Dự báo thời tiết Huyện Tân Hiệp - Kiên Giang 30 ngày tới

temperature
Ngày/đêm

33°/28°

temperature
Sáng/tối

27°/29°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:56 am / 6:09 pm

Gió
3.1 km/h
Độ ẩm

43%

temperature
Ngày/đêm

28°/26°

temperature
Sáng/tối

27°/27°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:55 am / 6:09 pm

Gió
1.8 km/h
Độ ẩm

72%

temperature
Ngày/đêm

32°/28°

temperature
Sáng/tối

26°/29°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:55 am / 6:09 pm

Gió
2.99 km/h
Độ ẩm

52%

temperature
Ngày/đêm

33°/28°

temperature
Sáng/tối

28°/29°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:54 am / 6:09 pm

Gió
2.5 km/h
Độ ẩm

48%

temperature
Ngày/đêm

32°/27°

temperature
Sáng/tối

28°/29°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:53 am / 6:09 pm

Gió
2.5 km/h
Độ ẩm

54%

temperature
Ngày/đêm

32°/27°

temperature
Sáng/tối

28°/28°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:53 am / 6:09 pm

Gió
2.41 km/h
Độ ẩm

51%

temperature
Ngày/đêm

32°/27°

temperature
Sáng/tối

28°/29°

Áp suất

1011 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:52 am / 6:09 pm

Gió
2.21 km/h
Độ ẩm

48%

temperature
Ngày/đêm

31°/27°

temperature
Sáng/tối

26°/28°

Áp suất

1011 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:52 am / 6:09 pm

Gió
2.53 km/h
Độ ẩm

53%

temperature
Ngày/đêm

30°/27°

temperature
Sáng/tối

27°/28°

Áp suất

1011 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:51 am / 6:09 pm

Gió
3.35 km/h
Độ ẩm

59%

temperature
Ngày/đêm

32°/27°

temperature
Sáng/tối

27°/28°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:51 am / 6:09 pm

Gió
3.04 km/h
Độ ẩm

49%

temperature
Ngày/đêm

29°/26°

temperature
Sáng/tối

27°/27°

Áp suất

1011 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:50 am / 6:09 pm

Gió
1.67 km/h
Độ ẩm

67%

temperature
Ngày/đêm

33°/27°

temperature
Sáng/tối

27°/29°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:50 am / 6:09 pm

Gió
2.76 km/h
Độ ẩm

47%

temperature
Ngày/đêm

34°/28°

temperature
Sáng/tối

28°/30°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:49 am / 6:09 pm

Gió
2.93 km/h
Độ ẩm

41%

temperature
Ngày/đêm

35°/28°

temperature
Sáng/tối

28°/30°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:49 am / 6:09 pm

Gió
2.93 km/h
Độ ẩm

39%

temperature
Ngày/đêm

31°/27°

temperature
Sáng/tối

28°/29°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:48 am / 6:09 pm

Gió
2.66 km/h
Độ ẩm

58%

temperature
Ngày/đêm

32°/27°

temperature
Sáng/tối

27°/29°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:48 am / 6:09 pm

Gió
2.08 km/h
Độ ẩm

52%

temperature
Ngày/đêm

34°/28°

temperature
Sáng/tối

28°/29°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:47 am / 6:09 pm

Gió
2.47 km/h
Độ ẩm

44%

temperature
Ngày/đêm

35°/29°

temperature
Sáng/tối

28°/30°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:47 am / 6:09 pm

Gió
3.43 km/h
Độ ẩm

39%

temperature
Ngày/đêm

31°/28°

temperature
Sáng/tối

28°/29°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:46 am / 6:09 pm

Gió
2.57 km/h
Độ ẩm

58%

temperature
Ngày/đêm

31°/27°

temperature
Sáng/tối

28°/29°

Áp suất

1011 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:46 am / 6:09 pm

Gió
2.96 km/h
Độ ẩm

59%

temperature
Ngày/đêm

33°/28°

temperature
Sáng/tối

28°/29°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:45 am / 6:09 pm

Gió
2.57 km/h
Độ ẩm

45%

temperature
Ngày/đêm

33°/28°

temperature
Sáng/tối

28°/29°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:45 am / 6:09 pm

Gió
3.05 km/h
Độ ẩm

46%

temperature
Ngày/đêm

34°/28°

temperature
Sáng/tối

28°/30°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:44 am / 6:09 pm

Gió
3.58 km/h
Độ ẩm

41%

temperature
Ngày/đêm

30°/28°

temperature
Sáng/tối

28°/29°

Áp suất

1011 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:44 am / 6:10 pm

Gió
3.58 km/h
Độ ẩm

61%

temperature
Ngày/đêm

34°/28°

temperature
Sáng/tối

28°/30°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:44 am / 6:10 pm

Gió
3.25 km/h
Độ ẩm

44%

temperature
Ngày/đêm

30°/27°

temperature
Sáng/tối

28°/28°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:43 am / 6:10 pm

Gió
2.31 km/h
Độ ẩm

65%

temperature
Ngày/đêm

32°/27°

temperature
Sáng/tối

28°/28°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:43 am / 6:10 pm

Gió
2.82 km/h
Độ ẩm

57%

temperature
Ngày/đêm

32°/28°

temperature
Sáng/tối

27°/29°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:42 am / 6:10 pm

Gió
3.27 km/h
Độ ẩm

53%

temperature
Ngày/đêm

33°/27°

temperature
Sáng/tối

28°/29°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:42 am / 6:10 pm

Gió
4.83 km/h
Độ ẩm

48%

temperature
Ngày/đêm

33°/28°

temperature
Sáng/tối

28°/30°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:42 am / 6:10 pm

Gió
3.85 km/h
Độ ẩm

47%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Tân Hiệp - Kiên Giang 30 ngày tới


Lượng mưa Huyện Tân Hiệp - Kiên Giang 30 ngày tới

Thời tiết Huyện Tân Hiệp

mây thưa

26°

mây thưa

Cảm giác như 26°

Bình minh/Hoàng hôn

05:56/18:09

Thấp/Cao

25°

/

33°

Độ ẩm

76%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

wind

Gió

1.69 km/h

Điểm ngưng

21°

UV

0.64

Bình minh / Hoàng hôn

5:56 am
6:09 pm

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Tân Hiệp