Dự báo thời tiết Huyện Bát Xát - Lào Cai 20 ngày tới

temperature
Ngày/đêm

40°/31°

temperature
Sáng/tối

27°/36°

Áp suất

1005 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

Gió
2.76 km/h
Độ ẩm

22%

temperature
Ngày/đêm

39°/31°

temperature
Sáng/tối

29°/35°

Áp suất

1003 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

Gió
2.95 km/h
Độ ẩm

27%

temperature
Ngày/đêm

38°/29°

temperature
Sáng/tối

30°/35°

Áp suất

1002 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

Gió
3.87 km/h
Độ ẩm

26%

temperature
Ngày/đêm

33°/27°

temperature
Sáng/tối

27°/31°

Áp suất

1005 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

Gió
3.87 km/h
Độ ẩm

42%

temperature
Ngày/đêm

37°/28°

temperature
Sáng/tối

26°/33°

Áp suất

1003 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

Gió
3.49 km/h
Độ ẩm

30%

temperature
Ngày/đêm

37°/26°

temperature
Sáng/tối

27°/32°

Áp suất

1003 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

Gió
2.9 km/h
Độ ẩm

25%

temperature
Ngày/đêm

35°/24°

temperature
Sáng/tối

26°/30°

Áp suất

1004 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

Gió
2.41 km/h
Độ ẩm

38%

temperature
Ngày/đêm

38°/28°

temperature
Sáng/tối

26°/33°

Áp suất

1004 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

Gió
2.17 km/h
Độ ẩm

31%

temperature
Ngày/đêm

39°/31°

temperature
Sáng/tối

27°/36°

Áp suất

1003 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

Gió
3.09 km/h
Độ ẩm

22%

temperature
Ngày/đêm

38°/30°

temperature
Sáng/tối

29°/34°

Áp suất

1002 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

Gió
4.03 km/h
Độ ẩm

23%

temperature
Ngày/đêm

38°/25°

temperature
Sáng/tối

27°/31°

Áp suất

1001 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

Gió
3.1 km/h
Độ ẩm

20%

temperature
Ngày/đêm

37°/26°

temperature
Sáng/tối

27°/29°

Áp suất

1003 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

Gió
2.54 km/h
Độ ẩm

26%

temperature
Ngày/đêm

38°/30°

temperature
Sáng/tối

27°/33°

Áp suất

1002 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

Gió
2.95 km/h
Độ ẩm

26%

temperature
Ngày/đêm

36°/30°

temperature
Sáng/tối

29°/35°

Áp suất

1003 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

Gió
3.6 km/h
Độ ẩm

31%

temperature
Ngày/đêm

39°/29°

temperature
Sáng/tối

28°/34°

Áp suất

1004 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

Gió
3.07 km/h
Độ ẩm

28%

temperature
Ngày/đêm

37°/27°

temperature
Sáng/tối

27°/29°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

Gió
1.84 km/h
Độ ẩm

33%

temperature
Ngày/đêm

37°/27°

temperature
Sáng/tối

27°/32°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

Gió
3.76 km/h
Độ ẩm

44%

temperature
Ngày/đêm

33°/27°

temperature
Sáng/tối

26°/28°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

Gió
2.79 km/h
Độ ẩm

63%

temperature
Ngày/đêm

33°/25°

temperature
Sáng/tối

26°/28°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

Gió
2.34 km/h
Độ ẩm

68%

temperature
Ngày/đêm

35°/26°

temperature
Sáng/tối

25°/29°

Áp suất

1006 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

Gió
2.88 km/h
Độ ẩm

47%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Bát Xát - Lào Cai 20 ngày tới


Lượng mưa Huyện Bát Xát - Lào Cai 20 ngày tới

Thời tiết Huyện Bát Xát

mây thưa

27°

mây thưa

Cảm giác như 27°

Bình minh/Hoàng hôn

5:00/18:00

Thấp/Cao

24°

/

39°

Độ ẩm

68%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

wind

Gió

0.85 km/h

Điểm ngưng

20°

UV

0

Bình minh / Hoàng hôn

5:00 AM
6:00 PM

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Bát Xát