Dự báo thời tiết Huyện Kiên Hải - Kiên Giang 15 ngày tới

temperature
Ngày/đêm

30°/25°

temperature
Sáng/tối

24°/27°

áp suất
Áp suất

1010 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:20 am / 6:06 pm

sức gió
Gió
3.72 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

56%

temperature
Ngày/đêm

31°/26°

temperature
Sáng/tối

25°/27°

áp suất
Áp suất

1009 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:20 am / 6:06 pm

sức gió
Gió
4.59 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

55%

temperature
Ngày/đêm

31°/25°

temperature
Sáng/tối

25°/27°

áp suất
Áp suất

1010 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:20 am / 6:06 pm

sức gió
Gió
4.21 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

50%

temperature
Ngày/đêm

31°/25°

temperature
Sáng/tối

25°/27°

áp suất
Áp suất

1009 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:20 am / 6:06 pm

sức gió
Gió
1.58 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

48%

temperature
Ngày/đêm

31°/25°

temperature
Sáng/tối

25°/27°

áp suất
Áp suất

1010 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:20 am / 6:07 pm

sức gió
Gió
1.32 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

50%

temperature
Ngày/đêm

32°/26°

temperature
Sáng/tối

25°/28°

áp suất
Áp suất

1008 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:19 am / 6:07 pm

sức gió
Gió
2.9 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

44%

temperature
Ngày/đêm

32°/27°

temperature
Sáng/tối

26°/29°

áp suất
Áp suất

1009 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:19 am / 6:07 pm

sức gió
Gió
2.9 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

45%

temperature
Ngày/đêm

28°/26°

temperature
Sáng/tối

26°/27°

áp suất
Áp suất

1009 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:19 am / 6:07 pm

sức gió
Gió
2.6 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

67%

temperature
Ngày/đêm

32°/27°

temperature
Sáng/tối

26°/28°

áp suất
Áp suất

1010 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:19 am / 6:08 pm

sức gió
Gió
1.94 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

43%

temperature
Ngày/đêm

28°/25°

temperature
Sáng/tối

26°/27°

áp suất
Áp suất

1009 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:18 am / 6:08 pm

sức gió
Gió
1.61 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

64%

temperature
Ngày/đêm

30°/27°

temperature
Sáng/tối

26°/28°

áp suất
Áp suất

1009 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:18 am / 6:08 pm

sức gió
Gió
5.39 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

54%

temperature
Ngày/đêm

30°/26°

temperature
Sáng/tối

26°/27°

áp suất
Áp suất

1010 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:18 am / 6:08 pm

sức gió
Gió
5.39 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

57%

temperature
Ngày/đêm

29°/26°

temperature
Sáng/tối

25°/26°

áp suất
Áp suất

1010 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:17 am / 6:08 pm

sức gió
Gió
1.87 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

59%

temperature
Ngày/đêm

31°/25°

temperature
Sáng/tối

25°/27°

áp suất
Áp suất

1009 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:17 am / 6:08 pm

sức gió
Gió
2.14 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

49%

temperature
Ngày/đêm

28°/26°

temperature
Sáng/tối

25°/26°

áp suất
Áp suất

1010 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:17 am / 6:09 pm

sức gió
Gió
3.18 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

59%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Kiên Hải - Kiên Giang 15 ngày tới

Lượng mưa Huyện Kiên Hải - Kiên Giang 15 ngày tới

Thời tiết Huyện Kiên Hải

mây cụm

30°

mây cụm

Cảm giác như 33°
mặt trời mọc lặn

Bình minh/Hoàng hôn

06:20/18:06

nhiệt độ

Thấp/Cao

23°

/

31°

độ ẩm

Độ ẩm

58%

áp suất

Áp suất

1011 hPa

tầm nhìn

Tầm nhìn

10 km

wind

Gió

5.01 km/h

điểm ngưng

Điểm ngưng

21°

uv

UV

10.93

Bình minh / Hoàng hôn

6:20 am
6:06 pm

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Kiên Hải