Dự báo thời tiết Huyện Châu Thành - Long An 20 ngày tới

temperature
Ngày/đêm

34°/27°

temperature
Sáng/tối

26°/30°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:58 am / 6:06 pm

Gió
4.32 km/h
Độ ẩm

42%

temperature
Ngày/đêm

32°/26°

temperature
Sáng/tối

27°/29°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:58 am / 6:06 pm

Gió
3.34 km/h
Độ ẩm

49%

temperature
Ngày/đêm

33°/27°

temperature
Sáng/tối

26°/30°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:57 am / 6:06 pm

Gió
4.57 km/h
Độ ẩm

39%

temperature
Ngày/đêm

31°/25°

temperature
Sáng/tối

26°/29°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:56 am / 6:06 pm

Gió
3.88 km/h
Độ ẩm

41%

temperature
Ngày/đêm

34°/27°

temperature
Sáng/tối

25°/30°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:56 am / 6:06 pm

Gió
4.91 km/h
Độ ẩm

36%

temperature
Ngày/đêm

33°/27°

temperature
Sáng/tối

27°/30°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:55 am / 6:05 pm

Gió
3.83 km/h
Độ ẩm

39%

temperature
Ngày/đêm

34°/27°

temperature
Sáng/tối

27°/30°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:55 am / 6:05 pm

Gió
3.51 km/h
Độ ẩm

40%

temperature
Ngày/đêm

35°/28°

temperature
Sáng/tối

26°/31°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:54 am / 6:05 pm

Gió
4.61 km/h
Độ ẩm

31%

temperature
Ngày/đêm

35°/28°

temperature
Sáng/tối

27°/31°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:53 am / 6:05 pm

Gió
3.49 km/h
Độ ẩm

33%

temperature
Ngày/đêm

32°/28°

temperature
Sáng/tối

27°/30°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:53 am / 6:05 pm

Gió
3.57 km/h
Độ ẩm

43%

temperature
Ngày/đêm

33°/28°

temperature
Sáng/tối

27°/30°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:52 am / 6:05 pm

Gió
3.57 km/h
Độ ẩm

39%

temperature
Ngày/đêm

33°/27°

temperature
Sáng/tối

26°/29°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:52 am / 6:05 pm

Gió
3.07 km/h
Độ ẩm

41%

temperature
Ngày/đêm

32°/27°

temperature
Sáng/tối

26°/29°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:51 am / 6:05 pm

Gió
2.68 km/h
Độ ẩm

46%

temperature
Ngày/đêm

32°/27°

temperature
Sáng/tối

27°/29°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:50 am / 6:05 pm

Gió
2.88 km/h
Độ ẩm

52%

temperature
Ngày/đêm

34°/27°

temperature
Sáng/tối

27°/29°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:50 am / 6:05 pm

Gió
3.12 km/h
Độ ẩm

42%

temperature
Ngày/đêm

33°/27°

temperature
Sáng/tối

26°/29°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:49 am / 6:05 pm

Gió
3.14 km/h
Độ ẩm

43%

temperature
Ngày/đêm

33°/27°

temperature
Sáng/tối

26°/30°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:49 am / 6:05 pm

Gió
2.59 km/h
Độ ẩm

43%

temperature
Ngày/đêm

29°/26°

temperature
Sáng/tối

27°/28°

Áp suất

1011 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:48 am / 6:05 pm

Gió
2.38 km/h
Độ ẩm

61%

temperature
Ngày/đêm

33°/27°

temperature
Sáng/tối

26°/29°

Áp suất

1012 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:47 am / 6:05 pm

Gió
3.22 km/h
Độ ẩm

43%

temperature
Ngày/đêm

34°/28°

temperature
Sáng/tối

26°/30°

Áp suất

1011 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:47 am / 6:05 pm

Gió
3.43 km/h
Độ ẩm

38%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Châu Thành - Long An 20 ngày tới


Lượng mưa Huyện Châu Thành - Long An 20 ngày tới

Thời tiết Huyện Châu Thành

mây rải rác

29°

mây rải rác

Cảm giác như 30°

Bình minh/Hoàng hôn

05:58/18:06

Thấp/Cao

23°

/

37°

Độ ẩm

58%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

wind

Gió

5.52 km/h

Điểm ngưng

20°

UV

0

Bình minh / Hoàng hôn

5:58 am
6:06 pm

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Châu Thành