Dự báo thời tiết Huyện Quảng Điền - Huế 5 ngày tới

Hiện tại
mưa nhẹ
30°

mưa nhẹ

Cảm giác như 34°

 • temperature
  Thấp/Cao
  23.9°/31.3°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  42.3%
 • Lượng mưa
  0.71 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  31°/24.7°
 • temperature
  Sáng/Tối
  25.2°/28.1°
 • pressure
  Áp suất
  1010 hPa
 • wind
  Gió
  2.8 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:39/17:39
T2 02/10
mưa nhẹ
31°

mưa nhẹ

Cảm giác như 36°

 • temperature
  Thấp/Cao
  24.3°/31.5°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  39%
 • Lượng mưa
  0.43 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  31.3°/25.3°
 • temperature
  Sáng/Tối
  24.7°/27.8°
 • pressure
  Áp suất
  1011 hPa
 • wind
  Gió
  3.03 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:39/17:38
T3 03/10
mưa nhẹ
31°

mưa nhẹ

Cảm giác như 36°

 • temperature
  Thấp/Cao
  24.6°/32°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  85.2%
 • Lượng mưa
  4.24 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  31.3°/24.2°
 • temperature
  Sáng/Tối
  24.3°/26.5°
 • pressure
  Áp suất
  1011 hPa
 • wind
  Gió
  2.67 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:39/17:37
T4 04/10
mưa nhẹ
30°

mưa nhẹ

Cảm giác như 35°

 • temperature
  Thấp/Cao
  24°/30.9°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  74.7%
 • Lượng mưa
  5.73 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  30.4°/25.4°
 • temperature
  Sáng/Tối
  24.8°/28.9°
 • pressure
  Áp suất
  1011 hPa
 • wind
  Gió
  2.47 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:39/17:37
T5 05/10
mưa nhẹ
31°

mưa nhẹ

Cảm giác như 37°

 • temperature
  Thấp/Cao
  24.6°/31.7°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  67%
 • Lượng mưa
  3.36 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  32°/25.5°
 • temperature
  Sáng/Tối
  24.8°/29.4°
 • pressure
  Áp suất
  1010 hPa
 • wind
  Gió
  2.95 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:40/17:36

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Quảng Điền - Huế 5 ngày tới

Lượng mưa Huyện Quảng Điền - Huế 5 ngày tới

Thời tiết Huyện Quảng Điền

mây rải rác

28°

mây rải rác

Cảm giác như 31°

Bình minh/Hoàng hôn

05:39/17:39

Thấp/Cao

23°

/

31°

Độ ẩm

83%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.03 km/h

Điểm ngưng

24°

UV

2.29

Bình minh / Hoàng hôn

5:39 am
5:39 pm

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Quảng Điền