Thời tiết Xã Tả Ngải Chồ - Huyện Mường Khương

mây đen u ám

32.4°

mây đen u ám

Cảm giác như 39°
Nhiệt độ tại Xã Tả Ngải Chồ - Huyện Mường Khương
Thấp/Cao

25.2°

/

33°

Độ ẩm tại Xã Tả Ngải Chồ - Huyện Mường Khương
Độ ẩm

75.2%

Tầm nhìn tại Xã Tả Ngải Chồ - Huyện Mường Khương
Tầm nhìn

10 km

Gió tại Xã Tả Ngải Chồ - Huyện Mường Khương
Gió

1.43 km/h

Điểm ngưng tại Xã Tả Ngải Chồ - Huyện Mường Khương
Điểm ngưng

27.6°

Tia UV tại Xã Tả Ngải Chồ - Huyện Mường Khương
UV

9.21

Nhiệt độ Xã Tả Ngải Chồ - Huyện Mường Khương

Ngày
Nhiệt độ ban ngày tại Xã Tả Ngải Chồ - Huyện Mường Khương
32.5° / 40.5°
Đêm
Nhiệt độ ban đêm tại Xã Tả Ngải Chồ - Huyện Mường Khương
25.7° / 26.3°
Sáng
Nhiệt độ sáng tại Xã Tả Ngải Chồ - Huyện Mường Khương
26.4° / 28°
Tối
Nhiệt độ đêm tại Xã Tả Ngải Chồ - Huyện Mường Khương
29.7° / 36.2°

