Dự báo thời tiết Huyện Tân Hiệp - Kiên Giang 10 ngày tới

temperature
Ngày/đêm

29°/26°

temperature
Sáng/tối

27°/27°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:37 am / 6:19 pm

Gió
3.37 km/h
Độ ẩm

81%

temperature
Ngày/đêm

28°/26°

temperature
Sáng/tối

27°/27°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:37 am / 6:19 pm

Gió
3.77 km/h
Độ ẩm

85%

temperature
Ngày/đêm

28°/26°

temperature
Sáng/tối

26°/27°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:38 am / 6:19 pm

Gió
5.34 km/h
Độ ẩm

82%

temperature
Ngày/đêm

28°/27°

temperature
Sáng/tối

27°/28°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:38 am / 6:20 pm

Gió
4.83 km/h
Độ ẩm

83%

temperature
Ngày/đêm

30°/27°

temperature
Sáng/tối

27°/27°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:38 am / 6:20 pm

Gió
5.74 km/h
Độ ẩm

79%

temperature
Ngày/đêm

29°/27°

temperature
Sáng/tối

28°/27°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:38 am / 6:20 pm

Gió
4.86 km/h
Độ ẩm

82%

temperature
Ngày/đêm

29°/26°

temperature
Sáng/tối

27°/27°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:38 am / 6:20 pm

Gió
3.14 km/h
Độ ẩm

79%

temperature
Ngày/đêm

31°/27°

temperature
Sáng/tối

27°/28°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:38 am / 6:21 pm

Gió
3.75 km/h
Độ ẩm

68%

temperature
Ngày/đêm

31°/27°

temperature
Sáng/tối

27°/28°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:38 am / 6:21 pm

Gió
4.53 km/h
Độ ẩm

70%

temperature
Ngày/đêm

30°/27°

temperature
Sáng/tối

27°/28°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:39 am / 6:21 pm

Gió
4.26 km/h
Độ ẩm

75%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Tân Hiệp - Kiên Giang 10 ngày tới

Lượng mưa Huyện Tân Hiệp - Kiên Giang 10 ngày tới

Thời tiết Huyện Tân Hiệp

mây đen u ám

27°

mây đen u ám

Cảm giác như 30°

Bình minh/Hoàng hôn

05:37/18:19

Thấp/Cao

26°

/

28°

Độ ẩm

78%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

wind

Gió

4.94 km/h

Điểm ngưng

23°

UV

0

Bình minh / Hoàng hôn

5:37 am
6:19 pm

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Tân Hiệp