Dự báo thời tiết Huyện Đắk Hà - Kon Tum 5 ngày tới

Hiện tại
mưa nhẹ
36°

mưa nhẹ

Cảm giác như 37°

 • temperature
  Thấp/Cao
  20°/39.9°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  37.2%
 • Lượng mưa
  0.72 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  36.4°/24.2°
 • temperature
  Sáng/Tối
  20.2°/38°
 • pressure
  Áp suất
  1010 hPa
 • wind
  Gió
  2.51 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:49/17:59
CN 26/03
mưa nhẹ
35°

mưa nhẹ

Cảm giác như 36°

 • temperature
  Thấp/Cao
  21.2°/38°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  37.7%
 • Lượng mưa
  0.96 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  36°/21.7°
 • temperature
  Sáng/Tối
  22.9°/28.9°
 • pressure
  Áp suất
  1010 hPa
 • wind
  Gió
  3.86 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:48/17:59
T2 27/03
mưa vừa
36°

mưa vừa

Cảm giác như 36°

 • temperature
  Thấp/Cao
  20°/39°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  89.8%
 • Lượng mưa
  5.02 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  36.6°/22°
 • temperature
  Sáng/Tối
  20°/23°
 • pressure
  Áp suất
  1011 hPa
 • wind
  Gió
  3.79 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:47/17:59
T3 28/03
mưa vừa
32°

mưa vừa

Cảm giác như 32°

 • temperature
  Thấp/Cao
  21.2°/33°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  86.2%
 • Lượng mưa
  13 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  32.7°/21.1°
 • temperature
  Sáng/Tối
  21.3°/22.1°
 • pressure
  Áp suất
  1013 hPa
 • wind
  Gió
  3.42 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:46/17:59
T4 29/03
mưa nhẹ
30°

mưa nhẹ

Cảm giác như 31°

 • temperature
  Thấp/Cao
  20°/34°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  86.7%
 • Lượng mưa
  5.63 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  30.7°/22.2°
 • temperature
  Sáng/Tối
  19.3°/24.3°
 • pressure
  Áp suất
  1013 hPa
 • wind
  Gió
  3.5 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:46/17:59

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Đắk Hà - Kon Tum 5 ngày tới

Lượng mưa Huyện Đắk Hà - Kon Tum 5 ngày tới

Thời tiết Huyện Đắk Hà

mây thưa

39°

mây thưa

Cảm giác như 38°

Bình minh/Hoàng hôn

05:49/17:59

Thấp/Cao

20°

/

39°

Độ ẩm

20%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.7 km/h

Điểm ngưng

12°

UV

5.05

Bình minh / Hoàng hôn

5:49 am
5:59 pm

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Đắk Hà