Dự báo thời tiết Huyện Khánh Sơn - Khánh Hòa 10 ngày tới

temperature
Ngày/đêm

27°/26°

temperature
Sáng/tối

26°/26°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:17 am / 6:07 pm

Gió
6.5 km/h
Độ ẩm

90%

temperature
Ngày/đêm

28°/27°

temperature
Sáng/tối

26°/27°

Áp suất

1005 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:17 am / 6:07 pm

Gió
5.8 km/h
Độ ẩm

80%

temperature
Ngày/đêm

29°/27°

temperature
Sáng/tối

27°/27°

Áp suất

1005 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:17 am / 6:07 pm

Gió
6.43 km/h
Độ ẩm

79%

temperature
Ngày/đêm

30°/27°

temperature
Sáng/tối

27°/28°

Áp suất

1006 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:18 am / 6:08 pm

Gió
6.43 km/h
Độ ẩm

77%

temperature
Ngày/đêm

29°/27°

temperature
Sáng/tối

27°/28°

Áp suất

1005 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:18 am / 6:08 pm

Gió
6.33 km/h
Độ ẩm

78%

temperature
Ngày/đêm

30°/27°

temperature
Sáng/tối

27°/28°

Áp suất

1005 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:18 am / 6:08 pm

Gió
6.33 km/h
Độ ẩm

74%

temperature
Ngày/đêm

30°/27°

temperature
Sáng/tối

27°/28°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:18 am / 6:08 pm

Gió
5.81 km/h
Độ ẩm

74%

temperature
Ngày/đêm

31°/27°

temperature
Sáng/tối

27°/28°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:18 am / 6:09 pm

Gió
5.32 km/h
Độ ẩm

72%

temperature
Ngày/đêm

31°/27°

temperature
Sáng/tối

27°/28°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:18 am / 6:09 pm

Gió
4.61 km/h
Độ ẩm

71%

temperature
Ngày/đêm

30°/27°

temperature
Sáng/tối

27°/28°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:18 am / 6:09 pm

Gió
4.7 km/h
Độ ẩm

76%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Khánh Sơn - Khánh Hòa 10 ngày tới

Lượng mưa Huyện Khánh Sơn - Khánh Hòa 10 ngày tới

Thời tiết Huyện Khánh Sơn

mây đen u ám

32°

mây đen u ám

Cảm giác như 39°

Bình minh/Hoàng hôn

05:17/18:07

Thấp/Cao

26°

/

32°

Độ ẩm

78%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

wind

Gió

0.92 km/h

Điểm ngưng

28°

UV

0

Bình minh / Hoàng hôn

5:17 am
6:07 pm

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Khánh Sơn