Dự báo thời tiết Huyện Châu Thành - Long An 15 ngày tới

temperature
Ngày/đêm

26°/23°

temperature
Sáng/tối

20°/24°

áp suất
Áp suất

1011 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:18 am / 5:58 pm

sức gió
Gió
5.24 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

60%

temperature
Ngày/đêm

28°/24°

temperature
Sáng/tối

21°/25°

áp suất
Áp suất

1009 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:18 am / 5:58 pm

sức gió
Gió
4.06 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

58%

temperature
Ngày/đêm

29°/24°

temperature
Sáng/tối

22°/26°

áp suất
Áp suất

1008 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:18 am / 5:58 pm

sức gió
Gió
3.18 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

58%

temperature
Ngày/đêm

28°/24°

temperature
Sáng/tối

23°/26°

áp suất
Áp suất

1009 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:18 am / 5:59 pm

sức gió
Gió
3.5 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

63%

temperature
Ngày/đêm

28°/24°

temperature
Sáng/tối

23°/25°

áp suất
Áp suất

1008 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:18 am / 5:59 pm

sức gió
Gió
3.51 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

75%

temperature
Ngày/đêm

30°/26°

temperature
Sáng/tối

23°/27°

áp suất
Áp suất

1007 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:18 am / 5:59 pm

sức gió
Gió
2.94 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

57%

temperature
Ngày/đêm

31°/25°

temperature
Sáng/tối

25°/27°

áp suất
Áp suất

1007 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:18 am / 6:00 pm

sức gió
Gió
3.47 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

54%

temperature
Ngày/đêm

31°/26°

temperature
Sáng/tối

25°/28°

áp suất
Áp suất

1008 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:18 am / 6:00 pm

sức gió
Gió
3.26 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

51%

temperature
Ngày/đêm

31°/26°

temperature
Sáng/tối

25°/28°

áp suất
Áp suất

1008 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:17 am / 6:00 pm

sức gió
Gió
3.31 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

50%

temperature
Ngày/đêm

32°/26°

temperature
Sáng/tối

25°/29°

áp suất
Áp suất

1007 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:17 am / 6:01 pm

sức gió
Gió
3.19 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

47%

temperature
Ngày/đêm

31°/26°

temperature
Sáng/tối

25°/28°

áp suất
Áp suất

1008 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:17 am / 6:01 pm

sức gió
Gió
2.52 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

51%

temperature
Ngày/đêm

30°/25°

temperature
Sáng/tối

25°/27°

áp suất
Áp suất

1008 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:17 am / 6:01 pm

sức gió
Gió
2.01 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

54%

temperature
Ngày/đêm

31°/25°

temperature
Sáng/tối

24°/27°

áp suất
Áp suất

1008 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:17 am / 6:02 pm

sức gió
Gió
1.5 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

47%

temperature
Ngày/đêm

27°/24°

temperature
Sáng/tối

25°/25°

áp suất
Áp suất

1009 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:16 am / 6:02 pm

sức gió
Gió
3.19 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

61%

temperature
Ngày/đêm

27°/25°

temperature
Sáng/tối

24°/26°

áp suất
Áp suất

1009 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:16 am / 6:02 pm

sức gió
Gió
3.81 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

65%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Châu Thành - Long An 15 ngày tới

Lượng mưa Huyện Châu Thành - Long An 15 ngày tới

Thời tiết Huyện Châu Thành

mây cụm

20°

mây cụm

Cảm giác như 20°
mặt trời mọc lặn

Bình minh/Hoàng hôn

06:18/17:58

nhiệt độ

Thấp/Cao

20°

/

31°

độ ẩm

Độ ẩm

66%

áp suất

Áp suất

1011 hPa

tầm nhìn

Tầm nhìn

10 km

wind

Gió

2.93 km/h

điểm ngưng

Điểm ngưng

13°

uv

UV

0

Bình minh / Hoàng hôn

6:18 am
5:58 pm

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Châu Thành