Thời tiết Thành phố Huế - Huế theo giờ

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
1.68 km/h
Độ ẩm

89%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
1.73 km/h
Độ ẩm

90%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
1.68 km/h
Độ ẩm

91%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
1.53 km/h
Độ ẩm

91%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.16

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
1.35 km/h
Độ ẩm

90%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.68

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
1.11 km/h
Độ ẩm

84%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

1.74

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
0.77 km/h
Độ ẩm

75%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

2.62

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
0.52 km/h
Độ ẩm

69%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

3.06

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
0.84 km/h
Độ ẩm

64%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

3.69

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
1.45 km/h
Độ ẩm

60%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

3.24

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
1.76 km/h
Độ ẩm

61%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

2.76

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
1.73 km/h
Độ ẩm

62%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

4.06

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
1.57 km/h
Độ ẩm

61%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

2.96

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
1.34 km/h
Độ ẩm

61%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

1.6

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
1.48 km/h
Độ ẩm

63%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.43

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
0.94 km/h
Độ ẩm

75%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
0.9 km/h
Độ ẩm

84%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
1.35 km/h
Độ ẩm

88%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
1.31 km/h
Độ ẩm

90%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
1.65 km/h
Độ ẩm

90%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
1.3 km/h
Độ ẩm

90%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
1.49 km/h
Độ ẩm

89%

T2 27/05
Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
1.53 km/h
Độ ẩm

89%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
1.58 km/h
Độ ẩm

89%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
1.76 km/h
Độ ẩm

88%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
1.83 km/h
Độ ẩm

87%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
1.83 km/h
Độ ẩm

86%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
1.79 km/h
Độ ẩm

85%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.2

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
1.58 km/h
Độ ẩm

83%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

1.11

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
1.18 km/h
Độ ẩm

73%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

3.19

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
0.78 km/h
Độ ẩm

62%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

6.26

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
0.39 km/h
Độ ẩm

53%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

9.35

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
0.34 km/h
Độ ẩm

48%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

10.61

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
1.02 km/h
Độ ẩm

46%

Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

12.2

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
1.03 km/h
Độ ẩm

45%

Áp suất

1002 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

11.02

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
1.15 km/h
Độ ẩm

43%

Áp suất

1001 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

8.39

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
1.33 km/h
Độ ẩm

43%

Áp suất

1001 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

5.13

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
1.35 km/h
Độ ẩm

49%

Áp suất

1001 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

2.41

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
1.29 km/h
Độ ẩm

56%

Áp suất

1002 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.73

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
1.54 km/h
Độ ẩm

65%

Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
1.33 km/h
Độ ẩm

78%

Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
1.37 km/h
Độ ẩm

80%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
1.34 km/h
Độ ẩm

81%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
1.36 km/h
Độ ẩm

82%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
1.51 km/h
Độ ẩm

82%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
1.57 km/h
Độ ẩm

82%

T3 28/05
Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
1.91 km/h
Độ ẩm

81%

Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
2.14 km/h
Độ ẩm

81%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Thành phố Huế - Huế trong 12h tới

Thời tiết Thành phố Huế

mây rải rác

27°

mây rải rác

Cảm giác như 27°
dawn

Bình minh/Hoàng hôn

5:00/6:00

nhiệt độ

Thấp/Cao

25°

/

32°

Độ ẩm

89%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.03 km/h

Điểm ngưng

25°

UV

0

Bình minh / Hoàng hôn

5:00 AM
6:00 PM

Bản đồ thời tiết Windy Thành phố Huế