Dự báo thời tiết Huyện Đắk Hà - Kon Tum 15 ngày tới

temperature
Ngày/đêm

25°/22°

temperature
Sáng/tối

22°/23°

áp suất
Áp suất

1005 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:37 am / 5:42 pm

sức gió
Gió
2.71 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

96%

temperature
Ngày/đêm

24°/22°

temperature
Sáng/tối

22°/22°

áp suất
Áp suất

1003 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:37 am / 5:41 pm

sức gió
Gió
3.78 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

94%

temperature
Ngày/đêm

25°/21°

temperature
Sáng/tối

22°/23°

áp suất
Áp suất

1004 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:37 am / 5:41 pm

sức gió
Gió
3.19 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

84%

temperature
Ngày/đêm

24°/21°

temperature
Sáng/tối

22°/23°

áp suất
Áp suất

1008 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:37 am / 5:40 pm

sức gió
Gió
1.68 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

93%

temperature
Ngày/đêm

23°/21°

temperature
Sáng/tối

21°/22°

áp suất
Áp suất

1011 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:37 am / 5:39 pm

sức gió
Gió
1.72 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

96%

temperature
Ngày/đêm

25°/22°

temperature
Sáng/tối

22°/23°

áp suất
Áp suất

1011 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:37 am / 5:38 pm

sức gió
Gió
2.49 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

86%

temperature
Ngày/đêm

25°/22°

temperature
Sáng/tối

21°/23°

áp suất
Áp suất

1009 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:37 am / 5:38 pm

sức gió
Gió
2.21 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

87%

temperature
Ngày/đêm

26°/22°

temperature
Sáng/tối

22°/23°

áp suất
Áp suất

1007 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:37 am / 5:37 pm

sức gió
Gió
2.54 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

87%

temperature
Ngày/đêm

27°/21°

temperature
Sáng/tối

22°/22°

áp suất
Áp suất

1007 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:37 am / 5:36 pm

sức gió
Gió
2.05 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

82%

temperature
Ngày/đêm

29°/21°

temperature
Sáng/tối

22°/22°

áp suất
Áp suất

1007 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:37 am / 5:36 pm

sức gió
Gió
1.34 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

73%

temperature
Ngày/đêm

30°/19°

temperature
Sáng/tối

22°/22°

áp suất
Áp suất

1007 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:37 am / 5:35 pm

sức gió
Gió
1.83 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

61%

temperature
Ngày/đêm

29°/20°

temperature
Sáng/tối

22°/23°

áp suất
Áp suất

1006 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:37 am / 5:34 pm

sức gió
Gió
1.6 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

63%

temperature
Ngày/đêm

27°/21°

temperature
Sáng/tối

23°/22°

áp suất
Áp suất

1007 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:37 am / 5:33 pm

sức gió
Gió
1.38 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

84%

temperature
Ngày/đêm

26°/22°

temperature
Sáng/tối

22°/23°

áp suất
Áp suất

1005 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:37 am / 5:33 pm

sức gió
Gió
2.4 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

79%

temperature
Ngày/đêm

25°/21°

temperature
Sáng/tối

22°/22°

áp suất
Áp suất

1004 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:38 am / 5:32 pm

sức gió
Gió
3.44 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

82%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Đắk Hà - Kon Tum 15 ngày tới

Lượng mưa Huyện Đắk Hà - Kon Tum 15 ngày tới

Thời tiết Huyện Đắk Hà

mưa cường độ nặng

21°

mưa cường độ nặng

Cảm giác như 22°
mặt trời mọc lặn

Bình minh/Hoàng hôn

05:37/17:42

nhiệt độ

Thấp/Cao

20°

/

23°

độ ẩm

Độ ẩm

98%

áp suất

Áp suất

1008 hPa

tầm nhìn

Tầm nhìn

10 km

wind

Gió

0.3 km/h

điểm ngưng

Điểm ngưng

21°

uv

UV

0.08

Bình minh / Hoàng hôn

5:37 am
5:42 pm

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Đắk Hà