Dự báo thời tiết Huyện Khánh Sơn - Khánh Hòa 5 ngày tới

Hiện tại
mưa nhẹ
29°

mưa nhẹ

Cảm giác như 32°

 • temperature
  Thấp/Cao
  25.9°/30.2°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  82.1%
 • Lượng mưa
  1.93 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  29.1°/26.1°
 • temperature
  Sáng/Tối
  26.1°/28.5°
 • pressure
  Áp suất
  1006 hPa
 • wind
  Gió
  2.72 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:32/17:38
T3 26/09
mưa vừa
31°

mưa vừa

Cảm giác như 36°

 • temperature
  Thấp/Cao
  26.7°/32°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  96.6%
 • Lượng mưa
  6.31 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  31.7°/27°
 • temperature
  Sáng/Tối
  26.2°/28°
 • pressure
  Áp suất
  1006 hPa
 • wind
  Gió
  4.58 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:32/17:37
T4 27/09
mưa vừa
31°

mưa vừa

Cảm giác như 36°

 • temperature
  Thấp/Cao
  26°/31.8°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  100%
 • Lượng mưa
  14.27 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  31.3°/25.2°
 • temperature
  Sáng/Tối
  25.4°/28°
 • pressure
  Áp suất
  1005 hPa
 • wind
  Gió
  3.59 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:32/17:36
T5 28/09
mưa nhẹ
27°

mưa nhẹ

Cảm giác như 31°

 • temperature
  Thấp/Cao
  25°/31.4°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  79.4%
 • Lượng mưa
  5.22 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  27.6°/26.3°
 • temperature
  Sáng/Tối
  25.4°/30°
 • pressure
  Áp suất
  1009 hPa
 • wind
  Gió
  2.72 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:32/17:35
T6 29/09
mưa nhẹ
28°

mưa nhẹ

Cảm giác như 30°

 • temperature
  Thấp/Cao
  25.5°/31.2°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  72.4%
 • Lượng mưa
  2.34 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  28.7°/26.2°
 • temperature
  Sáng/Tối
  26°/28.7°
 • pressure
  Áp suất
  1009 hPa
 • wind
  Gió
  3 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:32/17:35

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Khánh Sơn - Khánh Hòa 5 ngày tới

Lượng mưa Huyện Khánh Sơn - Khánh Hòa 5 ngày tới

Thời tiết Huyện Khánh Sơn

mây đen u ám

29°

mây đen u ám

Cảm giác như 32°

Bình minh/Hoàng hôn

05:32/17:38

Thấp/Cao

25°

/

30°

Độ ẩm

68%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.45 km/h

Điểm ngưng

22°

UV

3.33

Bình minh / Hoàng hôn

5:32 am
5:38 pm

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Khánh Sơn