Dự báo thời tiết Huyện Vụ Bản - Nam Định 5 ngày tới

Hiện tại
mưa nhẹ
31°

mưa nhẹ

Cảm giác như 36°

 • temperature
  Thấp/Cao
  26.8°/32.5°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  43.5%
 • Lượng mưa
  0.87 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  31.9°/26.3°
 • temperature
  Sáng/Tối
  27.1°/30.8°
 • pressure
  Áp suất
  1011 hPa
 • wind
  Gió
  4.37 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:44/17:51
CN 24/09
mưa vừa
30°

mưa vừa

Cảm giác như 35°

 • temperature
  Thấp/Cao
  25.5°/30.9°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  99.3%
 • Lượng mưa
  9.57 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  30.7°/25.5°
 • temperature
  Sáng/Tối
  25°/29.8°
 • pressure
  Áp suất
  1010 hPa
 • wind
  Gió
  3.88 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:44/17:50
T2 25/09
mưa vừa
30°

mưa vừa

Cảm giác như 36°

 • temperature
  Thấp/Cao
  24.1°/31.2°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  93.3%
 • Lượng mưa
  28.03 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  30.1°/25.4°
 • temperature
  Sáng/Tối
  24°/29.8°
 • pressure
  Áp suất
  1009 hPa
 • wind
  Gió
  6.56 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:44/17:49
T3 26/09
mưa vừa
30°

mưa vừa

Cảm giác như 34°

 • temperature
  Thấp/Cao
  24°/31.2°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  96.2%
 • Lượng mưa
  13.53 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  30.9°/26.6°
 • temperature
  Sáng/Tối
  24.7°/30.9°
 • pressure
  Áp suất
  1010 hPa
 • wind
  Gió
  5.08 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:44/17:48
T4 27/09
mưa nhẹ
30°

mưa nhẹ

Cảm giác như 35°

 • temperature
  Thấp/Cao
  25.7°/32.3°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  83%
 • Lượng mưa
  7.05 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  30.9°/26.6°
 • temperature
  Sáng/Tối
  25.9°/32.4°
 • pressure
  Áp suất
  1009 hPa
 • wind
  Gió
  2.99 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:45/17:48

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Vụ Bản - Nam Định 5 ngày tới

Lượng mưa Huyện Vụ Bản - Nam Định 5 ngày tới

Thời tiết Huyện Vụ Bản

bầu trời quang đãng

30°

bầu trời quang đãng

Cảm giác như 36°

Bình minh/Hoàng hôn

05:44/17:51

Thấp/Cao

26°

/

32°

Độ ẩm

69%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.86 km/h

Điểm ngưng

24°

UV

4.5

Bình minh / Hoàng hôn

5:44 am
5:51 pm

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Vụ Bản