Thời tiết Phường Dương Đông - Phú Quốc

bầu trời quang đãng

35.2°

bầu trời quang đãng

Cảm giác như 36°
Nhiệt độ tại Phường Dương Đông - Phú Quốc
Thấp/Cao

22.8°

/

35.8°

Độ ẩm tại Phường Dương Đông - Phú Quốc
Độ ẩm

34.6%

Tầm nhìn tại Phường Dương Đông - Phú Quốc
Tầm nhìn

10 km

Gió tại Phường Dương Đông - Phú Quốc
Gió

2.41 km/h

Điểm ngưng tại Phường Dương Đông - Phú Quốc
Điểm ngưng

17.9°

Tia UV tại Phường Dương Đông - Phú Quốc
UV

9.3

Nhiệt độ Phường Dương Đông - Phú Quốc

Ngày
Nhiệt độ ban ngày tại Phường Dương Đông - Phú Quốc
34° / 35.5°
Đêm
Nhiệt độ ban đêm tại Phường Dương Đông - Phú Quốc
24.7° / 26.1°
Sáng
Nhiệt độ sáng tại Phường Dương Đông - Phú Quốc
23.4° / 23.6°
Tối
Nhiệt độ đêm tại Phường Dương Đông - Phú Quốc
31.9° / 33.8°

