Dự báo thời tiết Huyện Anh Sơn - Nghệ An 15 ngày tới

temperature
Ngày/đêm

29°/24°

temperature
Sáng/tối

23°/26°

áp suất
Áp suất

1010 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:52 am / 6:10 pm

sức gió
Gió
2.98 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

76%

temperature
Ngày/đêm

31°/26°

temperature
Sáng/tối

25°/27°

áp suất
Áp suất

1008 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:51 am / 6:10 pm

sức gió
Gió
2.8 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

71%

temperature
Ngày/đêm

31°/27°

temperature
Sáng/tối

26°/29°

áp suất
Áp suất

1007 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:51 am / 6:10 pm

sức gió
Gió
3.84 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

64%

temperature
Ngày/đêm

32°/26°

temperature
Sáng/tối

26°/29°

áp suất
Áp suất

1006 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:50 am / 6:11 pm

sức gió
Gió
4.36 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

61%

temperature
Ngày/đêm

31°/26°

temperature
Sáng/tối

26°/29°

áp suất
Áp suất

1006 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:49 am / 6:11 pm

sức gió
Gió
4.17 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

63%

temperature
Ngày/đêm

31°/25°

temperature
Sáng/tối

26°/28°

áp suất
Áp suất

1007 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:48 am / 6:11 pm

sức gió
Gió
3.08 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

67%

temperature
Ngày/đêm

24°/22°

temperature
Sáng/tối

24°/23°

áp suất
Áp suất

1014 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:47 am / 6:11 pm

sức gió
Gió
4.81 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

87%

temperature
Ngày/đêm

25°/23°

temperature
Sáng/tối

22°/24°

áp suất
Áp suất

1014 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:46 am / 6:11 pm

sức gió
Gió
3.25 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

82%

temperature
Ngày/đêm

26°/24°

temperature
Sáng/tối

23°/26°

áp suất
Áp suất

1013 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:46 am / 6:12 pm

sức gió
Gió
2.46 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

81%

temperature
Ngày/đêm

29°/24°

temperature
Sáng/tối

24°/27°

áp suất
Áp suất

1012 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:45 am / 6:12 pm

sức gió
Gió
2.58 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

75%

temperature
Ngày/đêm

30°/25°

temperature
Sáng/tối

25°/27°

áp suất
Áp suất

1011 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:44 am / 6:12 pm

sức gió
Gió
2.78 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

69%

temperature
Ngày/đêm

28°/26°

temperature
Sáng/tối

25°/27°

áp suất
Áp suất

1011 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:43 am / 6:12 pm

sức gió
Gió
2.84 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

74%

temperature
Ngày/đêm

27°/24°

temperature
Sáng/tối

25°/25°

áp suất
Áp suất

1013 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:43 am / 6:13 pm

sức gió
Gió
2.32 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

75%

temperature
Ngày/đêm

28°/24°

temperature
Sáng/tối

23°/26°

áp suất
Áp suất

1015 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:42 am / 6:13 pm

sức gió
Gió
3.66 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

71%

temperature
Ngày/đêm

29°/24°

temperature
Sáng/tối

24°/26°

áp suất
Áp suất

1014 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:41 am / 6:13 pm

sức gió
Gió
3.36 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

69%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Anh Sơn - Nghệ An 15 ngày tới

Lượng mưa Huyện Anh Sơn - Nghệ An 15 ngày tới

Thời tiết Huyện Anh Sơn

mây đen u ám

23°

mây đen u ám

Cảm giác như 24°
mặt trời mọc lặn

Bình minh/Hoàng hôn

05:52/18:10

nhiệt độ

Thấp/Cao

22°

/

26°

độ ẩm

Độ ẩm

95%

áp suất

Áp suất

1010 hPa

tầm nhìn

Tầm nhìn

10 km

wind

Gió

0.95 km/h

điểm ngưng

Điểm ngưng

23°

uv

UV

0

Bình minh / Hoàng hôn

5:52 am
6:10 pm

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Anh Sơn