Dự báo thời tiết Thành Phố Nam Định - Nam Định 20 ngày tới

temperature
Ngày/đêm

23°/22°

temperature
Sáng/tối

21°/23°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:50 am / 6:08 pm

Gió
3.2 km/h
Độ ẩm

87%

temperature
Ngày/đêm

26°/24°

temperature
Sáng/tối

23°/25°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:49 am / 6:09 pm

Gió
4.07 km/h
Độ ẩm

82%

temperature
Ngày/đêm

27°/25°

temperature
Sáng/tối

24°/26°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:48 am / 6:09 pm

Gió
4.7 km/h
Độ ẩm

79%

temperature
Ngày/đêm

29°/26°

temperature
Sáng/tối

25°/27°

Áp suất

1005 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:47 am / 6:09 pm

Gió
6.04 km/h
Độ ẩm

69%

temperature
Ngày/đêm

28°/25°

temperature
Sáng/tối

25°/26°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:46 am / 6:10 pm

Gió
4.75 km/h
Độ ẩm

74%

temperature
Ngày/đêm

28°/22°

temperature
Sáng/tối

25°/26°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:45 am / 6:10 pm

Gió
6.99 km/h
Độ ẩm

72%

temperature
Ngày/đêm

19°/19°

temperature
Sáng/tối

19°/19°

Áp suất

1015 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:44 am / 6:10 pm

Gió
6.99 km/h
Độ ẩm

81%

temperature
Ngày/đêm

21°/21°

temperature
Sáng/tối

19°/21°

Áp suất

1015 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:44 am / 6:10 pm

Gió
3.33 km/h
Độ ẩm

80%

temperature
Ngày/đêm

24°/23°

temperature
Sáng/tối

21°/23°

Áp suất

1014 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:43 am / 6:11 pm

Gió
2.56 km/h
Độ ẩm

81%

temperature
Ngày/đêm

24°/23°

temperature
Sáng/tối

23°/23°

Áp suất

1013 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:42 am / 6:11 pm

Gió
2.14 km/h
Độ ẩm

93%

temperature
Ngày/đêm

26°/24°

temperature
Sáng/tối

23°/25°

Áp suất

1012 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:41 am / 6:11 pm

Gió
3.67 km/h
Độ ẩm

77%

temperature
Ngày/đêm

26°/23°

temperature
Sáng/tối

24°/25°

Áp suất

1011 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:40 am / 6:12 pm

Gió
3.57 km/h
Độ ẩm

72%

temperature
Ngày/đêm

28°/23°

temperature
Sáng/tối

24°/25°

Áp suất

1013 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:39 am / 6:12 pm

Gió
2.99 km/h
Độ ẩm

67%

temperature
Ngày/đêm

26°/23°

temperature
Sáng/tối

23°/24°

Áp suất

1016 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:38 am / 6:12 pm

Gió
3.27 km/h
Độ ẩm

73%

temperature
Ngày/đêm

27°/23°

temperature
Sáng/tối

23°/25°

Áp suất

1015 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:38 am / 6:13 pm

Gió
2.94 km/h
Độ ẩm

68%

temperature
Ngày/đêm

28°/23°

temperature
Sáng/tối

23°/25°

Áp suất

1013 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:37 am / 6:13 pm

Gió
3.29 km/h
Độ ẩm

66%

temperature
Ngày/đêm

28°/23°

temperature
Sáng/tối

24°/25°

Áp suất

1014 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:36 am / 6:13 pm

Gió
2.85 km/h
Độ ẩm

67%

temperature
Ngày/đêm

28°/23°

temperature
Sáng/tối

24°/26°

Áp suất

1013 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:35 am / 6:13 pm

Gió
3.14 km/h
Độ ẩm

61%

temperature
Ngày/đêm

28°/24°

temperature
Sáng/tối

25°/25°

Áp suất

1012 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:34 am / 6:14 pm

Gió
4.04 km/h
Độ ẩm

64%

temperature
Ngày/đêm

28°/23°

temperature
Sáng/tối

24°/26°

Áp suất

1013 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:34 am / 6:14 pm

Gió
3.21 km/h
Độ ẩm

63%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Thành Phố Nam Định - Nam Định 20 ngày tới


Lượng mưa Thành Phố Nam Định - Nam Định 20 ngày tới

Thời tiết Thành Phố Nam Định

mây đen u ám

22°

mây đen u ám

Cảm giác như 23°

Bình minh/Hoàng hôn

05:50/18:08

Thấp/Cao

20°

/

26°

Độ ẩm

91%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

wind

Gió

2.93 km/h

Điểm ngưng

21°

UV

0

Bình minh / Hoàng hôn

5:50 am
6:08 pm

Bản đồ thời tiết Windy Thành Phố Nam Định