Dự báo thời tiết Thành Phố Nam Định - Nam Định 15 ngày tới

temperature
Ngày/đêm

31°/26°

temperature
Sáng/tối

25°/28°

áp suất
Áp suất

1003 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:57 am / 6:06 pm

sức gió
Gió
6.71 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

48%

temperature
Ngày/đêm

31°/25°

temperature
Sáng/tối

26°/27°

áp suất
Áp suất

1007 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:56 am / 6:07 pm

sức gió
Gió
4.76 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

54%

temperature
Ngày/đêm

23°/21°

temperature
Sáng/tối

24°/22°

áp suất
Áp suất

1011 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:55 am / 6:07 pm

sức gió
Gió
4.38 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

93%

temperature
Ngày/đêm

21°/21°

temperature
Sáng/tối

21°/21°

áp suất
Áp suất

1013 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:54 am / 6:07 pm

sức gió
Gió
3.76 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

89%

temperature
Ngày/đêm

25°/22°

temperature
Sáng/tối

21°/24°

áp suất
Áp suất

1011 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:53 am / 6:07 pm

sức gió
Gió
2.86 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

79%

temperature
Ngày/đêm

23°/20°

temperature
Sáng/tối

22°/21°

áp suất
Áp suất

1015 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:52 am / 6:08 pm

sức gió
Gió
4.7 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

87%

temperature
Ngày/đêm

21°/20°

temperature
Sáng/tối

19°/21°

áp suất
Áp suất

1016 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:51 am / 6:08 pm

sức gió
Gió
4.19 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

85%

temperature
Ngày/đêm

22°/21°

temperature
Sáng/tối

20°/22°

áp suất
Áp suất

1015 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:51 am / 6:08 pm

sức gió
Gió
3.27 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

85%

temperature
Ngày/đêm

26°/23°

temperature
Sáng/tối

22°/24°

áp suất
Áp suất

1010 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:50 am / 6:08 pm

sức gió
Gió
2.95 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

72%

temperature
Ngày/đêm

26°/23°

temperature
Sáng/tối

23°/24°

áp suất
Áp suất

1008 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:49 am / 6:09 pm

sức gió
Gió
3.33 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

78%

temperature
Ngày/đêm

28°/25°

temperature
Sáng/tối

24°/27°

áp suất
Áp suất

1005 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:48 am / 6:09 pm

sức gió
Gió
4.46 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

63%

temperature
Ngày/đêm

25°/21°

temperature
Sáng/tối

25°/23°

áp suất
Áp suất

1012 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:47 am / 6:09 pm

sức gió
Gió
5.93 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

81%

temperature
Ngày/đêm

20°/20°

temperature
Sáng/tối

20°/20°

áp suất
Áp suất

1015 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:46 am / 6:10 pm

sức gió
Gió
4.33 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

73%

temperature
Ngày/đêm

24°/21°

temperature
Sáng/tối

20°/23°

áp suất
Áp suất

1011 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:45 am / 6:10 pm

sức gió
Gió
2.91 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

64%

temperature
Ngày/đêm

25°/23°

temperature
Sáng/tối

22°/24°

áp suất
Áp suất

1011 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:44 am / 6:10 pm

sức gió
Gió
3.59 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

80%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Thành Phố Nam Định - Nam Định 15 ngày tới

Lượng mưa Thành Phố Nam Định - Nam Định 15 ngày tới

Thời tiết Thành Phố Nam Định

bầu trời quang đãng

33°

bầu trời quang đãng

Cảm giác như 36°
mặt trời mọc lặn

Bình minh/Hoàng hôn

05:57/18:06

nhiệt độ

Thấp/Cao

22°

/

33°

độ ẩm

Độ ẩm

47%

áp suất

Áp suất

1000 hPa

tầm nhìn

Tầm nhìn

10 km

wind

Gió

6.98 km/h

điểm ngưng

Điểm ngưng

20°

uv

UV

4.81

Bình minh / Hoàng hôn

5:57 am
6:06 pm

Bản đồ thời tiết Windy Thành Phố Nam Định