Dự báo thời tiết Huyện Tân Hiệp - Kiên Giang 5 ngày tới

Hiện tại
mưa vừa
27°

mưa vừa

Cảm giác như 31°

 • temperature
  Thấp/Cao
  26.7°/29.9°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  99.8%
 • Lượng mưa
  17.27 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  27.7°/26.1°
 • temperature
  Sáng/Tối
  26°/27.5°
 • pressure
  Áp suất
  1009 hPa
 • wind
  Gió
  7.43 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:48/17:52
T5 28/09
mưa vừa
25°

mưa vừa

Cảm giác như 26°

 • temperature
  Thấp/Cao
  25.9°/26.5°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  99.1%
 • Lượng mưa
  21.48 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  25.7°/25.4°
 • temperature
  Sáng/Tối
  25.2°/25.7°
 • pressure
  Áp suất
  1012 hPa
 • wind
  Gió
  5.15 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:48/17:52
T6 29/09
mưa nhẹ
29°

mưa nhẹ

Cảm giác như 33°

 • temperature
  Thấp/Cao
  24°/30°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  80.1%
 • Lượng mưa
  2.9 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  29.1°/27.9°
 • temperature
  Sáng/Tối
  24.2°/30.1°
 • pressure
  Áp suất
  1012 hPa
 • wind
  Gió
  2.78 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:48/17:51
T7 30/09
mưa vừa
29°

mưa vừa

Cảm giác như 33°

 • temperature
  Thấp/Cao
  26.1°/30°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  99%
 • Lượng mưa
  9.2 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  29.6°/26.7°
 • temperature
  Sáng/Tối
  27.1°/28.5°
 • pressure
  Áp suất
  1013 hPa
 • wind
  Gió
  8.38 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:47/17:51
CN 01/10
mưa nhẹ
27°

mưa nhẹ

Cảm giác như 29°

 • temperature
  Thấp/Cao
  26.4°/28°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  79.4%
 • Lượng mưa
  8.04 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  27.6°/27°
 • temperature
  Sáng/Tối
  26.6°/28.3°
 • pressure
  Áp suất
  1012 hPa
 • wind
  Gió
  5.7 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:47/17:50

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Tân Hiệp - Kiên Giang 5 ngày tới

Lượng mưa Huyện Tân Hiệp - Kiên Giang 5 ngày tới

Thời tiết Huyện Tân Hiệp

mây đen u ám

27°

mây đen u ám

Cảm giác như 30°

Bình minh/Hoàng hôn

05:48/17:52

Thấp/Cao

26°

/

29°

Độ ẩm

85%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió

3.76 km/h

Điểm ngưng

24°

UV

0.41

Bình minh / Hoàng hôn

5:48 am
5:52 pm

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Tân Hiệp