Thời tiết Thành Phố Nam Định - Nam Định theo giờ

Áp suất

1023 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

2.05

dew_point
Điểm ngưng

Gió
2.23 km/h
Độ ẩm

64%

Áp suất

1023 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

3.63

dew_point
Điểm ngưng

Gió
2.14 km/h
Độ ẩm

63%

Áp suất

1022 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

5.14

dew_point
Điểm ngưng

Gió
1.6 km/h
Độ ẩm

61%

Áp suất

1021 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

5.1

dew_point
Điểm ngưng

Gió
0.93 km/h
Độ ẩm

58%

Áp suất

1019 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

2.43

dew_point
Điểm ngưng

Gió
0.97 km/h
Độ ẩm

57%

Áp suất

1017 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.86

dew_point
Điểm ngưng

Gió
1.79 km/h
Độ ẩm

57%

Áp suất

1017 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.2

dew_point
Điểm ngưng

10°

Gió
2.71 km/h
Độ ẩm

61%

Áp suất

1017 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

11°

Gió
3.81 km/h
Độ ẩm

67%

Áp suất

1018 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

11°

Gió
3.86 km/h
Độ ẩm

72%

Áp suất

1019 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

11°

Gió
3.68 km/h
Độ ẩm

74%

Áp suất

1019 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

11°

Gió
3.85 km/h
Độ ẩm

74%

Áp suất

1019 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

11°

Gió
3.43 km/h
Độ ẩm

74%

Áp suất

1018 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

12°

Gió
3.06 km/h
Độ ẩm

77%

CN 03/03
Áp suất

1018 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

12°

Gió
2.51 km/h
Độ ẩm

80%

Áp suất

1017 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

13°

Gió
2.31 km/h
Độ ẩm

82%

Áp suất

1016 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

13°

Gió
2.08 km/h
Độ ẩm

84%

Áp suất

1016 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

14°

Gió
1.91 km/h
Độ ẩm

85%

Áp suất

1015 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

14°

Gió
1.84 km/h
Độ ẩm

86%

Áp suất

1016 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

14°

Gió
1.76 km/h
Độ ẩm

86%

Áp suất

1016 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

14°

Gió
1.21 km/h
Độ ẩm

87%

Áp suất

1017 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.06

dew_point
Điểm ngưng

14°

Gió
1.3 km/h
Độ ẩm

87%

Áp suất

1017 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.32

dew_point
Điểm ngưng

14°

Gió
1.53 km/h
Độ ẩm

87%

Áp suất

1018 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.68

dew_point
Điểm ngưng

15°

Gió
1.67 km/h
Độ ẩm

85%

Áp suất

1017 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

1.36

dew_point
Điểm ngưng

15°

Gió
1.18 km/h
Độ ẩm

83%

Áp suất

1016 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

4.14

dew_point
Điểm ngưng

15°

Gió
0.92 km/h
Độ ẩm

81%

Áp suất

1015 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

6.67

dew_point
Điểm ngưng

15°

Gió
2.09 km/h
Độ ẩm

77%

Áp suất

1013 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

6.36

dew_point
Điểm ngưng

16°

Gió
3 km/h
Độ ẩm

70%

Áp suất

1012 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

4.88

dew_point
Điểm ngưng

16°

Gió
3.34 km/h
Độ ẩm

68%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

2.84

dew_point
Điểm ngưng

17°

Gió
4.48 km/h
Độ ẩm

67%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

1.24

dew_point
Điểm ngưng

17°

Gió
4.23 km/h
Độ ẩm

69%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.26

dew_point
Điểm ngưng

17°

Gió
4.49 km/h
Độ ẩm

75%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

17°

Gió
4.2 km/h
Độ ẩm

84%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

18°

Gió
3.9 km/h
Độ ẩm

90%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

18°

Gió
3.56 km/h
Độ ẩm

91%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

18°

Gió
3.23 km/h
Độ ẩm

91%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

19°

Gió
3.23 km/h
Độ ẩm

91%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

18°

Gió
2.7 km/h
Độ ẩm

91%

T2 04/03
Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

19°

Gió
2.78 km/h
Độ ẩm

90%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

19°

Gió
2.54 km/h
Độ ẩm

91%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

19°

Gió
2.34 km/h
Độ ẩm

91%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

19°

Gió
2.53 km/h
Độ ẩm

92%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
2.83 km/h
Độ ẩm

93%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
2.91 km/h
Độ ẩm

94%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
3.51 km/h
Độ ẩm

93%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.17

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
3.8 km/h
Độ ẩm

92%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

1.11

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
4.01 km/h
Độ ẩm

87%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

3.01

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
4.6 km/h
Độ ẩm

80%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

5.53

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
5.62 km/h
Độ ẩm

74%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Thành Phố Nam Định - Nam Định trong 12h tới

Thời tiết Thành Phố Nam Định

mây đen u ám

14°

mây đen u ám

Cảm giác như 13°
dawn

Bình minh/Hoàng hôn

5:00/6:00

nhiệt độ

Thấp/Cao

13°

/

18°

Độ ẩm

64%

Áp suất

1023 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió

2.23 km/h

Điểm ngưng

UV

2.05

Bình minh / Hoàng hôn

5:00 AM
6:00 PM

Bản đồ thời tiết Windy Thành Phố Nam Định