Thời tiết Xã Tả Ngải Chồ - Huyện Mường Khương theo giờ

1:00 pm

32.5° / 39.3°

weather

dewpoint 73 %

mưa vừa

2:00 pm

32.1° / 39.6°

weather

dewpoint 75 %

mây đen u ám

3:00 pm

32.5° / 40°

weather

dewpoint 74 %

mây đen u ám

4:00 pm

32.2° / 39.5°

weather

dewpoint 74 %

mưa nhẹ

5:00 pm

31.2° / 38.4°

weather

dewpoint 80 %

mưa nhẹ

6:00 pm

29.9° / 37°

weather

dewpoint 89 %

mưa vừa

7:00 pm

28° / 32.2°

weather

dewpoint 95 %

mưa vừa

8:00 pm

27° / 32.8°

weather

dewpoint 95 %

mưa nhẹ

9:00 pm

26.6° / 26.2°

weather

dewpoint 97 %

mưa vừa

10:00 pm

26.1° / 26°

weather

dewpoint 97 %

mưa vừa

11:00 pm

26.9° / 26.1°

weather

dewpoint 97 %

mưa nhẹ

12:00 am

26.7° / 26.4°

weather

dewpoint 97 %

mưa nhẹ

1:00 am

26.3° / 26.3°

weather

dewpoint 97 %

mưa nhẹ

2:00 am

26.2° / 26.3°

weather

dewpoint 97 %

mưa nhẹ

3:00 am

26.3° / 26.5°

weather

dewpoint 97 %

mây đen u ám

4:00 am

26.1° / 26.9°

weather

dewpoint 97 %

mây đen u ám

5:00 am

26.6° / 27°

weather

dewpoint 97 %

mây đen u ám

6:00 am

26.2° / 26.4°

weather

dewpoint 96 %

mây đen u ám

7:00 am

28.6° / 33.3°

weather

dewpoint 92 %

mây đen u ám

8:00 am

29.6° / 36.3°

weather

dewpoint 85 %

mây đen u ám

9:00 am

31° / 38.3°

weather

dewpoint 74 %

mây đen u ám

10:00 am

33.5° / 41°

weather

dewpoint 64 %

mây đen u ám

11:00 am

34.6° / 41.8°

weather

dewpoint 59 %

mây đen u ám

12:00 pm

36.1° / 43.2°

weather

dewpoint 55 %

mưa nhẹ

1:00 pm

36.1° / 43.7°

weather

dewpoint 52 %

mưa nhẹ

2:00 pm

37.2° / 44.7°

weather

dewpoint 51 %

mây cụm

3:00 pm

36.2° / 43.4°

weather

dewpoint 51 %

mây cụm

4:00 pm

37° / 43.3°

weather

dewpoint 53 %

mây cụm

5:00 pm

34.8° / 41.3°

weather

dewpoint 63 %

mây cụm

6:00 pm

30.3° / 37°

weather

dewpoint 82 %

mưa nhẹ

7:00 pm

28° / 35.7°

weather

dewpoint 88 %

mưa nhẹ

8:00 pm

27.6° / 33°

weather

dewpoint 91 %

mưa nhẹ

9:00 pm

27.1° / 31.7°

weather

dewpoint 91 %

mưa nhẹ

10:00 pm

28° / 32°

weather

dewpoint 90 %

mưa nhẹ

11:00 pm

27.8° / 31.4°

weather

dewpoint 90 %

mây đen u ám

12:00 am

27.6° / 30.6°

weather

dewpoint 91 %

mây đen u ám

1:00 am

27.7° / 30°

weather

dewpoint 91 %

mây đen u ám

2:00 am

27° / 27.4°

weather

dewpoint 91 %

mây đen u ám

3:00 am

26.6° / 26.8°

weather

dewpoint 92 %

mưa nhẹ

4:00 am

26.5° / 26.2°

weather

dewpoint 92 %

mây đen u ám

5:00 am

26.5° / 26.2°

weather

dewpoint 92 %

mây đen u ám

6:00 am

27.7° / 27.9°

weather

dewpoint 92 %

mây đen u ám

7:00 am

28.6° / 33.2°

weather

dewpoint 88 %

mây đen u ám

8:00 am

29° / 35.6°

weather

dewpoint 84 %

mưa nhẹ

9:00 am

30.4° / 37.7°

weather

dewpoint 79 %

mưa nhẹ

10:00 am

32.2° / 39.4°

weather

dewpoint 72 %

mưa nhẹ

11:00 am

33.1° / 40.1°

weather

dewpoint 68 %

mưa nhẹ

12:00 pm

34.7° / 41.2°

weather

dewpoint 63 %

mưa nhẹ

Dự báo thời tiết Xã Tả Ngải Chồ - Huyện Mường Khương những ngày tới

temperature
Ngày/đêm

33°/26°

temperature
Sáng/tối

26°/29°

pressure
Áp suất

1001 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

wind
Gió
1.6 km/h
dewpoint
Độ ẩm

72%

temperature
Ngày/đêm

36°/27°

temperature
Sáng/tối

26°/30°

pressure
Áp suất

1000 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

wind
Gió
1.66 km/h
dewpoint
Độ ẩm

55%

temperature
Ngày/đêm

34°/24°

temperature
Sáng/tối

27°/26°

pressure
Áp suất

1002 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

wind
Gió
1.27 km/h
dewpoint
Độ ẩm

63%

temperature
Ngày/đêm

31°/26°

temperature
Sáng/tối

23°/27°

pressure
Áp suất

1006 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

wind
Gió
1.36 km/h
dewpoint
Độ ẩm

56%

temperature
Ngày/đêm

34°/27°

temperature
Sáng/tối

27°/28°

pressure
Áp suất

1004 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

wind
Gió
1.3 km/h
dewpoint
Độ ẩm

56%

temperature
Ngày/đêm

31°/26°

temperature
Sáng/tối

26°/27°

pressure
Áp suất

1004 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

wind
Gió
1.44 km/h
dewpoint
Độ ẩm

79%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Xã Tả Ngải Chồ - Huyện Mường Khương trong 12h tới

Nhiệt độ và khả năng có mưa Xã Tả Ngải Chồ - Huyện Mường Khương những ngày tới

Lượng mưa Xã Tả Ngải Chồ - Huyện Mường Khương những ngày tới

Chất lượng không khí

Tốt

Chất lượng không khí đạt tiêu chuẩn, và ô nhiễm không khí coi như không hoặc gây rất ít nguy hiểm

CO

337.22

NH3

0.64

NO

0.56

NO2

2.01

O3

21.96

PM10

1.42

PM2.5

1.2

SO2

0.2

Bình minh / Hoàng hôn

5:00 AM
6:00 PM

Bản đồ thời tiết Windy Xã Tả Ngải Chồ