Dự báo thời tiết Huyện Vụ Bản - Nam Định 15 ngày tới

temperature
Ngày/đêm

24°/23°

temperature
Sáng/tối

21°/23°

áp suất
Áp suất

1011 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:50 am / 6:08 pm

sức gió
Gió
3.03 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

84%

temperature
Ngày/đêm

26°/24°

temperature
Sáng/tối

23°/25°

áp suất
Áp suất

1009 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:49 am / 6:09 pm

sức gió
Gió
3.28 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

81%

temperature
Ngày/đêm

27°/25°

temperature
Sáng/tối

24°/26°

áp suất
Áp suất

1007 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:48 am / 6:09 pm

sức gió
Gió
4.32 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

78%

temperature
Ngày/đêm

29°/26°

temperature
Sáng/tối

25°/27°

áp suất
Áp suất

1005 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:47 am / 6:09 pm

sức gió
Gió
6.3 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

61%

temperature
Ngày/đêm

26°/25°

temperature
Sáng/tối

25°/26°

áp suất
Áp suất

1007 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:46 am / 6:10 pm

sức gió
Gió
5.12 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

81%

temperature
Ngày/đêm

26°/22°

temperature
Sáng/tối

24°/25°

áp suất
Áp suất

1008 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:45 am / 6:10 pm

sức gió
Gió
6.21 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

84%

temperature
Ngày/đêm

18°/18°

temperature
Sáng/tối

19°/18°

áp suất
Áp suất

1016 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:44 am / 6:10 pm

sức gió
Gió
6.21 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

81%

temperature
Ngày/đêm

19°/19°

temperature
Sáng/tối

17°/19°

áp suất
Áp suất

1017 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:44 am / 6:10 pm

sức gió
Gió
4.19 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

81%

temperature
Ngày/đêm

20°/20°

temperature
Sáng/tối

19°/20°

áp suất
Áp suất

1017 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:43 am / 6:11 pm

sức gió
Gió
3.21 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

90%

temperature
Ngày/đêm

22°/21°

temperature
Sáng/tối

20°/22°

áp suất
Áp suất

1015 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:42 am / 6:11 pm

sức gió
Gió
3.37 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

88%

temperature
Ngày/đêm

25°/23°

temperature
Sáng/tối

22°/24°

áp suất
Áp suất

1012 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:41 am / 6:11 pm

sức gió
Gió
3.25 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

86%

temperature
Ngày/đêm

26°/24°

temperature
Sáng/tối

23°/24°

áp suất
Áp suất

1011 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:40 am / 6:12 pm

sức gió
Gió
4.32 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

81%

temperature
Ngày/đêm

26°/24°

temperature
Sáng/tối

24°/25°

áp suất
Áp suất

1010 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:39 am / 6:12 pm

sức gió
Gió
4.57 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

82%

temperature
Ngày/đêm

28°/25°

temperature
Sáng/tối

24°/26°

áp suất
Áp suất

1007 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:38 am / 6:12 pm

sức gió
Gió
5.37 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

70%

temperature
Ngày/đêm

29°/25°

temperature
Sáng/tối

25°/27°

áp suất
Áp suất

1006 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:38 am / 6:13 pm

sức gió
Gió
5.39 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

61%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Vụ Bản - Nam Định 15 ngày tới

Lượng mưa Huyện Vụ Bản - Nam Định 15 ngày tới

Thời tiết Huyện Vụ Bản

mây đen u ám

25°

mây đen u ám

Cảm giác như 26°
mặt trời mọc lặn

Bình minh/Hoàng hôn

05:50/18:08

nhiệt độ

Thấp/Cao

20°

/

26°

độ ẩm

Độ ẩm

71%

áp suất

Áp suất

1011 hPa

tầm nhìn

Tầm nhìn

10 km

wind

Gió

2.49 km/h

điểm ngưng

Điểm ngưng

20°

uv

UV

6.46

Bình minh / Hoàng hôn

5:50 am
6:08 pm

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Vụ Bản