Dự báo thời tiết Huyện Văn Lâm - Hưng Yên 20 ngày tới

temperature
Ngày/đêm

32°/27°

temperature
Sáng/tối

25°/28°

Áp suất

1003 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:58 am / 6:06 pm

Gió
4.96 km/h
Độ ẩm

43%

temperature
Ngày/đêm

33°/27°

temperature
Sáng/tối

26°/28°

Áp suất

1003 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:57 am / 6:07 pm

Gió
5.49 km/h
Độ ẩm

42%

temperature
Ngày/đêm

32°/25°

temperature
Sáng/tối

26°/27°

Áp suất

1006 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:56 am / 6:07 pm

Gió
5.08 km/h
Độ ẩm

51%

temperature
Ngày/đêm

23°/22°

temperature
Sáng/tối

23°/22°

Áp suất

1011 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:55 am / 6:07 pm

Gió
4.23 km/h
Độ ẩm

88%

temperature
Ngày/đêm

23°/22°

temperature
Sáng/tối

21°/22°

Áp suất

1011 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:55 am / 6:08 pm

Gió
2.83 km/h
Độ ẩm

88%

temperature
Ngày/đêm

24°/22°

temperature
Sáng/tối

22°/23°

Áp suất

1011 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:54 am / 6:08 pm

Gió
3.44 km/h
Độ ẩm

83%

temperature
Ngày/đêm

21°/19°

temperature
Sáng/tối

20°/20°

Áp suất

1014 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:53 am / 6:08 pm

Gió
3.71 km/h
Độ ẩm

86%

temperature
Ngày/đêm

22°/21°

temperature
Sáng/tối

19°/22°

Áp suất

1013 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:52 am / 6:08 pm

Gió
2.97 km/h
Độ ẩm

83%

temperature
Ngày/đêm

25°/23°

temperature
Sáng/tối

21°/24°

Áp suất

1012 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:51 am / 6:09 pm

Gió
2.02 km/h
Độ ẩm

73%

temperature
Ngày/đêm

26°/22°

temperature
Sáng/tối

23°/24°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:50 am / 6:09 pm

Gió
2.72 km/h
Độ ẩm

76%

temperature
Ngày/đêm

28°/24°

temperature
Sáng/tối

23°/26°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:49 am / 6:09 pm

Gió
3.68 km/h
Độ ẩm

64%

temperature
Ngày/đêm

29°/24°

temperature
Sáng/tối

24°/26°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:48 am / 6:10 pm

Gió
3.32 km/h
Độ ẩm

62%

temperature
Ngày/đêm

24°/23°

temperature
Sáng/tối

24°/24°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:47 am / 6:10 pm

Gió
3.45 km/h
Độ ẩm

86%

temperature
Ngày/đêm

28°/24°

temperature
Sáng/tối

23°/26°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:46 am / 6:10 pm

Gió
3.25 km/h
Độ ẩm

61%

temperature
Ngày/đêm

31°/26°

temperature
Sáng/tối

24°/28°

Áp suất

1003 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:46 am / 6:10 pm

Gió
4.91 km/h
Độ ẩm

51%

temperature
Ngày/đêm

32°/27°

temperature
Sáng/tối

25°/29°

Áp suất

1002 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:45 am / 6:11 pm

Gió
5 km/h
Độ ẩm

39%

temperature
Ngày/đêm

32°/26°

temperature
Sáng/tối

26°/29°

Áp suất

1002 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:44 am / 6:11 pm

Gió
5.75 km/h
Độ ẩm

39%

temperature
Ngày/đêm

33°/26°

temperature
Sáng/tối

26°/30°

Áp suất

1005 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:43 am / 6:11 pm

Gió
4.14 km/h
Độ ẩm

33%

temperature
Ngày/đêm

30°/21°

temperature
Sáng/tối

26°/25°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:42 am / 6:12 pm

Gió
6.21 km/h
Độ ẩm

55%

temperature
Ngày/đêm

19°/18°

temperature
Sáng/tối

18°/18°

Áp suất

1019 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:41 am / 6:12 pm

Gió
5.1 km/h
Độ ẩm

73%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Văn Lâm - Hưng Yên 20 ngày tới


Lượng mưa Huyện Văn Lâm - Hưng Yên 20 ngày tới

Thời tiết Huyện Văn Lâm

mây rải rác

24°

mây rải rác

Cảm giác như 25°

Bình minh/Hoàng hôn

05:58/18:06

Thấp/Cao

23°

/

40°

Độ ẩm

89%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

wind

Gió

2 km/h

Điểm ngưng

22°

UV

0.54

Bình minh / Hoàng hôn

5:58 am
6:06 pm

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Văn Lâm