Dự báo thời tiết Thành phố Huế - Huế 20 ngày tới

temperature
Ngày/đêm

34°/27°

temperature
Sáng/tối

26°/29°

Áp suất

1006 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:52 am / 6:00 pm

Gió
4.13 km/h
Độ ẩm

51%

temperature
Ngày/đêm

32°/27°

temperature
Sáng/tối

26°/28°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:52 am / 6:00 pm

Gió
3.6 km/h
Độ ẩm

58%

temperature
Ngày/đêm

33°/26°

temperature
Sáng/tối

26°/28°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:51 am / 6:00 pm

Gió
4 km/h
Độ ẩm

54%

temperature
Ngày/đêm

30°/26°

temperature
Sáng/tối

26°/28°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:50 am / 6:01 pm

Gió
3.76 km/h
Độ ẩm

57%

temperature
Ngày/đêm

29°/24°

temperature
Sáng/tối

24°/26°

Áp suất

1011 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:49 am / 6:01 pm

Gió
3.17 km/h
Độ ẩm

66%

temperature
Ngày/đêm

31°/24°

temperature
Sáng/tối

24°/27°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:48 am / 6:01 pm

Gió
3.58 km/h
Độ ẩm

57%

temperature
Ngày/đêm

30°/23°

temperature
Sáng/tối

24°/27°

Áp suất

1011 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:48 am / 6:01 pm

Gió
3.89 km/h
Độ ẩm

58%

temperature
Ngày/đêm

30°/24°

temperature
Sáng/tối

23°/27°

Áp suất

1012 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:47 am / 6:01 pm

Gió
4.38 km/h
Độ ẩm

64%

temperature
Ngày/đêm

30°/23°

temperature
Sáng/tối

24°/26°

Áp suất

1011 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:46 am / 6:01 pm

Gió
4.58 km/h
Độ ẩm

61%

temperature
Ngày/đêm

30°/24°

temperature
Sáng/tối

23°/27°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:45 am / 6:01 pm

Gió
3.94 km/h
Độ ẩm

57%

temperature
Ngày/đêm

31°/24°

temperature
Sáng/tối

24°/27°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:45 am / 6:02 pm

Gió
4 km/h
Độ ẩm

54%

temperature
Ngày/đêm

31°/26°

temperature
Sáng/tối

24°/27°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:44 am / 6:02 pm

Gió
3.74 km/h
Độ ẩm

55%

temperature
Ngày/đêm

31°/27°

temperature
Sáng/tối

26°/29°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:43 am / 6:02 pm

Gió
3.74 km/h
Độ ẩm

55%

temperature
Ngày/đêm

30°/27°

temperature
Sáng/tối

26°/29°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:42 am / 6:02 pm

Gió
4.07 km/h
Độ ẩm

57%

temperature
Ngày/đêm

27°/26°

temperature
Sáng/tối

26°/27°

Áp suất

1011 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:42 am / 6:02 pm

Gió
4.09 km/h
Độ ẩm

73%

temperature
Ngày/đêm

26°/26°

temperature
Sáng/tối

25°/26°

Áp suất

1011 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:41 am / 6:02 pm

Gió
4.09 km/h
Độ ẩm

78%

temperature
Ngày/đêm

27°/26°

temperature
Sáng/tối

25°/27°

Áp suất

1011 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:40 am / 6:03 pm

Gió
3.86 km/h
Độ ẩm

68%

temperature
Ngày/đêm

30°/26°

temperature
Sáng/tối

25°/27°

Áp suất

1012 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:39 am / 6:03 pm

Gió
3.83 km/h
Độ ẩm

59%

temperature
Ngày/đêm

29°/24°

temperature
Sáng/tối

25°/26°

Áp suất

1013 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:39 am / 6:03 pm

Gió
3.67 km/h
Độ ẩm

64%

temperature
Ngày/đêm

30°/23°

temperature
Sáng/tối

24°/26°

Áp suất

1013 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:38 am / 6:03 pm

Gió
4.25 km/h
Độ ẩm

60%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Thành phố Huế - Huế 20 ngày tới


Lượng mưa Thành phố Huế - Huế 20 ngày tới

Thời tiết Thành phố Huế

mây thưa

29°

mây thưa

Cảm giác như 32°

Bình minh/Hoàng hôn

05:52/18:00

Thấp/Cao

24°

/

36°

Độ ẩm

74%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

wind

Gió

1.54 km/h

Điểm ngưng

23°

UV

0

Bình minh / Hoàng hôn

5:52 am
6:00 pm

Bản đồ thời tiết Windy Thành phố Huế