Thời tiết Phường Dương Đông - Phú Quốc theo giờ

2:00 pm

35.2° / 36.5°

weather

dewpoint 34 %

bầu trời quang đãng

3:00 pm

35.4° / 36°

weather

dewpoint 34 %

bầu trời quang đãng

4:00 pm

35.4° / 36.4°

weather

dewpoint 36 %

bầu trời quang đãng

5:00 pm

34.7° / 35.7°

weather

dewpoint 40 %

bầu trời quang đãng

6:00 pm

31.1° / 33.9°

weather

dewpoint 49 %

bầu trời quang đãng

7:00 pm

29.8° / 30.3°

weather

dewpoint 56 %

bầu trời quang đãng

8:00 pm

28° / 29.3°

weather

dewpoint 62 %

bầu trời quang đãng

9:00 pm

27.8° / 27.1°

weather

dewpoint 68 %

bầu trời quang đãng

10:00 pm

26.4° / 26.2°

weather

dewpoint 74 %

bầu trời quang đãng

11:00 pm

25.7° / 26°

weather

dewpoint 79 %

bầu trời quang đãng

12:00 am

25.7° / 25.5°

weather

dewpoint 83 %

bầu trời quang đãng

1:00 am

24.9° / 25.7°

weather

dewpoint 86 %

bầu trời quang đãng

2:00 am

24.6° / 25.3°

weather

dewpoint 88 %

mây thưa

3:00 am

25° / 25°

weather

dewpoint 89 %

mây thưa

4:00 am

24.9° / 25.6°

weather

dewpoint 91 %

mây rải rác

5:00 am

24.3° / 24°

weather

dewpoint 91 %

mây cụm

6:00 am

24.9° / 24.5°

weather

dewpoint 91 %

mây cụm

7:00 am

25.5° / 25.8°

weather

dewpoint 87 %

mây cụm

8:00 am

26.5° / 27°

weather

dewpoint 80 %

mây đen u ám

9:00 am

28.3° / 31.8°

weather

dewpoint 70 %

mây đen u ám

10:00 am

30.7° / 33.3°

weather

dewpoint 59 %

mây đen u ám

11:00 am

32.2° / 35.5°

weather

dewpoint 52 %

mây đen u ám

12:00 pm

33.1° / 37°

weather

dewpoint 46 %

mây đen u ám

1:00 pm

34.3° / 36°

weather

dewpoint 45 %

mây đen u ám

2:00 pm

33.7° / 35.6°

weather

dewpoint 47 %

mây đen u ám

3:00 pm

32.6° / 34.9°

weather

dewpoint 50 %

mây đen u ám

4:00 pm

32.3° / 35.6°

weather

dewpoint 51 %

mây đen u ám

5:00 pm

32.4° / 35.2°

weather

dewpoint 52 %

mây cụm

6:00 pm

30.1° / 34°

weather

dewpoint 57 %

mây cụm

7:00 pm

29.9° / 32.8°

weather

dewpoint 62 %

mây cụm

8:00 pm

28.1° / 30.5°

weather

dewpoint 69 %

mây rải rác

9:00 pm

27.9° / 29.3°

weather

dewpoint 73 %

mây rải rác

10:00 pm

26.4° / 26.9°

weather

dewpoint 76 %

mây rải rác

11:00 pm

26.7° / 26.4°

weather

dewpoint 80 %

mây rải rác

12:00 am

25.7° / 26.8°

weather

dewpoint 84 %

mây rải rác

1:00 am

25.9° / 26.4°

weather

dewpoint 88 %

mây cụm

2:00 am

25.7° / 26°

weather

dewpoint 90 %

mây đen u ám

3:00 am

24° / 25.3°

weather

dewpoint 92 %

mây đen u ám

4:00 am

24° / 25.7°

weather

dewpoint 92 %

mây cụm

5:00 am

24.8° / 25.3°

weather

dewpoint 92 %

mây rải rác

6:00 am

24.1° / 25.5°

weather

dewpoint 93 %

mây rải rác

7:00 am

25.8° / 26.3°

weather

dewpoint 89 %

mây rải rác

8:00 am

27° / 29.1°

weather

dewpoint 79 %

mây thưa

9:00 am

29.1° / 32.4°

weather

dewpoint 65 %

bầu trời quang đãng

10:00 am

31.1° / 35°

weather

dewpoint 55 %

mây thưa

11:00 am

33.9° / 36.5°

weather

dewpoint 48 %

mây rải rác

12:00 pm

34.5° / 37.1°

weather

dewpoint 44 %

mây rải rác

1:00 pm

36.4° / 39°

weather

dewpoint 41 %

mây rải rác

Dự báo thời tiết Phường Dương Đông - Phú Quốc những ngày tới

temperature
Ngày/đêm

34°/25°

temperature
Sáng/tối

23°/31°

pressure
Áp suất

1010 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

wind
Gió
5.32 km/h
dewpoint
Độ ẩm

37%

temperature
Ngày/đêm

33°/26°

temperature
Sáng/tối

24°/30°

pressure
Áp suất

1013 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

wind
Gió
4.28 km/h
dewpoint
Độ ẩm

46%

temperature
Ngày/đêm

34°/26°

temperature
Sáng/tối

24°/32°

pressure
Áp suất

1012 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

wind
Gió
7.41 km/h
dewpoint
Độ ẩm

44%

temperature
Ngày/đêm

36°/26°

temperature
Sáng/tối

25°/30°

pressure
Áp suất

1010 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

wind
Gió
7.23 km/h
dewpoint
Độ ẩm

37%

temperature
Ngày/đêm

35°/27°

temperature
Sáng/tối

25°/29°

pressure
Áp suất

1010 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

wind
Gió
6.65 km/h
dewpoint
Độ ẩm

40%

temperature
Ngày/đêm

36°/27°

temperature
Sáng/tối

26°/29°

pressure
Áp suất

1009 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

wind
Gió
7.27 km/h
dewpoint
Độ ẩm

36%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Phường Dương Đông - Phú Quốc trong 12h tới

Nhiệt độ và khả năng có mưa Phường Dương Đông - Phú Quốc những ngày tới

Lượng mưa Phường Dương Đông - Phú Quốc những ngày tới

Chất lượng không khí

Kém

Có hại cho sức khỏe với đa số người. Mỗi người đều có thể sẽ chịu tác động đến sức khỏe. Nhóm người nhạy cảm có thể bị ảnh hưởng nghiêm trọng hơn.

CO

641.87

NH3

9.09

NO

0.84

NO2

3.51

O3

155.5

PM10

42.77

PM2.5

29.81

SO2

6.3

Bình minh / Hoàng hôn

5:00 AM
6:00 PM

Bản đồ thời tiết Windy Phường Dương Đông