Dự báo thời tiết Thành phố Huế - Huế 20 ngày tới

temperature
Ngày/đêm

30°/27°

temperature
Sáng/tối

26°/27°

Áp suất

1005 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:39 am / 5:42 pm

Gió
3.03 km/h
Độ ẩm

79%

temperature
Ngày/đêm

29°/26°

temperature
Sáng/tối

27°/27°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:39 am / 5:41 pm

Gió
1.81 km/h
Độ ẩm

87%

temperature
Ngày/đêm

26°/25°

temperature
Sáng/tối

26°/26°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:39 am / 5:41 pm

Gió
1.67 km/h
Độ ẩm

91%

temperature
Ngày/đêm

27°/26°

temperature
Sáng/tối

26°/26°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:39 am / 5:40 pm

Gió
1.69 km/h
Độ ẩm

88%

temperature
Ngày/đêm

29°/25°

temperature
Sáng/tối

26°/26°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:39 am / 5:39 pm

Gió
2.13 km/h
Độ ẩm

78%

temperature
Ngày/đêm

31°/26°

temperature
Sáng/tối

26°/27°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:39 am / 5:38 pm

Gió
4.25 km/h
Độ ẩm

69%

temperature
Ngày/đêm

27°/26°

temperature
Sáng/tối

26°/26°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:39 am / 5:37 pm

Gió
4.75 km/h
Độ ẩm

92%

temperature
Ngày/đêm

29°/26°

temperature
Sáng/tối

26°/27°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:39 am / 5:37 pm

Gió
4.46 km/h
Độ ẩm

79%

temperature
Ngày/đêm

30°/27°

temperature
Sáng/tối

26°/27°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:40 am / 5:36 pm

Gió
2.98 km/h
Độ ẩm

79%

temperature
Ngày/đêm

29°/26°

temperature
Sáng/tối

27°/27°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:40 am / 5:35 pm

Gió
2.98 km/h
Độ ẩm

87%

temperature
Ngày/đêm

29°/25°

temperature
Sáng/tối

26°/26°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:40 am / 5:34 pm

Gió
2.56 km/h
Độ ẩm

84%

temperature
Ngày/đêm

29°/24°

temperature
Sáng/tối

26°/26°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:40 am / 5:34 pm

Gió
2.48 km/h
Độ ẩm

77%

temperature
Ngày/đêm

31°/26°

temperature
Sáng/tối

26°/27°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:40 am / 5:33 pm

Gió
2.84 km/h
Độ ẩm

66%

temperature
Ngày/đêm

27°/25°

temperature
Sáng/tối

26°/25°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:40 am / 5:32 pm

Gió
3.02 km/h
Độ ẩm

91%

temperature
Ngày/đêm

26°/25°

temperature
Sáng/tối

25°/25°

Áp suất

1011 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:40 am / 5:31 pm

Gió
3.97 km/h
Độ ẩm

92%

temperature
Ngày/đêm

26°/24°

temperature
Sáng/tối

25°/25°

Áp suất

1012 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:41 am / 5:31 pm

Gió
4.93 km/h
Độ ẩm

84%

temperature
Ngày/đêm

26°/24°

temperature
Sáng/tối

24°/25°

Áp suất

1012 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:41 am / 5:30 pm

Gió
4.27 km/h
Độ ẩm

77%

temperature
Ngày/đêm

25°/23°

temperature
Sáng/tối

24°/24°

Áp suất

1013 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:41 am / 5:29 pm

Gió
4.7 km/h
Độ ẩm

80%

temperature
Ngày/đêm

25°/24°

temperature
Sáng/tối

24°/24°

Áp suất

1013 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:41 am / 5:29 pm

Gió
4.81 km/h
Độ ẩm

85%

temperature
Ngày/đêm

25°/24°

temperature
Sáng/tối

24°/25°

Áp suất

1013 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:41 am / 5:28 pm

Gió
4.26 km/h
Độ ẩm

82%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Thành phố Huế - Huế 20 ngày tới


Lượng mưa Thành phố Huế - Huế 20 ngày tới

Thời tiết Thành phố Huế

mưa nhẹ

26°

mưa nhẹ

Cảm giác như 26°

Bình minh/Hoàng hôn

05:39/17:42

Thấp/Cao

23°

/

30°

Độ ẩm

89%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

wind

Gió

1.54 km/h

Điểm ngưng

24°

UV

2.11

Bình minh / Hoàng hôn

5:39 am
5:42 pm

Bản đồ thời tiết Windy Thành phố Huế