Dự báo thời tiết Huyện Đắk Hà - Kon Tum 30 ngày tới

temperature
Ngày/đêm

33°/22°

temperature
Sáng/tối

22°/25°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:43 am / 5:59 pm

Gió
1.71 km/h
Độ ẩm

50%

temperature
Ngày/đêm

32°/21°

temperature
Sáng/tối

22°/24°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:42 am / 5:59 pm

Gió
1.71 km/h
Độ ẩm

54%

temperature
Ngày/đêm

31°/22°

temperature
Sáng/tối

22°/24°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:41 am / 6:00 pm

Gió
1.85 km/h
Độ ẩm

56%

temperature
Ngày/đêm

30°/22°

temperature
Sáng/tối

22°/24°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:41 am / 6:00 pm

Gió
2.16 km/h
Độ ẩm

56%

temperature
Ngày/đêm

26°/21°

temperature
Sáng/tối

22°/23°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:40 am / 6:00 pm

Gió
2.02 km/h
Độ ẩm

70%

temperature
Ngày/đêm

33°/21°

temperature
Sáng/tối

22°/25°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:39 am / 6:00 pm

Gió
2.37 km/h
Độ ẩm

42%

temperature
Ngày/đêm

27°/20°

temperature
Sáng/tối

22°/23°

Áp suất

1014 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:39 am / 6:00 pm

Gió
2.09 km/h
Độ ẩm

65%

temperature
Ngày/đêm

30°/20°

temperature
Sáng/tối

20°/24°

Áp suất

1013 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:38 am / 6:00 pm

Gió
3.11 km/h
Độ ẩm

45%

temperature
Ngày/đêm

31°/20°

temperature
Sáng/tối

21°/24°

Áp suất

1012 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:37 am / 6:00 pm

Gió
2.55 km/h
Độ ẩm

43%

temperature
Ngày/đêm

32°/20°

temperature
Sáng/tối

21°/25°

Áp suất

1011 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:37 am / 6:00 pm

Gió
2.96 km/h
Độ ẩm

37%

temperature
Ngày/đêm

31°/21°

temperature
Sáng/tối

21°/24°

Áp suất

1012 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:36 am / 6:00 pm

Gió
1.98 km/h
Độ ẩm

41%

temperature
Ngày/đêm

35°/23°

temperature
Sáng/tối

22°/26°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:35 am / 6:01 pm

Gió
2.23 km/h
Độ ẩm

28%

temperature
Ngày/đêm

31°/22°

temperature
Sáng/tối

22°/25°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:35 am / 6:01 pm

Gió
1.91 km/h
Độ ẩm

40%

temperature
Ngày/đêm

28°/19°

temperature
Sáng/tối

22°/22°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:34 am / 6:01 pm

Gió
1.67 km/h
Độ ẩm

46%

temperature
Ngày/đêm

33°/22°

temperature
Sáng/tối

21°/25°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:34 am / 6:01 pm

Gió
2.49 km/h
Độ ẩm

35%

temperature
Ngày/đêm

35°/21°

temperature
Sáng/tối

22°/25°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:33 am / 6:01 pm

Gió
1.79 km/h
Độ ẩm

38%

temperature
Ngày/đêm

29°/20°

temperature
Sáng/tối

22°/24°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:32 am / 6:01 pm

Gió
1.89 km/h
Độ ẩm

62%

temperature
Ngày/đêm

35°/21°

temperature
Sáng/tối

22°/24°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:32 am / 6:01 pm

Gió
1.86 km/h
Độ ẩm

34%

temperature
Ngày/đêm

32°/22°

temperature
Sáng/tối

22°/26°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:31 am / 6:02 pm

Gió
3.45 km/h
Độ ẩm

35%

temperature
Ngày/đêm

29°/19°

temperature
Sáng/tối

22°/22°

Áp suất

1012 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:31 am / 6:02 pm

Gió
2.02 km/h
Độ ẩm

51%

temperature
Ngày/đêm

36°/25°

temperature
Sáng/tối

22°/26°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:30 am / 6:02 pm

Gió
1.71 km/h
Độ ẩm

28%

temperature
Ngày/đêm

30°/22°

temperature
Sáng/tối

24°/25°

Áp suất

1011 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:29 am / 6:02 pm

Gió
1.71 km/h
Độ ẩm

46%

temperature
Ngày/đêm

33°/23°

temperature
Sáng/tối

23°/24°

Áp suất

1011 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:29 am / 6:02 pm

Gió
1.5 km/h
Độ ẩm

41%

temperature
Ngày/đêm

30°/22°

temperature
Sáng/tối

22°/24°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:28 am / 6:02 pm

Gió
1.81 km/h
Độ ẩm

52%

temperature
Ngày/đêm

32°/23°

temperature
Sáng/tối

22°/24°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:28 am / 6:03 pm

Gió
1.49 km/h
Độ ẩm

48%

temperature
Ngày/đêm

29°/21°

temperature
Sáng/tối

22°/23°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:27 am / 6:03 pm

Gió
2.13 km/h
Độ ẩm

66%

temperature
Ngày/đêm

35°/21°

temperature
Sáng/tối

22°/25°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:27 am / 6:03 pm

Gió
1.66 km/h
Độ ẩm

44%

temperature
Ngày/đêm

34°/21°

temperature
Sáng/tối

22°/24°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:26 am / 6:03 pm

Gió
1.84 km/h
Độ ẩm

46%

temperature
Ngày/đêm

36°/23°

temperature
Sáng/tối

22°/26°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:26 am / 6:04 pm

Gió
1.84 km/h
Độ ẩm

38%

temperature
Ngày/đêm

32°/22°

temperature
Sáng/tối

23°/24°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:25 am / 6:04 pm

Gió
1.7 km/h
Độ ẩm

44%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Đắk Hà - Kon Tum 30 ngày tới


Lượng mưa Huyện Đắk Hà - Kon Tum 30 ngày tới

Thời tiết Huyện Đắk Hà

mây thưa

22°

mây thưa

Cảm giác như 22°

Bình minh/Hoàng hôn

05:43/17:59

Thấp/Cao

20°

/

33°

Độ ẩm

89%

Áp suất

1013 hPa

Tầm nhìn

10 km

wind

Gió

0.49 km/h

Điểm ngưng

20°

UV

0.97

Bình minh / Hoàng hôn

5:43 am
5:59 pm

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Đắk Hà