Dự báo thời tiết Huyện Kiên Hải - Kiên Giang 5 ngày tới

Hiện tại
mưa vừa
26°

mưa vừa

Cảm giác như 26°

 • temperature
  Thấp/Cao
  26°/28.8°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  99%
 • Lượng mưa
  18.17 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  26.7°/26.1°
 • temperature
  Sáng/Tối
  27.7°/25.4°
 • pressure
  Áp suất
  1010 hPa
 • wind
  Gió
  5.7 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:47/17:49
T3 03/10
mưa cường độ nặng
25°

mưa cường độ nặng

Cảm giác như 26°

 • temperature
  Thấp/Cao
  25.5°/26.6°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  99.5%
 • Lượng mưa
  42.54 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  25.7°/25.7°
 • temperature
  Sáng/Tối
  26.9°/25.1°
 • pressure
  Áp suất
  1012 hPa
 • wind
  Gió
  6.57 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:47/17:49
T4 04/10
mưa vừa
29°

mưa vừa

Cảm giác như 34°

 • temperature
  Thấp/Cao
  26°/29.5°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  99%
 • Lượng mưa
  12.05 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  30°/26.2°
 • temperature
  Sáng/Tối
  26.4°/29°
 • pressure
  Áp suất
  1010 hPa
 • wind
  Gió
  7.42 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:47/17:48
T5 05/10
mưa nhẹ
29°

mưa nhẹ

Cảm giác như 35°

 • temperature
  Thấp/Cao
  25.9°/29.2°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  99.5%
 • Lượng mưa
  4.52 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  29.2°/27.6°
 • temperature
  Sáng/Tối
  25.8°/29.5°
 • pressure
  Áp suất
  1010 hPa
 • wind
  Gió
  7.07 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:47/17:48
T6 06/10
mưa nhẹ
30°

mưa nhẹ

Cảm giác như 35°

 • temperature
  Thấp/Cao
  26.4°/30.3°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  55.2%
 • Lượng mưa
  5.74 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  30.3°/26.8°
 • temperature
  Sáng/Tối
  26.2°/30°
 • pressure
  Áp suất
  1011 hPa
 • wind
  Gió
  5.97 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:47/17:47

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Kiên Hải - Kiên Giang 5 ngày tới

Lượng mưa Huyện Kiên Hải - Kiên Giang 5 ngày tới

Thời tiết Huyện Kiên Hải

mưa nhẹ

26°

mưa nhẹ

Cảm giác như 27°

Bình minh/Hoàng hôn

05:47/17:49

Thấp/Cao

25°

/

28°

Độ ẩm

90%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

6.67 km

Gió

5.7 km/h

Điểm ngưng

24°

UV

1.2

Bình minh / Hoàng hôn

5:47 am
5:49 pm

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Kiên Hải