Dự báo thời tiết Huyện Văn Lâm - Hưng Yên 30 ngày tới

temperature
Ngày/đêm

32°/26°

temperature
Sáng/tối

24°/28°

Áp suất

1003 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:58 am / 6:06 pm

Gió
5.26 km/h
Độ ẩm

43%

temperature
Ngày/đêm

33°/27°

temperature
Sáng/tối

26°/29°

Áp suất

1003 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:57 am / 6:07 pm

Gió
6.1 km/h
Độ ẩm

44%

temperature
Ngày/đêm

32°/25°

temperature
Sáng/tối

26°/28°

Áp suất

1005 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:56 am / 6:07 pm

Gió
4.54 km/h
Độ ẩm

41%

temperature
Ngày/đêm

23°/21°

temperature
Sáng/tối

23°/22°

Áp suất

1012 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:55 am / 6:07 pm

Gió
4.27 km/h
Độ ẩm

88%

temperature
Ngày/đêm

23°/21°

temperature
Sáng/tối

21°/22°

Áp suất

1012 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:55 am / 6:08 pm

Gió
3.1 km/h
Độ ẩm

86%

temperature
Ngày/đêm

22°/21°

temperature
Sáng/tối

21°/21°

Áp suất

1012 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:54 am / 6:08 pm

Gió
3.18 km/h
Độ ẩm

89%

temperature
Ngày/đêm

22°/21°

temperature
Sáng/tối

21°/22°

Áp suất

1013 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:53 am / 6:08 pm

Gió
3.24 km/h
Độ ẩm

87%

temperature
Ngày/đêm

26°/23°

temperature
Sáng/tối

21°/24°

Áp suất

1013 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:52 am / 6:08 pm

Gió
2.33 km/h
Độ ẩm

75%

temperature
Ngày/đêm

23°/22°

temperature
Sáng/tối

23°/23°

Áp suất

1012 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:51 am / 6:09 pm

Gió
1.88 km/h
Độ ẩm

92%

temperature
Ngày/đêm

23°/22°

temperature
Sáng/tối

22°/23°

Áp suất

1012 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:50 am / 6:09 pm

Gió
2.57 km/h
Độ ẩm

89%

temperature
Ngày/đêm

27°/23°

temperature
Sáng/tối

22°/24°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:49 am / 6:09 pm

Gió
3.25 km/h
Độ ẩm

66%

temperature
Ngày/đêm

27°/23°

temperature
Sáng/tối

23°/24°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:48 am / 6:10 pm

Gió
3.09 km/h
Độ ẩm

70%

temperature
Ngày/đêm

27°/24°

temperature
Sáng/tối

23°/25°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:47 am / 6:10 pm

Gió
3.8 km/h
Độ ẩm

71%

temperature
Ngày/đêm

29°/24°

temperature
Sáng/tối

24°/26°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:46 am / 6:10 pm

Gió
4.61 km/h
Độ ẩm

66%

temperature
Ngày/đêm

31°/25°

temperature
Sáng/tối

24°/27°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:46 am / 6:10 pm

Gió
3.73 km/h
Độ ẩm

54%

temperature
Ngày/đêm

26°/26°

temperature
Sáng/tối

25°/26°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:45 am / 6:11 pm

Gió
4.61 km/h
Độ ẩm

78%

temperature
Ngày/đêm

32°/26°

temperature
Sáng/tối

25°/29°

Áp suất

1004 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:44 am / 6:11 pm

Gió
6.19 km/h
Độ ẩm

46%

temperature
Ngày/đêm

32°/27°

temperature
Sáng/tối

26°/29°

Áp suất

1004 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:43 am / 6:11 pm

Gió
5.26 km/h
Độ ẩm

41%

temperature
Ngày/đêm

33°/25°

temperature
Sáng/tối

26°/29°

Áp suất

1006 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:42 am / 6:12 pm

Gió
3.99 km/h
Độ ẩm

40%

temperature
Ngày/đêm

28°/26°

temperature
Sáng/tối

25°/27°

Áp suất

1006 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:41 am / 6:12 pm

Gió
2.75 km/h
Độ ẩm

57%

temperature
Ngày/đêm

31°/25°

temperature
Sáng/tối

26°/28°

Áp suất

1006 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:40 am / 6:12 pm

Gió
3.34 km/h
Độ ẩm

52%

temperature
Ngày/đêm

30°/25°

temperature
Sáng/tối

25°/27°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:40 am / 6:12 pm

Gió
3.55 km/h
Độ ẩm

53%

temperature
Ngày/đêm

25°/21°

temperature
Sáng/tối

24°/22°

Áp suất

1014 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:39 am / 6:13 pm

Gió
4.77 km/h
Độ ẩm

80%

temperature
Ngày/đêm

20°/19°

temperature
Sáng/tối

19°/20°

Áp suất

1016 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:38 am / 6:13 pm

Gió
4.5 km/h
Độ ẩm

70%

temperature
Ngày/đêm

23°/21°

temperature
Sáng/tối

20°/22°

Áp suất

1013 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:37 am / 6:13 pm

Gió
2.82 km/h
Độ ẩm

70%

temperature
Ngày/đêm

28°/24°

temperature
Sáng/tối

22°/26°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:36 am / 6:14 pm

Gió
3.94 km/h
Độ ẩm

65%

temperature
Ngày/đêm

30°/25°

temperature
Sáng/tối

25°/27°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:36 am / 6:14 pm

Gió
4.62 km/h
Độ ẩm

53%

temperature
Ngày/đêm

29°/25°

temperature
Sáng/tối

25°/27°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:35 am / 6:14 pm

Gió
4.76 km/h
Độ ẩm

61%

temperature
Ngày/đêm

30°/26°

temperature
Sáng/tối

25°/27°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:34 am / 6:15 pm

Gió
5.34 km/h
Độ ẩm

58%

temperature
Ngày/đêm

31°/26°

temperature
Sáng/tối

25°/27°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:33 am / 6:15 pm

Gió
5.79 km/h
Độ ẩm

55%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Văn Lâm - Hưng Yên 30 ngày tới


Lượng mưa Huyện Văn Lâm - Hưng Yên 30 ngày tới

Thời tiết Huyện Văn Lâm

bầu trời quang đãng

25°

bầu trời quang đãng

Cảm giác như 26°

Bình minh/Hoàng hôn

05:58/18:06

Thấp/Cao

22°

/

39°

Độ ẩm

82%

Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

10 km

wind

Gió

3.66 km/h

Điểm ngưng

22°

UV

0

Bình minh / Hoàng hôn

5:58 am
6:06 pm

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Văn Lâm