Dự báo thời tiết Huyện Anh Sơn - Nghệ An 20 ngày tới

temperature
Ngày/đêm

30°/27°

temperature
Sáng/tối

28°/28°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:47 am / 5:46 pm

Gió
2.01 km/h
Độ ẩm

84%

temperature
Ngày/đêm

31°/27°

temperature
Sáng/tối

27°/28°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:47 am / 5:45 pm

Gió
2.61 km/h
Độ ẩm

74%

temperature
Ngày/đêm

29°/26°

temperature
Sáng/tối

27°/27°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:48 am / 5:44 pm

Gió
2.41 km/h
Độ ẩm

83%

temperature
Ngày/đêm

30°/26°

temperature
Sáng/tối

27°/28°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:48 am / 5:44 pm

Gió
2.74 km/h
Độ ẩm

78%

temperature
Ngày/đêm

31°/26°

temperature
Sáng/tối

26°/28°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:48 am / 5:43 pm

Gió
3.01 km/h
Độ ẩm

74%

temperature
Ngày/đêm

31°/26°

temperature
Sáng/tối

27°/28°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:48 am / 5:42 pm

Gió
2.36 km/h
Độ ẩm

70%

temperature
Ngày/đêm

31°/26°

temperature
Sáng/tối

27°/28°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:48 am / 5:41 pm

Gió
2.46 km/h
Độ ẩm

70%

temperature
Ngày/đêm

29°/26°

temperature
Sáng/tối

27°/27°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:49 am / 5:40 pm

Gió
3.36 km/h
Độ ẩm

86%

temperature
Ngày/đêm

26°/25°

temperature
Sáng/tối

26°/26°

Áp suất

1013 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:49 am / 5:40 pm

Gió
3.94 km/h
Độ ẩm

85%

temperature
Ngày/đêm

28°/24°

temperature
Sáng/tối

25°/26°

Áp suất

1013 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:49 am / 5:39 pm

Gió
3.46 km/h
Độ ẩm

76%

temperature
Ngày/đêm

29°/25°

temperature
Sáng/tối

25°/27°

Áp suất

1011 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:49 am / 5:38 pm

Gió
2.7 km/h
Độ ẩm

70%

temperature
Ngày/đêm

29°/26°

temperature
Sáng/tối

26°/27°

Áp suất

1012 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:50 am / 5:37 pm

Gió
3.58 km/h
Độ ẩm

73%

temperature
Ngày/đêm

27°/25°

temperature
Sáng/tối

25°/25°

Áp suất

1013 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:50 am / 5:36 pm

Gió
4.17 km/h
Độ ẩm

86%

temperature
Ngày/đêm

26°/25°

temperature
Sáng/tối

25°/26°

Áp suất

1013 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:50 am / 5:36 pm

Gió
2.99 km/h
Độ ẩm

84%

temperature
Ngày/đêm

27°/25°

temperature
Sáng/tối

25°/26°

Áp suất

1013 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:50 am / 5:35 pm

Gió
3.3 km/h
Độ ẩm

85%

temperature
Ngày/đêm

26°/25°

temperature
Sáng/tối

25°/25°

Áp suất

1014 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:51 am / 5:34 pm

Gió
3.81 km/h
Độ ẩm

86%

temperature
Ngày/đêm

26°/25°

temperature
Sáng/tối

25°/25°

Áp suất

1014 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:51 am / 5:33 pm

Gió
3.8 km/h
Độ ẩm

79%

temperature
Ngày/đêm

28°/24°

temperature
Sáng/tối

25°/25°

Áp suất

1015 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:51 am / 5:33 pm

Gió
4.82 km/h
Độ ẩm

68%

temperature
Ngày/đêm

28°/23°

temperature
Sáng/tối

24°/25°

Áp suất

1015 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:52 am / 5:32 pm

Gió
4.15 km/h
Độ ẩm

66%

temperature
Ngày/đêm

28°/23°

temperature
Sáng/tối

23°/25°

Áp suất

1012 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:52 am / 5:31 pm

Gió
2.81 km/h
Độ ẩm

68%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Anh Sơn - Nghệ An 20 ngày tới


Lượng mưa Huyện Anh Sơn - Nghệ An 20 ngày tới

Thời tiết Huyện Anh Sơn

bầu trời quang đãng

26°

bầu trời quang đãng

Cảm giác như 26°

Bình minh/Hoàng hôn

05:47/17:46

Thấp/Cao

25°

/

30°

Độ ẩm

85%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

wind

Gió

0.71 km/h

Điểm ngưng

24°

UV

0

Bình minh / Hoàng hôn

5:47 am
5:46 pm

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Anh Sơn