Dự báo thời tiết Thành phố Huế - Huế 15 ngày tới

temperature
Ngày/đêm

28°/22°

temperature
Sáng/tối

22°/24°

áp suất
Áp suất

1011 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:19 am / 5:47 pm

sức gió
Gió
3.33 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

74%

temperature
Ngày/đêm

28°/22°

temperature
Sáng/tối

22°/25°

áp suất
Áp suất

1011 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:19 am / 5:48 pm

sức gió
Gió
2.66 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

70%

temperature
Ngày/đêm

26°/22°

temperature
Sáng/tối

22°/24°

áp suất
Áp suất

1012 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:18 am / 5:48 pm

sức gió
Gió
2.87 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

76%

temperature
Ngày/đêm

28°/23°

temperature
Sáng/tối

22°/25°

áp suất
Áp suất

1012 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:18 am / 5:49 pm

sức gió
Gió
3.78 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

68%

temperature
Ngày/đêm

28°/24°

temperature
Sáng/tối

23°/25°

áp suất
Áp suất

1011 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:18 am / 5:49 pm

sức gió
Gió
3.48 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

66%

temperature
Ngày/đêm

28°/23°

temperature
Sáng/tối

23°/25°

áp suất
Áp suất

1011 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:17 am / 5:50 pm

sức gió
Gió
2.54 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

72%

temperature
Ngày/đêm

25°/23°

temperature
Sáng/tối

23°/25°

áp suất
Áp suất

1012 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:17 am / 5:50 pm

sức gió
Gió
3.26 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

80%

temperature
Ngày/đêm

30°/24°

temperature
Sáng/tối

22°/25°

áp suất
Áp suất

1011 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:17 am / 5:50 pm

sức gió
Gió
3.63 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

58%

temperature
Ngày/đêm

30°/23°

temperature
Sáng/tối

24°/26°

áp suất
Áp suất

1012 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:16 am / 5:51 pm

sức gió
Gió
3.53 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

56%

temperature
Ngày/đêm

29°/21°

temperature
Sáng/tối

23°/25°

áp suất
Áp suất

1012 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:16 am / 5:51 pm

sức gió
Gió
3.23 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

60%

temperature
Ngày/đêm

28°/22°

temperature
Sáng/tối

21°/25°

áp suất
Áp suất

1013 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:15 am / 5:52 pm

sức gió
Gió
3.5 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

67%

temperature
Ngày/đêm

25°/22°

temperature
Sáng/tối

21°/23°

áp suất
Áp suất

1015 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:15 am / 5:52 pm

sức gió
Gió
4.09 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

74%

temperature
Ngày/đêm

24°/21°

temperature
Sáng/tối

21°/23°

áp suất
Áp suất

1016 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:14 am / 5:52 pm

sức gió
Gió
3.59 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

79%

temperature
Ngày/đêm

23°/20°

temperature
Sáng/tối

21°/21°

áp suất
Áp suất

1016 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:14 am / 5:53 pm

sức gió
Gió
5.16 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

77%

temperature
Ngày/đêm

22°/20°

temperature
Sáng/tối

20°/21°

áp suất
Áp suất

1014 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:13 am / 5:53 pm

sức gió
Gió
4.47 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

81%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Thành phố Huế - Huế 15 ngày tới

Lượng mưa Thành phố Huế - Huế 15 ngày tới

Thời tiết Thành phố Huế

mây thưa

27°

mây thưa

Cảm giác như 27°
mặt trời mọc lặn

Bình minh/Hoàng hôn

06:19/17:47

nhiệt độ

Thấp/Cao

20°

/

29°

độ ẩm

Độ ẩm

74%

áp suất

Áp suất

1010 hPa

tầm nhìn

Tầm nhìn

10 km

wind

Gió

3.6 km/h

điểm ngưng

Điểm ngưng

22°

uv

UV

0

Bình minh / Hoàng hôn

6:19 am
5:47 pm

Bản đồ thời tiết Windy Thành phố Huế