Dự báo thời tiết Huyện Bát Xát - Lào Cai 15 ngày tới

temperature
Ngày/đêm

35°/27°

temperature
Sáng/tối

26°/29°

áp suất
Áp suất

1004 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:19 am / 6:46 pm

sức gió
Gió
1.86 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

55%

temperature
Ngày/đêm

35°/27°

temperature
Sáng/tối

28°/29°

áp suất
Áp suất

1005 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:19 am / 6:47 pm

sức gió
Gió
1.04 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

69%

temperature
Ngày/đêm

31°/27°

temperature
Sáng/tối

27°/29°

áp suất
Áp suất

1004 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:19 am / 6:47 pm

sức gió
Gió
1 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

85%

temperature
Ngày/đêm

29°/26°

temperature
Sáng/tối

27°/27°

áp suất
Áp suất

1005 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:19 am / 6:48 pm

sức gió
Gió
1.41 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

97%

temperature
Ngày/đêm

31°/26°

temperature
Sáng/tối

25°/27°

áp suất
Áp suất

1005 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:19 am / 6:48 pm

sức gió
Gió
1.11 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

71%

temperature
Ngày/đêm

27°/23°

temperature
Sáng/tối

26°/25°

áp suất
Áp suất

1007 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:19 am / 6:48 pm

sức gió
Gió
2 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

98%

temperature
Ngày/đêm

28°/24°

temperature
Sáng/tối

23°/25°

áp suất
Áp suất

1007 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:19 am / 6:49 pm

sức gió
Gió
1.41 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

80%

temperature
Ngày/đêm

26°/23°

temperature
Sáng/tối

23°/25°

áp suất
Áp suất

1007 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:19 am / 6:49 pm

sức gió
Gió
1.2 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

93%

temperature
Ngày/đêm

30°/26°

temperature
Sáng/tối

24°/28°

áp suất
Áp suất

1006 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:19 am / 6:49 pm

sức gió
Gió
1.65 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

76%

temperature
Ngày/đêm

33°/27°

temperature
Sáng/tối

26°/29°

áp suất
Áp suất

1005 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:19 am / 6:49 pm

sức gió
Gió
1.72 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

73%

temperature
Ngày/đêm

33°/26°

temperature
Sáng/tối

27°/28°

áp suất
Áp suất

1005 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:19 am / 6:50 pm

sức gió
Gió
2.18 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

72%

temperature
Ngày/đêm

32°/27°

temperature
Sáng/tối

27°/28°

áp suất
Áp suất

1005 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:19 am / 6:50 pm

sức gió
Gió
1.81 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

82%

temperature
Ngày/đêm

32°/27°

temperature
Sáng/tối

26°/29°

áp suất
Áp suất

1004 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:20 am / 6:50 pm

sức gió
Gió
2.15 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

77%

temperature
Ngày/đêm

32°/27°

temperature
Sáng/tối

26°/28°

áp suất
Áp suất

1002 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:20 am / 6:50 pm

sức gió
Gió
2.28 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

73%

temperature
Ngày/đêm

36°/27°

temperature
Sáng/tối

27°/29°

áp suất
Áp suất

1002 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:20 am / 6:51 pm

sức gió
Gió
1.57 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

56%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Bát Xát - Lào Cai 15 ngày tới

Lượng mưa Huyện Bát Xát - Lào Cai 15 ngày tới

Thời tiết Huyện Bát Xát

mưa vừa

33°

mưa vừa

Cảm giác như 40°
mặt trời mọc lặn

Bình minh/Hoàng hôn

05:19/18:46

nhiệt độ

Thấp/Cao

24°

/

34°

độ ẩm

Độ ẩm

60%

áp suất

Áp suất

1003 hPa

tầm nhìn

Tầm nhìn

10 km

wind

Gió

1.62 km/h

điểm ngưng

Điểm ngưng

25°

uv

UV

3.24

Bình minh / Hoàng hôn

5:19 am
6:46 pm

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Bát Xát