Dự báo thời tiết Huyện Quảng Điền - Huế 10 ngày tới

temperature
Ngày/đêm

30°/28°

temperature
Sáng/tối

27°/30°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

Gió
3.9 km/h
Độ ẩm

66%

temperature
Ngày/đêm

30°/28°

temperature
Sáng/tối

26°/30°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

Gió
3.86 km/h
Độ ẩm

66%

temperature
Ngày/đêm

34°/30°

temperature
Sáng/tối

27°/31°

Áp suất

1006 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

Gió
4.18 km/h
Độ ẩm

52%

temperature
Ngày/đêm

35°/27°

temperature
Sáng/tối

29°/31°

Áp suất

1005 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

Gió
4.62 km/h
Độ ẩm

48%

temperature
Ngày/đêm

26°/26°

temperature
Sáng/tối

26°/27°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

Gió
3.17 km/h
Độ ẩm

87%

temperature
Ngày/đêm

32°/28°

temperature
Sáng/tối

27°/30°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

Gió
4.22 km/h
Độ ẩm

57%

temperature
Ngày/đêm

36°/30°

temperature
Sáng/tối

28°/32°

Áp suất

1006 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

Gió
4.74 km/h
Độ ẩm

49%

temperature
Ngày/đêm

31°/29°

temperature
Sáng/tối

26°/31°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

Gió
4.37 km/h
Độ ẩm

68%

temperature
Ngày/đêm

32°/29°

temperature
Sáng/tối

27°/32°

Áp suất

1006 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

Gió
4.74 km/h
Độ ẩm

61%

temperature
Ngày/đêm

35°/30°

temperature
Sáng/tối

29°/31°

Áp suất

1005 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

Gió
4.29 km/h
Độ ẩm

50%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Quảng Điền - Huế 10 ngày tới

Lượng mưa Huyện Quảng Điền - Huế 10 ngày tới

Thời tiết Huyện Quảng Điền

mây thưa

32°

mây thưa

Cảm giác như 37°

Bình minh/Hoàng hôn

5:00/18:00

Thấp/Cao

25°

/

36°

Độ ẩm

62%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

wind

Gió

1.03 km/h

Điểm ngưng

23°

UV

5.51

Bình minh / Hoàng hôn

5:00 AM
6:00 PM

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Quảng Điền