Dự báo thời tiết Huyện Vạn Ninh - Khánh Hòa 5 ngày tới

Hiện tại
mưa nhẹ
29°

mưa nhẹ

Cảm giác như 32°

 • temperature
  Thấp/Cao
  22.7°/29.5°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  33%
 • Lượng mưa
  0.4 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  29.2°/25.5°
 • temperature
  Sáng/Tối
  22.6°/27°
 • pressure
  Áp suất
  1011 hPa
 • wind
  Gió
  4.62 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:45/17:54
T7 25/03
mây cụm
29°

mây cụm

Cảm giác như 31°

 • temperature
  Thấp/Cao
  22.4°/30.7°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  -0.5%
 • Lượng mưa
  0.5 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  29.7°/23°
 • temperature
  Sáng/Tối
  23°/27.8°
 • pressure
  Áp suất
  1011 hPa
 • wind
  Gió
  3.85 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:44/17:54
CN 26/03
bầu trời quang đãng
29°

bầu trời quang đãng

Cảm giác như 30°

 • temperature
  Thấp/Cao
  21.6°/30.8°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  -0.1%
 • Lượng mưa
  0.9 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  29°/24.8°
 • temperature
  Sáng/Tối
  21.8°/28.3°
 • pressure
  Áp suất
  1011 hPa
 • wind
  Gió
  3.56 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:43/17:54
T2 27/03
mây rải rác
30°

mây rải rác

Cảm giác như 33°

 • temperature
  Thấp/Cao
  22.6°/30.6°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  16.5%
 • Lượng mưa
  0.3 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  30°/25.7°
 • temperature
  Sáng/Tối
  23.7°/29.4°
 • pressure
  Áp suất
  1012 hPa
 • wind
  Gió
  3.88 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:43/17:54
T3 28/03
mưa nhẹ
29°

mưa nhẹ

Cảm giác như 31°

 • temperature
  Thấp/Cao
  23.9°/30.2°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  19.7%
 • Lượng mưa
  0.91 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  29.9°/24°
 • temperature
  Sáng/Tối
  23.9°/29.4°
 • pressure
  Áp suất
  1013 hPa
 • wind
  Gió
  4.52 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:42/17:54

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Vạn Ninh - Khánh Hòa 5 ngày tới

Lượng mưa Huyện Vạn Ninh - Khánh Hòa 5 ngày tới

Thời tiết Huyện Vạn Ninh

bầu trời quang đãng

27°

bầu trời quang đãng

Cảm giác như 31°

Bình minh/Hoàng hôn

05:45/17:54

Thấp/Cao

22°

/

29°

Độ ẩm

90%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió

3.05 km/h

Điểm ngưng

25°

UV

0

Bình minh / Hoàng hôn

5:45 am
5:54 pm

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Vạn Ninh