Dự báo thời tiết Huyện Đắk Hà - Kon Tum 5 ngày tới

Hiện tại
mưa vừa
31°

mưa vừa

Cảm giác như 35°

 • temperature
  Thấp/Cao
  21.7°/32.8°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  85.6%
 • Lượng mưa
  7.47 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  31.8°/22.6°
 • temperature
  Sáng/Tối
  21.5°/28°
 • pressure
  Áp suất
  1008 hPa
 • wind
  Gió
  1.78 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00
CN 19/05
mưa nhẹ
32°

mưa nhẹ

Cảm giác như 35°

 • temperature
  Thấp/Cao
  22.7°/33.5°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  82.9%
 • Lượng mưa
  2.69 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  32.3°/23.3°
 • temperature
  Sáng/Tối
  22°/29.7°
 • pressure
  Áp suất
  1007 hPa
 • wind
  Gió
  3.16 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00
T2 20/05
mưa cường độ nặng
30°

mưa cường độ nặng

Cảm giác như 35°

 • temperature
  Thấp/Cao
  22.1°/31.7°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  99.4%
 • Lượng mưa
  24.63 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  30.1°/23.4°
 • temperature
  Sáng/Tối
  22.1°/24.2°
 • pressure
  Áp suất
  1008 hPa
 • wind
  Gió
  2.21 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00
T3 21/05
mưa vừa
31°

mưa vừa

Cảm giác như 34°

 • temperature
  Thấp/Cao
  22.2°/31.3°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  99.1%
 • Lượng mưa
  13.75 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  31.7°/23.6°
 • temperature
  Sáng/Tối
  22.4°/25.9°
 • pressure
  Áp suất
  1008 hPa
 • wind
  Gió
  1.41 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00
T4 22/05
mưa nhẹ
25°

mưa nhẹ

Cảm giác như 26°

 • temperature
  Thấp/Cao
  22.8°/28.6°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  93.8%
 • Lượng mưa
  7.18 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  25°/23.8°
 • temperature
  Sáng/Tối
  22.3°/28.2°
 • pressure
  Áp suất
  1011 hPa
 • wind
  Gió
  0.92 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Đắk Hà - Kon Tum 5 ngày tới

Lượng mưa Huyện Đắk Hà - Kon Tum 5 ngày tới

Thời tiết Huyện Đắk Hà

mưa nhẹ

22°

mưa nhẹ

Cảm giác như 23°

Bình minh/Hoàng hôn

5:00/18:00

Thấp/Cao

21°

/

32°

Độ ẩm

97%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.62 km/h

Điểm ngưng

22°

UV

0

Bình minh / Hoàng hôn

5:00 AM
6:00 PM

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Đắk Hà