Dự báo thời tiết Huyện Văn Lâm - Hưng Yên 5 ngày tới

Hiện tại
mây cụm
27°

mây cụm

Cảm giác như 27°

 • temperature
  Thấp/Cao
  20°/29.6°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  -0.4%
 • Lượng mưa
  0 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  27°/23.9°
 • temperature
  Sáng/Tối
  20.8°/26.9°
 • pressure
  Áp suất
  1013 hPa
 • wind
  Gió
  5.24 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00
CN 10/12
mây đen u ám
27°

mây đen u ám

Cảm giác như 27°

 • temperature
  Thấp/Cao
  23.3°/28.8°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  -0.3%
 • Lượng mưa
  0 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  27.7°/24.5°
 • temperature
  Sáng/Tối
  24.8°/26.4°
 • pressure
  Áp suất
  1011 hPa
 • wind
  Gió
  5.06 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00
T2 11/12
mây đen u ám
27°

mây đen u ám

Cảm giác như 27°

 • temperature
  Thấp/Cao
  24.6°/27.8°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  7.4%
 • Lượng mưa
  0 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  28°/24.8°
 • temperature
  Sáng/Tối
  24.7°/25.2°
 • pressure
  Áp suất
  1013 hPa
 • wind
  Gió
  4.43 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00
T3 12/12
mưa nhẹ
25°

mưa nhẹ

Cảm giác như 26°

 • temperature
  Thấp/Cao
  25°/27.3°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  31.3%
 • Lượng mưa
  0.77 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  25°/24°
 • temperature
  Sáng/Tối
  24.5°/28°
 • pressure
  Áp suất
  1016 hPa
 • wind
  Gió
  4.15 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00
T4 13/12
mưa nhẹ
26°

mưa nhẹ

Cảm giác như 26°

 • temperature
  Thấp/Cao
  23.1°/29.4°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  39.9%
 • Lượng mưa
  1.32 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  26.9°/24.2°
 • temperature
  Sáng/Tối
  23.1°/29.3°
 • pressure
  Áp suất
  1017 hPa
 • wind
  Gió
  4.45 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Văn Lâm - Hưng Yên 5 ngày tới

Lượng mưa Huyện Văn Lâm - Hưng Yên 5 ngày tới

Thời tiết Huyện Văn Lâm

mây thưa

20°

mây thưa

Cảm giác như 21°

Bình minh/Hoàng hôn

5:00/18:00

Thấp/Cao

20°

/

29°

Độ ẩm

77%

Áp suất

1012 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.98 km/h

Điểm ngưng

16°

UV

0

Bình minh / Hoàng hôn

5:00 AM
6:00 PM

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Văn Lâm