Dự báo thời tiết Huyện Vạn Ninh - Khánh Hòa 30 ngày tới

temperature
Ngày/đêm

31°/26°

temperature
Sáng/tối

25°/28°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:46 am / 5:54 pm

Gió
3.58 km/h
Độ ẩm

59%

temperature
Ngày/đêm

30°/25°

temperature
Sáng/tối

26°/27°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:45 am / 5:54 pm

Gió
2.98 km/h
Độ ẩm

62%

temperature
Ngày/đêm

31°/23°

temperature
Sáng/tối

26°/28°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:45 am / 5:54 pm

Gió
3.94 km/h
Độ ẩm

53%

temperature
Ngày/đêm

31°/23°

temperature
Sáng/tối

25°/27°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:44 am / 5:54 pm

Gió
3.71 km/h
Độ ẩm

51%

temperature
Ngày/đêm

30°/23°

temperature
Sáng/tối

25°/27°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:43 am / 5:54 pm

Gió
3.45 km/h
Độ ẩm

57%

temperature
Ngày/đêm

30°/24°

temperature
Sáng/tối

25°/27°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:43 am / 5:54 pm

Gió
4.28 km/h
Độ ẩm

58%

temperature
Ngày/đêm

30°/25°

temperature
Sáng/tối

25°/27°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:42 am / 5:54 pm

Gió
4.81 km/h
Độ ẩm

61%

temperature
Ngày/đêm

30°/25°

temperature
Sáng/tối

25°/27°

Áp suất

1011 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:41 am / 5:54 pm

Gió
5.63 km/h
Độ ẩm

63%

temperature
Ngày/đêm

30°/24°

temperature
Sáng/tối

25°/27°

Áp suất

1011 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:41 am / 5:54 pm

Gió
5.31 km/h
Độ ẩm

62%

temperature
Ngày/đêm

30°/24°

temperature
Sáng/tối

25°/27°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:40 am / 5:54 pm

Gió
4.48 km/h
Độ ẩm

60%

temperature
Ngày/đêm

30°/23°

temperature
Sáng/tối

25°/27°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:40 am / 5:54 pm

Gió
4.02 km/h
Độ ẩm

56%

temperature
Ngày/đêm

30°/24°

temperature
Sáng/tối

25°/27°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:39 am / 5:54 pm

Gió
4.1 km/h
Độ ẩm

55%

temperature
Ngày/đêm

30°/24°

temperature
Sáng/tối

26°/27°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:38 am / 5:54 pm

Gió
3.68 km/h
Độ ẩm

56%

temperature
Ngày/đêm

29°/24°

temperature
Sáng/tối

25°/27°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:38 am / 5:54 pm

Gió
3.55 km/h
Độ ẩm

58%

temperature
Ngày/đêm

30°/24°

temperature
Sáng/tối

25°/27°

Áp suất

1011 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:37 am / 5:54 pm

Gió
3.7 km/h
Độ ẩm

52%

temperature
Ngày/đêm

30°/25°

temperature
Sáng/tối

26°/27°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:36 am / 5:54 pm

Gió
2.95 km/h
Độ ẩm

59%

temperature
Ngày/đêm

30°/25°

temperature
Sáng/tối

27°/27°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:36 am / 5:54 pm

Gió
3.18 km/h
Độ ẩm

61%

temperature
Ngày/đêm

30°/25°

temperature
Sáng/tối

26°/28°

Áp suất

1011 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:35 am / 5:54 pm

Gió
3.67 km/h
Độ ẩm

60%

temperature
Ngày/đêm

31°/27°

temperature
Sáng/tối

26°/29°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:34 am / 5:54 pm

Gió
3.97 km/h
Độ ẩm

56%

temperature
Ngày/đêm

27°/27°

temperature
Sáng/tối

26°/26°

Áp suất

1012 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:34 am / 5:54 pm

Gió
2.98 km/h
Độ ẩm

77%

temperature
Ngày/đêm

32°/27°

temperature
Sáng/tối

27°/29°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:33 am / 5:54 pm

Gió
3.91 km/h
Độ ẩm

51%

temperature
Ngày/đêm

30°/27°

temperature
Sáng/tối

27°/28°

Áp suất

1011 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:33 am / 5:54 pm

Gió
2.86 km/h
Độ ẩm

58%

temperature
Ngày/đêm

31°/26°

temperature
Sáng/tối

27°/28°

Áp suất

1011 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:32 am / 5:54 pm

Gió
2.75 km/h
Độ ẩm

55%

temperature
Ngày/đêm

29°/22°

temperature
Sáng/tối

26°/26°

Áp suất

1012 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:32 am / 5:54 pm

Gió
1.82 km/h
Độ ẩm

61%

temperature
Ngày/đêm

30°/25°

temperature
Sáng/tối

25°/27°

Áp suất

1011 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:31 am / 5:55 pm

Gió
3.86 km/h
Độ ẩm

52%

temperature
Ngày/đêm

30°/25°

temperature
Sáng/tối

26°/28°

Áp suất

1012 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:30 am / 5:55 pm

Gió
3.37 km/h
Độ ẩm

57%

temperature
Ngày/đêm

30°/24°

temperature
Sáng/tối

26°/27°

Áp suất

1011 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:30 am / 5:55 pm

Gió
3.75 km/h
Độ ẩm

57%

temperature
Ngày/đêm

31°/24°

temperature
Sáng/tối

26°/27°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:29 am / 5:55 pm

Gió
3.89 km/h
Độ ẩm

52%

temperature
Ngày/đêm

31°/25°

temperature
Sáng/tối

26°/28°

Áp suất

1011 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:29 am / 5:55 pm

Gió
3.68 km/h
Độ ẩm

52%

temperature
Ngày/đêm

28°/24°

temperature
Sáng/tối

26°/27°

Áp suất

1012 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:28 am / 5:55 pm

Gió
2.93 km/h
Độ ẩm

64%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Vạn Ninh - Khánh Hòa 30 ngày tới


Lượng mưa Huyện Vạn Ninh - Khánh Hòa 30 ngày tới

Thời tiết Huyện Vạn Ninh

bầu trời quang đãng

26°

bầu trời quang đãng

Cảm giác như 26°

Bình minh/Hoàng hôn

05:46/17:54

Thấp/Cao

23°

/

30°

Độ ẩm

91%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

wind

Gió

2.93 km/h

Điểm ngưng

24°

UV

0

Bình minh / Hoàng hôn

5:46 am
5:54 pm

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Vạn Ninh