Dự báo thời tiết Huyện Vụ Bản - Nam Định 30 ngày tới

temperature
Ngày/đêm

26°/24°

temperature
Sáng/tối

24°/24°

Áp suất

1013 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

Gió
2.81 km/h
Độ ẩm

82%

temperature
Ngày/đêm

25°/22°

temperature
Sáng/tối

24°/23°

Áp suất

1015 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

Gió
4.4 km/h
Độ ẩm

86%

temperature
Ngày/đêm

22°/22°

temperature
Sáng/tối

22°/22°

Áp suất

1017 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

Gió
4.37 km/h
Độ ẩm

90%

temperature
Ngày/đêm

24°/22°

temperature
Sáng/tối

22°/23°

Áp suất

1015 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

Gió
2.53 km/h
Độ ẩm

89%

temperature
Ngày/đêm

27°/23°

temperature
Sáng/tối

22°/24°

Áp suất

1013 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

Gió
1.92 km/h
Độ ẩm

74%

temperature
Ngày/đêm

26°/20°

temperature
Sáng/tối

23°/23°

Áp suất

1014 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

Gió
6.72 km/h
Độ ẩm

80%

temperature
Ngày/đêm

17°/16°

temperature
Sáng/tối

18°/16°

Áp suất

1020 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

Gió
6.72 km/h
Độ ẩm

90%

temperature
Ngày/đêm

16°/14°

temperature
Sáng/tối

15°/15°

Áp suất

1023 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

Gió
7.09 km/h
Độ ẩm

87%

temperature
Ngày/đêm

13°/12°

temperature
Sáng/tối

12°/13°

Áp suất

1026 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

Gió
7.09 km/h
Độ ẩm

85%

temperature
Ngày/đêm

13°/12°

temperature
Sáng/tối

12°/12°

Áp suất

1026 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

Gió
7.06 km/h
Độ ẩm

86%

temperature
Ngày/đêm

13°/12°

temperature
Sáng/tối

11°/12°

Áp suất

1029 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

Gió
7.25 km/h
Độ ẩm

75%

temperature
Ngày/đêm

14°/13°

temperature
Sáng/tối

12°/14°

Áp suất

1024 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

Gió
5.3 km/h
Độ ẩm

70%

temperature
Ngày/đêm

16°/15°

temperature
Sáng/tối

13°/15°

Áp suất

1022 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

Gió
5.25 km/h
Độ ẩm

68%

temperature
Ngày/đêm

18°/16°

temperature
Sáng/tối

15°/17°

Áp suất

1022 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

Gió
5.45 km/h
Độ ẩm

60%

temperature
Ngày/đêm

19°/17°

temperature
Sáng/tối

16°/18°

Áp suất

1018 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

Gió
3.18 km/h
Độ ẩm

67%

temperature
Ngày/đêm

21°/19°

temperature
Sáng/tối

17°/20°

Áp suất

1015 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

Gió
1.62 km/h
Độ ẩm

68%

temperature
Ngày/đêm

24°/21°

temperature
Sáng/tối

19°/21°

Áp suất

1013 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

Gió
2.63 km/h
Độ ẩm

68%

temperature
Ngày/đêm

25°/22°

temperature
Sáng/tối

22°/23°

Áp suất

1014 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

Gió
2.21 km/h
Độ ẩm

72%

temperature
Ngày/đêm

23°/21°

temperature
Sáng/tối

22°/21°

Áp suất

1015 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

Gió
4.4 km/h
Độ ẩm

84%

temperature
Ngày/đêm

21°/21°

temperature
Sáng/tối

20°/21°

Áp suất

1015 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

Gió
3.69 km/h
Độ ẩm

88%

temperature
Ngày/đêm

24°/21°

temperature
Sáng/tối

21°/22°

Áp suất

1014 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

Gió
2.59 km/h
Độ ẩm

81%

temperature
Ngày/đêm

23°/21°

temperature
Sáng/tối

21°/22°

Áp suất

1016 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

Gió
2.89 km/h
Độ ẩm

85%

temperature
Ngày/đêm

22°/21°

temperature
Sáng/tối

21°/21°

Áp suất

1018 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

Gió
3.8 km/h
Độ ẩm

87%

temperature
Ngày/đêm

23°/21°

temperature
Sáng/tối

20°/21°

Áp suất

1017 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

Gió
2.55 km/h
Độ ẩm

76%

temperature
Ngày/đêm

24°/21°

temperature
Sáng/tối

20°/22°

Áp suất

1016 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

Gió
2.59 km/h
Độ ẩm

74%

temperature
Ngày/đêm

24°/21°

temperature
Sáng/tối

21°/22°

Áp suất

1016 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

Gió
4.42 km/h
Độ ẩm

72%

temperature
Ngày/đêm

17°/15°

temperature
Sáng/tối

19°/16°

Áp suất

1020 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

Gió
6.41 km/h
Độ ẩm

86%

temperature
Ngày/đêm

16°/14°

temperature
Sáng/tối

14°/15°

Áp suất

1023 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

Gió
6.3 km/h
Độ ẩm

79%

temperature
Ngày/đêm

15°/14°

temperature
Sáng/tối

13°/15°

Áp suất

1025 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

Gió
6.01 km/h
Độ ẩm

70%

temperature
Ngày/đêm

17°/16°

temperature
Sáng/tối

13°/16°

Áp suất

1021 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

Gió
4.16 km/h
Độ ẩm

67%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Vụ Bản - Nam Định 30 ngày tới


Lượng mưa Huyện Vụ Bản - Nam Định 30 ngày tới

Thời tiết Huyện Vụ Bản

mây đen u ám

25°

mây đen u ám

Cảm giác như 26°

Bình minh/Hoàng hôn

5:00/18:00

Thấp/Cao

23°

/

28°

Độ ẩm

81%

Áp suất

1013 hPa

Tầm nhìn

10 km

wind

Gió

2.67 km/h

Điểm ngưng

22°

UV

0

Bình minh / Hoàng hôn

5:00 AM
6:00 PM

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Vụ Bản