Thời tiết Huyện Vạn Ninh - Khánh Hòa theo giờ

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
2.02 km/h
Độ ẩm

85%

T4 07/06
Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
2.22 km/h
Độ ẩm

86%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
2.12 km/h
Độ ẩm

87%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
2.33 km/h
Độ ẩm

85%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
2.19 km/h
Độ ẩm

83%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
1.79 km/h
Độ ẩm

82%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
1.88 km/h
Độ ẩm

80%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.2

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
2.08 km/h
Độ ẩm

79%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

1.13

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
1.91 km/h
Độ ẩm

72%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

3.14

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
1.18 km/h
Độ ẩm

65%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

6.03

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
0.77 km/h
Độ ẩm

61%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

8.97

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
2 km/h
Độ ẩm

59%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

10.93

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
3.07 km/h
Độ ẩm

61%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

11.35

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
3.56 km/h
Độ ẩm

62%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

10.02

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
2.91 km/h
Độ ẩm

68%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

3.84

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
2.28 km/h
Độ ẩm

73%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

2.28

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
2.34 km/h
Độ ẩm

76%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.99

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
2 km/h
Độ ẩm

79%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.35

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
0.86 km/h
Độ ẩm

80%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
0.47 km/h
Độ ẩm

81%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
1.09 km/h
Độ ẩm

82%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
2.22 km/h
Độ ẩm

83%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
2.9 km/h
Độ ẩm

86%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
3.4 km/h
Độ ẩm

91%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
2.79 km/h
Độ ẩm

91%

T5 08/06
Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
1.95 km/h
Độ ẩm

91%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
2.25 km/h
Độ ẩm

90%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
1.93 km/h
Độ ẩm

89%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
1.99 km/h
Độ ẩm

88%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
2.19 km/h
Độ ẩm

88%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
2.35 km/h
Độ ẩm

87%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.2

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
2.46 km/h
Độ ẩm

86%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

1.12

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
2.42 km/h
Độ ẩm

84%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

3.01

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
1.86 km/h
Độ ẩm

79%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

5.77

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
1.07 km/h
Độ ẩm

73%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

8.59

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
0.69 km/h
Độ ẩm

68%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

10.01

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
1.5 km/h
Độ ẩm

68%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

10.38

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
1.68 km/h
Độ ẩm

68%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

9.17

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
2.19 km/h
Độ ẩm

66%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

5.22

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
2.81 km/h
Độ ẩm

65%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

3.1

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
2.41 km/h
Độ ẩm

72%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

1.35

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
1.79 km/h
Độ ẩm

78%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.38

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
1.26 km/h
Độ ẩm

79%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

9.128 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
1.32 km/h
Độ ẩm

81%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
1.27 km/h
Độ ẩm

84%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
1.36 km/h
Độ ẩm

85%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
1.97 km/h
Độ ẩm

86%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
2.25 km/h
Độ ẩm

87%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Vạn Ninh - Khánh Hòa trong 12h tới

Thời tiết Huyện Vạn Ninh

mây đen u ám

27°

mây đen u ám

Cảm giác như 30°
dawn

Bình minh/Hoàng hôn

05:17/18:06

nhiệt độ

Thấp/Cao

25°

/

31°

Độ ẩm

86%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió

2.22 km/h

Điểm ngưng

24°

UV

0

Bình minh / Hoàng hôn

5:17 am
6:06 pm

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Vạn Ninh