Dự báo thời tiết Huyện Châu Thành - Long An 5 ngày tới

Hiện tại
mưa vừa
32°

mưa vừa

Cảm giác như 34°

 • temperature
  Thấp/Cao
  24.8°/34°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  91.7%
 • Lượng mưa
  5 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  32.7°/25.9°
 • temperature
  Sáng/Tối
  24.3°/33.4°
 • pressure
  Áp suất
  1010 hPa
 • wind
  Gió
  4.74 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:53/18:05
T6 31/03
mây cụm
34°

mây cụm

Cảm giác như 36°

 • temperature
  Thấp/Cao
  24.4°/35.9°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  87.1%
 • Lượng mưa
  0.4 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  34.7°/26.6°
 • temperature
  Sáng/Tối
  24.2°/34°
 • pressure
  Áp suất
  1010 hPa
 • wind
  Gió
  5.56 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:53/18:05
T7 01/04
mưa nhẹ
34°

mưa nhẹ

Cảm giác như 36°

 • temperature
  Thấp/Cao
  24.9°/36.8°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  35.1%
 • Lượng mưa
  1.55 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  34.2°/26.6°
 • temperature
  Sáng/Tối
  24.3°/35.8°
 • pressure
  Áp suất
  1010 hPa
 • wind
  Gió
  5.33 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:52/18:05
CN 02/04
mưa nhẹ
33°

mưa nhẹ

Cảm giác như 36°

 • temperature
  Thấp/Cao
  24.7°/37.1°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  40.8%
 • Lượng mưa
  1.27 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  33.5°/27.9°
 • temperature
  Sáng/Tối
  24.5°/33°
 • pressure
  Áp suất
  1010 hPa
 • wind
  Gió
  4.91 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:52/18:05
T2 03/04
mưa nhẹ
33°

mưa nhẹ

Cảm giác như 35°

 • temperature
  Thấp/Cao
  25.4°/36.2°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  78%
 • Lượng mưa
  2.77 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  33.3°/26.7°
 • temperature
  Sáng/Tối
  25.3°/32.6°
 • pressure
  Áp suất
  1010 hPa
 • wind
  Gió
  4.47 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:51/18:05

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Châu Thành - Long An 5 ngày tới

Lượng mưa Huyện Châu Thành - Long An 5 ngày tới

Thời tiết Huyện Châu Thành

mây đen u ám

24°

mây đen u ám

Cảm giác như 25°

Bình minh/Hoàng hôn

05:53/18:05

Thấp/Cao

24°

/

34°

Độ ẩm

85%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.06 km/h

Điểm ngưng

22°

UV

0

Bình minh / Hoàng hôn

5:53 am
6:05 pm

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Châu Thành