Dự báo thời tiết Huyện Quảng Điền - Huế 20 ngày tới

temperature
Ngày/đêm

27°/26°

temperature
Sáng/tối

26°/26°

Áp suất

1005 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:38 am / 5:44 pm

Gió
4.6 km/h
Độ ẩm

90%

temperature
Ngày/đêm

26°/26°

temperature
Sáng/tối

26°/26°

Áp suất

1003 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:38 am / 5:43 pm

Gió
5.34 km/h
Độ ẩm

94%

temperature
Ngày/đêm

28°/26°

temperature
Sáng/tối

26°/27°

Áp suất

1003 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:39 am / 5:42 pm

Gió
4.27 km/h
Độ ẩm

87%

temperature
Ngày/đêm

28°/26°

temperature
Sáng/tối

26°/27°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:39 am / 5:41 pm

Gió
2.05 km/h
Độ ẩm

91%

temperature
Ngày/đêm

27°/25°

temperature
Sáng/tối

26°/26°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:39 am / 5:41 pm

Gió
1.96 km/h
Độ ẩm

89%

temperature
Ngày/đêm

26°/25°

temperature
Sáng/tối

25°/26°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:39 am / 5:40 pm

Gió
2.74 km/h
Độ ẩm

92%

temperature
Ngày/đêm

29°/26°

temperature
Sáng/tối

26°/27°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:39 am / 5:39 pm

Gió
3.36 km/h
Độ ẩm

80%

temperature
Ngày/đêm

29°/26°

temperature
Sáng/tối

26°/27°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:39 am / 5:38 pm

Gió
3.37 km/h
Độ ẩm

81%

temperature
Ngày/đêm

31°/26°

temperature
Sáng/tối

26°/26°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:39 am / 5:37 pm

Gió
3.05 km/h
Độ ẩm

75%

temperature
Ngày/đêm

31°/26°

temperature
Sáng/tối

26°/27°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:39 am / 5:37 pm

Gió
3.01 km/h
Độ ẩm

70%

temperature
Ngày/đêm

31°/25°

temperature
Sáng/tối

26°/27°

Áp suất

1006 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:40 am / 5:36 pm

Gió
2.94 km/h
Độ ẩm

68%

temperature
Ngày/đêm

30°/25°

temperature
Sáng/tối

27°/27°

Áp suất

1006 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:40 am / 5:35 pm

Gió
2.46 km/h
Độ ẩm

68%

temperature
Ngày/đêm

29°/24°

temperature
Sáng/tối

27°/27°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:40 am / 5:34 pm

Gió
2.16 km/h
Độ ẩm

80%

temperature
Ngày/đêm

31°/27°

temperature
Sáng/tối

26°/27°

Áp suất

1004 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:40 am / 5:34 pm

Gió
3.4 km/h
Độ ẩm

68%

temperature
Ngày/đêm

29°/25°

temperature
Sáng/tối

27°/26°

Áp suất

1003 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:40 am / 5:33 pm

Gió
5.83 km/h
Độ ẩm

75%

temperature
Ngày/đêm

26°/25°

temperature
Sáng/tối

25°/25°

Áp suất

1001 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:40 am / 5:32 pm

Gió
7.14 km/h
Độ ẩm

94%

temperature
Ngày/đêm

28°/26°

temperature
Sáng/tối

25°/26°

Áp suất

1002 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:40 am / 5:31 pm

Gió
6.94 km/h
Độ ẩm

80%

temperature
Ngày/đêm

29°/26°

temperature
Sáng/tối

26°/27°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:41 am / 5:31 pm

Gió
1.88 km/h
Độ ẩm

86%

temperature
Ngày/đêm

27°/26°

temperature
Sáng/tối

26°/26°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:41 am / 5:30 pm

Gió
3.5 km/h
Độ ẩm

92%

temperature
Ngày/đêm

26°/24°

temperature
Sáng/tối

25°/25°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:41 am / 5:29 pm

Gió
3.77 km/h
Độ ẩm

87%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Quảng Điền - Huế 20 ngày tới


Lượng mưa Huyện Quảng Điền - Huế 20 ngày tới

Thời tiết Huyện Quảng Điền

giông bão Mưa lớn

25°

giông bão Mưa lớn

Cảm giác như 26°

Bình minh/Hoàng hôn

05:38/17:44

Thấp/Cao

23°

/

25°

Độ ẩm

100%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

1.6 km

wind

Gió

4.63 km/h

Điểm ngưng

25°

UV

0.34

Bình minh / Hoàng hôn

5:38 am
5:44 pm

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Quảng Điền