Dự báo thời tiết Huyện Vụ Bản - Nam Định 5 ngày tới

Hiện tại
mưa nhẹ
22°

mưa nhẹ

Cảm giác như 22°

 • temperature
  Thấp/Cao
  20°/22.6°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  23.2%
 • Lượng mưa
  0.3 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  22°/20.8°
 • temperature
  Sáng/Tối
  19.6°/22.6°
 • pressure
  Áp suất
  1011 hPa
 • wind
  Gió
  4.83 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  06:29/17:48
T3 07/02
mưa nhẹ
23°

mưa nhẹ

Cảm giác như 23°

 • temperature
  Thấp/Cao
  21°/25°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  49.2%
 • Lượng mưa
  0.36 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  23°/21.9°
 • temperature
  Sáng/Tối
  20.3°/22.4°
 • pressure
  Áp suất
  1012 hPa
 • wind
  Gió
  5.53 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  06:29/17:49
T4 08/02
mưa nhẹ
22°

mưa nhẹ

Cảm giác như 22°

 • temperature
  Thấp/Cao
  20.3°/22°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  91.5%
 • Lượng mưa
  2.88 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  22.2°/21.9°
 • temperature
  Sáng/Tối
  20.7°/21.9°
 • pressure
  Áp suất
  1012 hPa
 • wind
  Gió
  5.15 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  06:29/17:49
T5 09/02
mưa nhẹ
22°

mưa nhẹ

Cảm giác như 23°

 • temperature
  Thấp/Cao
  20.4°/22.2°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  99%
 • Lượng mưa
  3.45 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  22.1°/20.2°
 • temperature
  Sáng/Tối
  20.8°/20.3°
 • pressure
  Áp suất
  1012 hPa
 • wind
  Gió
  4.46 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  06:28/17:50
T6 10/02
mưa nhẹ
22°

mưa nhẹ

Cảm giác như 22°

 • temperature
  Thấp/Cao
  20.3°/23°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  41.9%
 • Lượng mưa
  1.23 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  22.7°/21.4°
 • temperature
  Sáng/Tối
  20.2°/21.7°
 • pressure
  Áp suất
  1011 hPa
 • wind
  Gió
  4.34 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  06:28/17:51

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Vụ Bản - Nam Định 5 ngày tới

Lượng mưa Huyện Vụ Bản - Nam Định 5 ngày tới

Thời tiết Huyện Vụ Bản

mây đen u ám

22°

mây đen u ám

Cảm giác như 23°

Bình minh/Hoàng hôn

06:29/17:48

Thấp/Cao

19°

/

22°

Độ ẩm

88%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió

4.76 km/h

Điểm ngưng

20°

UV

0

Bình minh / Hoàng hôn

6:29 am
5:48 pm

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Vụ Bản