Dự báo thời tiết Huyện Bát Xát - Lào Cai 5 ngày tới

Hiện tại
mưa nhẹ
29°

mưa nhẹ

Cảm giác như 35°

 • temperature
  Thấp/Cao
  25°/31.3°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  69.3%
 • Lượng mưa
  2.35 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  30°/26.9°
 • temperature
  Sáng/Tối
  24.1°/29.7°
 • pressure
  Áp suất
  1012 hPa
 • wind
  Gió
  1.54 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:55/17:51
T3 03/10
mưa nhẹ
30°

mưa nhẹ

Cảm giác như 35°

 • temperature
  Thấp/Cao
  24.7°/32.1°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  55.4%
 • Lượng mưa
  1.63 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  30°/26.5°
 • temperature
  Sáng/Tối
  24.2°/29.4°
 • pressure
  Áp suất
  1013 hPa
 • wind
  Gió
  1.5 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:55/17:50
T4 04/10
mưa nhẹ
29°

mưa nhẹ

Cảm giác như 34°

 • temperature
  Thấp/Cao
  25°/32.1°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  44.8%
 • Lượng mưa
  2.37 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  29.3°/25.7°
 • temperature
  Sáng/Tối
  24.7°/31.9°
 • pressure
  Áp suất
  1012 hPa
 • wind
  Gió
  1.69 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:56/17:49
T5 05/10
mưa nhẹ
29°

mưa nhẹ

Cảm giác như 35°

 • temperature
  Thấp/Cao
  25.4°/32.3°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  92.1%
 • Lượng mưa
  4.13 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  29.7°/25°
 • temperature
  Sáng/Tối
  25°/31°
 • pressure
  Áp suất
  1012 hPa
 • wind
  Gió
  1.54 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:56/17:48
T6 06/10
mưa nhẹ
27°

mưa nhẹ

Cảm giác như 31°

 • temperature
  Thấp/Cao
  24.4°/32°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  99.5%
 • Lượng mưa
  6.59 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  27.6°/25.8°
 • temperature
  Sáng/Tối
  24.6°/28.5°
 • pressure
  Áp suất
  1011 hPa
 • wind
  Gió
  1.51 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:56/17:47

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Bát Xát - Lào Cai 5 ngày tới

Lượng mưa Huyện Bát Xát - Lào Cai 5 ngày tới

Thời tiết Huyện Bát Xát

mây đen u ám

24°

mây đen u ám

Cảm giác như 25°

Bình minh/Hoàng hôn

05:55/17:51

Thấp/Cao

24°

/

31°

Độ ẩm

99%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.34 km/h

Điểm ngưng

24°

UV

0

Bình minh / Hoàng hôn

5:55 am
5:51 pm

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Bát Xát