Dự báo thời tiết Huyện Khánh Sơn - Khánh Hòa 15 ngày tới

temperature
Ngày/đêm

23°/22°

temperature
Sáng/tối

21°/22°

áp suất
Áp suất

1013 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:08 am / 5:43 pm

sức gió
Gió
10.84 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

79%

temperature
Ngày/đêm

25°/23°

temperature
Sáng/tối

22°/24°

áp suất
Áp suất

1011 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:08 am / 5:44 pm

sức gió
Gió
8.74 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

80%

temperature
Ngày/đêm

24°/23°

temperature
Sáng/tối

23°/23°

áp suất
Áp suất

1010 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:08 am / 5:44 pm

sức gió
Gió
6.69 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

82%

temperature
Ngày/đêm

25°/25°

temperature
Sáng/tối

23°/25°

áp suất
Áp suất

1009 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:08 am / 5:45 pm

sức gió
Gió
5.74 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

95%

temperature
Ngày/đêm

27°/24°

temperature
Sáng/tối

25°/25°

áp suất
Áp suất

1009 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:08 am / 5:45 pm

sức gió
Gió
4.34 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

92%

temperature
Ngày/đêm

28°/24°

temperature
Sáng/tối

24°/26°

áp suất
Áp suất

1009 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:08 am / 5:45 pm

sức gió
Gió
5.6 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

77%

temperature
Ngày/đêm

28°/24°

temperature
Sáng/tối

24°/26°

áp suất
Áp suất

1009 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:08 am / 5:46 pm

sức gió
Gió
4.97 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

73%

temperature
Ngày/đêm

28°/24°

temperature
Sáng/tối

24°/26°

áp suất
Áp suất

1010 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:07 am / 5:46 pm

sức gió
Gió
5.71 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

73%

temperature
Ngày/đêm

28°/24°

temperature
Sáng/tối

24°/25°

áp suất
Áp suất

1010 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:07 am / 5:47 pm

sức gió
Gió
6.38 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

72%

temperature
Ngày/đêm

27°/24°

temperature
Sáng/tối

24°/25°

áp suất
Áp suất

1009 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:07 am / 5:47 pm

sức gió
Gió
6.78 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

71%

temperature
Ngày/đêm

28°/24°

temperature
Sáng/tối

23°/25°

áp suất
Áp suất

1009 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:07 am / 5:47 pm

sức gió
Gió
5.64 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

67%

temperature
Ngày/đêm

28°/24°

temperature
Sáng/tối

23°/25°

áp suất
Áp suất

1009 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:06 am / 5:48 pm

sức gió
Gió
6.33 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

66%

temperature
Ngày/đêm

27°/24°

temperature
Sáng/tối

23°/25°

áp suất
Áp suất

1010 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:06 am / 5:48 pm

sức gió
Gió
7.89 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

66%

temperature
Ngày/đêm

24°/23°

temperature
Sáng/tối

24°/23°

áp suất
Áp suất

1011 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:06 am / 5:48 pm

sức gió
Gió
7.38 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

92%

temperature
Ngày/đêm

24°/24°

temperature
Sáng/tối

24°/24°

áp suất
Áp suất

1011 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:06 am / 5:49 pm

sức gió
Gió
7.04 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

92%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Khánh Sơn - Khánh Hòa 15 ngày tới

Lượng mưa Huyện Khánh Sơn - Khánh Hòa 15 ngày tới

Thời tiết Huyện Khánh Sơn

mây đen u ám

21°

mây đen u ám

Cảm giác như 21°
mặt trời mọc lặn

Bình minh/Hoàng hôn

06:08/17:43

nhiệt độ

Thấp/Cao

19°

/

24°

độ ẩm

Độ ẩm

83%

áp suất

Áp suất

1016 hPa

tầm nhìn

Tầm nhìn

10 km

wind

Gió

5.09 km/h

điểm ngưng

Điểm ngưng

18°

uv

UV

0

Bình minh / Hoàng hôn

6:08 am
5:43 pm

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Khánh Sơn