47.4%
 • Lượng mưa
  0.91 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  25.7°/21.3°
 • temperature
  Sáng/Tối
  21.7°/22.5°
 • pressure
  Áp suất
  1011 hPa
 • wind
  Gió
  4.14 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  06:29/17:53
T3 07/02
mây rải rác
25°

mây rải rác

Cảm giác như 26°

 • temperature
  Thấp/Cao
  20.3°/26.5°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  28.6%
 • Lượng mưa
  0.7 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  25.7°/21.7°
 • temperature
  Sáng/Tối
  20.1°/23.1°
 • pressure
  Áp suất
  1011 hPa
 • wind
  Gió
  3.91 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  06:29/17:53
T4 08/02
mưa nhẹ
25°

mưa nhẹ

Cảm giác như 25°

 • temperature
  Thấp/Cao
  21.4°/25.1°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  67.2%
 • Lượng mưa
  1.58 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  25.5°/23°
 • temperature
  Sáng/Tối
  21.8°/22.6°
 • pressure
  Áp suất
  1010 hPa
 • wind
  Gió
  3.77 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  06:28/17:54
T5 09/02
mưa nhẹ
25°

mưa nhẹ

Cảm giác như 26°

 • temperature
  Thấp/Cao
  22.1°/25.4°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  51.1%
 • Lượng mưa
  3.69 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  25.4°/22.3°
 • temperature
  Sáng/Tối
  22.5°/22.5°
 • pressure
  Áp suất
  1011 hPa
 • wind
  Gió
  4.37 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  06:28/17:54

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Anh Sơn - Nghệ An 5 ngày tới

Lượng mưa Huyện Anh Sơn - Nghệ An 5 ngày tới

Thời tiết Huyện Anh Sơn

mây đen u ám

23°

mây đen u ám

Cảm giác như 23°

Bình minh/Hoàng hôn

06:30/17:52

Thấp/Cao

21°

/

24°

Độ ẩm

90%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió

2.45 km/h

Điểm ngưng

21°

UV

0

Bình minh / Hoàng hôn

6:30 am
5:52 pm

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Anh Sơn