Dự báo thời tiết Huyện Kiên Hải - Kiên Giang 10 ngày tới

temperature
Ngày/đêm

33°/27°

temperature
Sáng/tối

27°/29°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:57 am / 6:09 pm

Gió
3.01 km/h
Độ ẩm

45%

temperature
Ngày/đêm

33°/28°

temperature
Sáng/tối

27°/30°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:56 am / 6:09 pm

Gió
4.09 km/h
Độ ẩm

40%

temperature
Ngày/đêm

32°/27°

temperature
Sáng/tối

28°/29°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:56 am / 6:09 pm

Gió
2.96 km/h
Độ ẩm

50%

temperature
Ngày/đêm

32°/28°

temperature
Sáng/tối

27°/29°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:55 am / 6:09 pm

Gió
3.84 km/h
Độ ẩm

52%

temperature
Ngày/đêm

32°/27°

temperature
Sáng/tối

28°/30°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:55 am / 6:09 pm

Gió
3.07 km/h
Độ ẩm

54%

temperature
Ngày/đêm

33°/28°

temperature
Sáng/tối

27°/30°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:54 am / 6:09 pm

Gió
3.07 km/h
Độ ẩm

45%

temperature
Ngày/đêm

34°/28°

temperature
Sáng/tối

28°/30°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:53 am / 6:09 pm

Gió
4.07 km/h
Độ ẩm

43%

temperature
Ngày/đêm

31°/27°

temperature
Sáng/tối

28°/28°

Áp suất

1011 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:53 am / 6:09 pm

Gió
4.07 km/h
Độ ẩm

52%

temperature
Ngày/đêm

34°/28°

temperature
Sáng/tối

28°/29°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:52 am / 6:09 pm

Gió
2.37 km/h
Độ ẩm

44%

temperature
Ngày/đêm

31°/27°

temperature
Sáng/tối

28°/28°

Áp suất

1011 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:52 am / 6:09 pm

Gió
2.64 km/h
Độ ẩm

54%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Kiên Hải - Kiên Giang 10 ngày tới

Lượng mưa Huyện Kiên Hải - Kiên Giang 10 ngày tới

Thời tiết Huyện Kiên Hải

mây cụm

27°

mây cụm

Cảm giác như 27°

Bình minh/Hoàng hôn

05:57/18:09

Thấp/Cao

25°

/

33°

Độ ẩm

70%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

wind

Gió

3.48 km/h

Điểm ngưng

21°

UV

0

Bình minh / Hoàng hôn

5:57 am
6:09 pm

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Kiên Hải