Dự báo thời tiết Huyện Bát Xát - Lào Cai 5 ngày tới

Hiện tại
bầu trời quang đãng
22°

bầu trời quang đãng

Cảm giác như 22°

 • temperature
  Thấp/Cao
  11°/24.1°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  -0.1%
 • Lượng mưa
  0.7 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  22.3°/14°
 • temperature
  Sáng/Tối
  11.5°/17.2°
 • pressure
  Áp suất
  1020 hPa
 • wind
  Gió
  1.79 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  06:44/17:50
T3 31/01
bầu trời quang đãng
23°

bầu trời quang đãng

Cảm giác như 22°

 • temperature
  Thấp/Cao
  10.9°/25.4°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  -0.8%
 • Lượng mưa
  0.1 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  24°/14.8°
 • temperature
  Sáng/Tối
  10.8°/18.8°
 • pressure
  Áp suất
  1014 hPa
 • wind
  Gió
  1.71 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  06:43/17:51
T4 01/02
mây thưa
24°

mây thưa

Cảm giác như 24°

 • temperature
  Thấp/Cao
  12.6°/26.4°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  -0.5%
 • Lượng mưa
  0.5 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  24.4°/16.7°
 • temperature
  Sáng/Tối
  12.4°/19.6°
 • pressure
  Áp suất
  1013 hPa
 • wind
  Gió
  2.05 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  06:43/17:51
T5 02/02
mây đen u ám
25°

mây đen u ám

Cảm giác như 25°

 • temperature
  Thấp/Cao
  15.9°/25.6°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  -0.9%
 • Lượng mưa
  1 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  25.1°/17.4°
 • temperature
  Sáng/Tối
  16.9°/18.4°
 • pressure
  Áp suất
  1013 hPa
 • wind
  Gió
  2.39 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  06:43/17:52
T6 03/02
mây đen u ám
27°

mây đen u ám

Cảm giác như 28°

 • temperature
  Thấp/Cao
  18.7°/28.7°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  4.5%
 • Lượng mưa
  0.1 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  27.9°/19.9°
 • temperature
  Sáng/Tối
  18.9°/21.9°
 • pressure
  Áp suất
  1012 hPa
 • wind
  Gió
  1.72 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  06:42/17:53

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Bát Xát - Lào Cai 5 ngày tới

Lượng mưa Huyện Bát Xát - Lào Cai 5 ngày tới

Thời tiết Huyện Bát Xát

bầu trời quang đãng

11°

bầu trời quang đãng

Cảm giác như 10°

Bình minh/Hoàng hôn

06:44/17:50

Thấp/Cao

10°

/

24°

Độ ẩm

77%

Áp suất

1023 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.55 km/h

Điểm ngưng

UV

0

Bình minh / Hoàng hôn

6:44 am
5:50 pm

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Bát Xát